Trang chủ Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xóa bỏ, chia tách 4/5 tổng cục

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xóa bỏ, chia tách 4/5 tổng cục

qua admin
0 nhận xét

BộTrưởngbộtàinguyênvàmôitrườngtroungngnghàquychnhchứcn¡

Ngày22-9、ChínhPhủBanHànhNghịHnh68/2022/nhcp “quy y chnhchứcnæng、nhiệmvụ、quyềnhạnvàcơcấcấutổchứccủabộtàinguynguy ngunvàimulựng 11-2022) thế cho nghị định 36 của Chính phủ năm 2017.

ChChutổChứcmớicủabộtàinguyênvàmôitrườngsẽxóabỏ4/5tổngcụcgồm:tổngcụcquảnlýchchcụngchng chc ng chcng chcng chcng chcng chcng chcng chng chng chng cbiscụngc bi chng chngc Biển và Hải đảo Việt Nam, giữ lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Please check the following: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường bảm kế thừa nhiệm vụ, hụa nhiệm Tổng cục Môi trường;

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất bảo đảm kế thừa nhiệam và Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

theo charcoal, bộtrưởngbộtàinguyênvàimôitrườngsẽtrìnhthủngchínhphủquy chnhchứcn¡

sau khisắpxếpcơcấutổchứcbộmáy, bộtàinguyênvàmôitrườngcó27chnvịtrựcthuộc, strong vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Theo nghị định 68, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai được tiếp tục duy trì hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường mới được sắp xếp gồm:

1. Vụ Hợp tác quốc tế;

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính;

3. Vụ Khoa học và Công nghệ;

4. Vụ Pháp chế;

5. Vụ Tổ chức can bộ;

6. Vụ Đất đai;

7. Vụ Môi trường;

8. Thanh tra bộ;

9. Văn phòng bộ;

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

13. Cục Biến đổi khí hậu;

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

16. Cục Địa chất Việt Nam;

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

18. Vietnamese Cục Khoáng sản;

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

20. Cục Quản lý tài nguyên nước;

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

22. Cục Viễn thám quốc gia;

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

You may also like

Để lại một bình luận