Trang chủ Việt Nam Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đấu thầu thuốc mất 6-8 tháng nhưng thời gian ký hợp đồng chỉ 1 năm

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đấu thầu thuốc mất 6-8 tháng nhưng thời gian ký hợp đồng chỉ 1 năm

qua admin
0 nhận xét
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đấu thầu thuốc mất 6-8 tháng nhưng thời gian ký hợp đồng chỉ 1 năm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan – Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Bộ Y tế <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/dao-hong-lan.html" title="Đào Hồng Lan" target="_blank" rel="noopener">Dao Hong Lan</a> thừaủyquyềnkýbáocáocủachínhphủdàihơn30tranggửiủybangvụquốchộiliênquanviệctiếpthu</p> <p class="">Dự án luật này dự kiến ​​sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bấờng thứ hai vào tháng 1-2023. </p> <p class="">liênquan chnvấnchềtựtựChủbệnhviệnynchcnhiềuibiểuquoốchộiquantâm, baocáocủabộtrưở đưa ra nhiều kiến ​​nghị.</p> <p class="">theo, gender nay nay 100% sốnvịnghiệpytếcônglậplậplouậcgiaoquyềntựchủ, tựchịutráchnhiệmtheocácnhóm, trong ch.</p> <p class="">Cũng theo báo cao, s<span style="">ố đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ ngày càng giảm. Đã giảm được ngân sách nhà nước cap tiền lương cho các đơn vị 9.000 – 10.000 tỉ đồng/năm. Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm.. .</span></p> <p class=""><span style="">Chỉtính26bệnhviệntựch chi thingxuyêncủabộytếygiảmyượchơn30.800người, sốtiềnl</span></p> <p class="">báocáocũngnêusốliệutổnghợpbáocáocáovềliêndoanh, liênkếttrangthiếtbịtínhnnîm 2018c Don.</p> <p class="">Trong đó các đơn vị thuộc địa phương là 491 đề án với tổng số vốn hơn 2.400 tỉ đồng. cácchnvịtrựcthuộcbộlà232thounvớitổngsốvốnhơn3.400tỉ鹿ng、chủyếuliêndoanh、liênkếtchẩnhìnhhình(44%)、thiếtbịphụcb。 (44%).</p> <p class="">Một đơn vị cũng thực hiện liên kết, hợp tác với tư nhân để đầu tư theo nhiều mô hình khác nhau.</p> <p class=""><span style="">Về vấn đề công ty trúng thầu cung cấp vật tư, vật tư tiêu hao, báo cáo nêu rõ t</span><span style="">ổng hợp số liệu của các đơn vị, địa phệng, có 1.747 máy xét nghiệm (giá trị ước tính 2.980 tỉ đồng).</span></p> <p class=""><span style="">Trong đó 15 bệnh viện thuộc Bộ Y tế có 420 máy, giá trị may khoảng 1.150 tỉ đồng; các cơ sở khám, chữa bệnh của 32 tỉnh, thành phố có báo cáo có 1.327 máy, giá trị máy khoảng 1.830 tỉ đồng.</span></p> <p class=""><span style="">Tuy có những thuận lợi, kết quả đạt được nhưng theo bà Lan, có nhiều khó khān, vướng mắc trong vấn đề này.</span></p> <p class=""><span style="">trongcomcókhókhìngngmắctrongviệcthựchhiệncácnhiệmvụchuyênmônchgiao trongtổchứcbộmáy,</span></p> <p class=""><b>Mất nhiều thời gian, công sức cho <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/dau-thau.html" title="đấu thầu" target="_blank" rel="noopener">đấu thầu</a></b></p> <p class=""><span style="">Cạnh đó, n</span><span style="">guồntàichínhcủacơsởkhámbệnh, chữabệnhvừnhvừaphảituânthủcácịnhcủaluậtngâchnhan hànước, vừaphảiphảituânth.</span></p> <p class=""><span style="">nhhưvậysẽhạnchếmcoộtựchủcủ accáccơsởkhám, chữabệnhtrong quảnlý, sửdụngcácnguồntthínhcủa</span></p> <p class="">báocáochỉrviệcmuasắmthuốc, trangthiếtbịdophảithehiệntheo chchếchấuvớivớiquytrình, the quytrình, thetụcg ký hợp đồng cũng chỉ có 1 năm.</p> <p class="">chiềunàydẫnchếnviệccáccơsởmấtrấtnhiềuthờigian, côngsứcchoviệuviệuviệuthầunhưngv<span style=""><br /></span></p> <p class="">Ben Kang Do, <span style="">việc thực hiện lộ trình tính đủ giá dịch vụ y tế còn chậm, dẫn đến bệnh viện phải có 2 bảng giá. </span></p> <p class=""><span style="">Thứ nhất là giá khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế và giá khám chữa bệnh cho người không có bảo hiểm theo mức giá cha tính chi phi quản.</span></p> <p class=""><span style="">Thứ hai là giá dịch vụ theo yêu cầu ap dụng cho khu vực vay vốn, liên doanh, liên kết, xã hội hóa. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="wrapnote" data-border="#660000" style="border-color: rgb(102, 0, 0); border-style: solid; border-width: 1px;"> <p><span>Thethctếtrên, vớiluậtkhámbệnh, chữabệnhsửah, chínhphphủnghịthiếtkếmộtmụcquy</span></p> <p>vềlâudài, cầnnghiêncứubanhànhluậtvềnvịcung</p> </div></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="103668" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BB%93ng%20Lan%3A%20%C4%90%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u%20thu%E1%BB%91c%20m%E1%BA%A5t%206-8%20th%C3%A1ng%20nh%C6%B0ng%20th%E1%BB%9Di%20gian%20k%C3%BD%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%E1%BB%89%201%20n%C4%83m%20-%20https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fbo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam%2F&name=B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BB%93ng%20Lan%3A%20%C4%90%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u%20thu%E1%BB%91c%20m%E1%BA%A5t%206-8%20th%C3%A1ng%20nh%C6%B0ng%20th%E1%BB%9Di%20gian%20k%C3%BD%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%E1%BB%89%201%20n%C4%83m"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BB%93ng%20Lan%3A%20%C4%90%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u%20thu%E1%BB%91c%20m%E1%BA%A5t%206-8%20th%C3%A1ng%20nh%C6%B0ng%20th%E1%BB%9Di%20gian%20k%C3%BD%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%E1%BB%89%201%20n%C4%83m %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fbo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Bộ%20trưởng%20Đào%20Hồng%20Lan:%20Đấu%20thầu%20thuốc%20mất%206-8%20tháng%20nhưng%20thời%20gian%20ký%20hợp%20đồng%20chỉ%201%20năm&BODY=https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bau-duc-dan-co-dong-di-thuc-dia-trong-chuoi-nuoi-heo/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Bầu Đức dẫn cổ đông đi thực địa trồng chuối, nuôi heo</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/xuc-dong-vi-tuong-khong-ai-ra-tien/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Xúc động vì tưởng không ai ra tiễn</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/z4068774177635d33bb4ba9f15a679ec8bb4fa654ecfec-1674985450294609131298-186-0-1233-2000-crop-16749858334201518653755.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/">Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:12:02+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2023/1/29/photo-huypham-1709-1674901937-16749783122931044108193.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/" title="Học bổng viện toán học Clay"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/">Học bổng viện toán học Clay</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:42:04+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/nokavw/2023_01_29/thumbnail-xem-nhanh-20h-291-2173.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/" title="Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/">Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:11:56+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/hotnnz/2023_01_29/cong_an.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/" title="Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/">Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:43:02+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/29/cuu-ho-817.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/" title="Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/">Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:07:55+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/32775891510035251543855802794312562478390230n-edited-crop-1674878016810.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/benh-vien-bac-thong-tin-be-3-tuoi-hoc-hat-bi-tu-vong-do-bac-si-tac-trach/" title="Bệnh viện bác thông tin bé 3 tuổi hóc hạt bí tử vong do bác sĩ tắc trách"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/benh-vien-bac-thong-tin-be-3-tuoi-hoc-hat-bi-tu-vong-do-bac-si-tac-trach/">Bệnh viện bác thông tin bé 3 tuổi hóc hạt bí tử vong...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:38:05+00:00">January 29, 2023</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='103668' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-2410" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1674991039328-16749910403452133288620.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" rel="bookmark" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc"> Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/z4068774177635d33bb4ba9f15a679ec8bb4fa654ecfec-1674985450294609131298-186-0-1233-2000-crop-16749858334201518653755.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" rel="bookmark" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ"> Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/minhtuan/social-thumb/2023/01/29/truc-tiep-ac-milan-0-0-sassuolo-giroud-bi-tu-choi-ban-thang-244557.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" rel="bookmark" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin"> Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/zoom/600_315/162123310254002176/2023/1/29/avatar1674975664846-1674975665059828255027.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" rel="bookmark" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này"> Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqqjwp/2023_01_20/321025639-542594954470496-9122279208175616734-n-7817.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" rel="bookmark" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023"> Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023 </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-2410 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-2410 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(13,733)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(13,308)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(11,597)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(11,354)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(36)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(11,486)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/Duoimuoi-1674986896-3260-1674987176.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ilVGT1Oe-UOg1jwEekjnfw" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thiet-bi-duoi-muoi-di-dong-khong-can-dien/" title="Thiết bị đuổi muỗi di động không cần điện"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thiet-bi-duoi-muoi-di-dong-khong-can-dien/" title="Thiết bị đuổi muỗi di động không cần điện">Thiết bị đuổi muỗi di động không cần…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:33:17+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/xetangnga-crop-1674979267681.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-no-luc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-cua-phuong-tay/" title="Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng của phương Tây"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-no-luc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-cua-phuong-tay/" title="Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng của phương Tây">Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:06:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2023-01-4917-3360-1674971194.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jPJyYUndqtSsEKVItV5BKQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-hoa-than-thoi-dai-moi-trong-dai-an-tham-o-o-ngan-hang/" title="Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại án tham ô ở ngân hàng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-hoa-than-thoi-dai-moi-trong-dai-an-tham-o-o-ngan-hang/" title="Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại án tham ô ở ngân hàng">Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:14:12+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/churovh/2023_01_29/ong-trump-5470.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-khoi-dong-cuoc-dua-vao-nha-trang-tuyen-bo-quyet-tam-hon-bao-gio-het/" title="Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng, tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-khoi-dong-cuoc-dua-vao-nha-trang-tuyen-bo-quyet-tam-hon-bao-gio-het/" title="Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng, tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết">Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:48:10+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/columbiauniversity-morningsideheights-manhattan-nyc-poemantelcolumbiau-004large-16749605759001582079066-0-208-800-1008-crop-1674961099962241763800.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nhieu-truong-o-my-tay-chay-bang-xep-hang-giao-duc-dai-hoc-va-cao-dang/" title="Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp hạng giáo dục đại học và cao đẳng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nhieu-truong-o-my-tay-chay-bang-xep-hang-giao-duc-dai-hoc-va-cao-dang/" title="Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp hạng giáo dục đại học và cao đẳng">Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:22:22+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/z4068774177635d33bb4ba9f15a679ec8bb4fa654ecfec-1674985450294609131298-186-0-1233-2000-crop-16749858334201518653755.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ">Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:12:02+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2023/1/29/photo-huypham-1709-1674901937-16749783122931044108193.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/" title="Học bổng viện toán học Clay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/" title="Học bổng viện toán học Clay">Học bổng viện toán học Clay</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:42:04+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/nokavw/2023_01_29/thumbnail-xem-nhanh-20h-291-2173.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/" title="Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/" title="Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân">Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:11:56+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/hotnnz/2023_01_29/cong_an.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/" title="Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/" title="Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế">Một số chính sách mới nổi bật sẽ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:43:02+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/29/cuu-ho-817.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/" title="Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/" title="Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân">Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:07:55+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/zoom/600_315/162123310254002176/2023/1/29/avatar1674975664846-1674975665059828255027.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này">Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:57:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/aa-1674998096-3325-1674998376.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hoPzHeJjlYyafxFm0SK2sw" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/yeu-cau-hoan-thanh-8-km-vanh-dai-3-tp-hcm-som-hon-nua-nam/" title="Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai 3 TP HCM sớm hơn nửa năm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/yeu-cau-hoan-thanh-8-km-vanh-dai-3-tp-hcm-som-hon-nua-nam/" title="Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai 3 TP HCM sớm hơn nửa năm">Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:32:00+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/bpikpjik/2021_06_25/thi-truong-chung-khoan-23-9907.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhan-dinh-thi-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-30-1-canh-nhip-dieu-chinh-de-mua/" title="Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1: Canh nhịp điều chỉnh để mua"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhan-dinh-thi-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-30-1-canh-nhip-dieu-chinh-de-mua/" title="Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1: Canh nhịp điều chỉnh để mua">Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:05:16+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hgnatm/2022_03_27/honda-scoopy-20224-9251.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/honda-dang-ky-ban-quyen-kieu-dang-scoopy-tai-viet-nam/" title="Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/honda-dang-ky-ban-quyen-kieu-dang-scoopy-tai-viet-nam/" title="Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam">Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:39:37+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqcqdh/2021_10_06/drc-999.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-30-1/" title="Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-30-1/" title="Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1">Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:47:14+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1674991039328-16749910403452133288620.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc">Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:21:59+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqqjwp/2023_01_20/321025639-542594954470496-9122279208175616734-n-7817.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023">Tử vi hằng ngày – Xem tử vi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:55:53+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1674998121326-1674998121451241764272.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-xem-anh-roi-mua-nha-sau-1-tuan-co-gai-chi-600-trieu-cai-tao-nhung-giao-het-cho-kts-de-di-phap-2-thang-ket-qua-bat-ngo/" title="Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1 tuần, cô gái chi 600 triệu cải tạo nhưng giao hết cho KTS để đi Pháp 2 tháng: Kết quả bất ngờ!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-xem-anh-roi-mua-nha-sau-1-tuan-co-gai-chi-600-trieu-cai-tao-nhung-giao-het-cho-kts-de-di-phap-2-thang-ket-qua-bat-ngo/" title="Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1 tuần, cô gái chi 600 triệu cải tạo nhưng giao hết cho KTS để đi Pháp 2 tháng: Kết quả bất ngờ!">Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:29:54+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1675029127778-1675029127931836901703.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/hot-mom-5-con-chia-se-bi-quyet-nuoi-day-cac-be-nhan-nha-va-hoa-thuan/" title="Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/hot-mom-5-con-chia-se-bi-quyet-nuoi-day-cac-be-nhan-nha-va-hoa-thuan/" title="Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận">Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:04:07+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/cover-crop-1674988600490.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nguoi-mau-chuyen-gioi-gay-sot-voi-ve-dep-nam-than/" title="Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ đẹp nam thần"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nguoi-mau-chuyen-gioi-gay-sot-voi-ve-dep-nam-than/" title="Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ đẹp nam thần">Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:38:05+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/minhtuan/social-thumb/2023/01/29/truc-tiep-ac-milan-0-0-sassuolo-giroud-bi-tu-choi-ban-thang-244557.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin">Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:08:03+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/clbhn-crop-1674994404414.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/danh-bai-hai-phong-clb-ha-noi-gianh-sieu-cup-quoc-gia/" title="Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/danh-bai-hai-phong-clb-ha-noi-gianh-sieu-cup-quoc-gia/" title="Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia">Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:37:59+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="/Images/video-chi-tiet.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/link-xem-brighton-vs-liverpool-truc-tiep-cup-fa-2023-o-dau/" title="Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp FA 2023 ở đâu ?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/link-xem-brighton-vs-liverpool-truc-tiep-cup-fa-2023-o-dau/" title="Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp FA 2023 ở đâu ?">Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:08:16+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/29/0W3A9790-1674989360-8229-1674989480.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W34XlGnkH9Kiy_zsbm3NrQ" href="https://bestinvn.vn/the-thao/khanh-hoa-thuong-50-trieu-dong-mot-ban-tai-v-league/" title="Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn tại V-League"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/khanh-hoa-thuong-50-trieu-dong-mot-ban-tai-v-league/" title="Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn tại V-League">Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:36:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/29/77/ten-hag.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/man-united-se-manh-the-nao-neu-hoan-tat-2-vu-chuyen-nhuong-trong-mo/" title="Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong mơ?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/man-united-se-manh-the-nao-neu-hoan-tat-2-vu-chuyen-nhuong-trong-mo/" title="Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong mơ?">Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:05:57+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/Duoimuoi-1674986896-3260-1674987176.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ilVGT1Oe-UOg1jwEekjnfw" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thiet-bi-duoi-muoi-di-dong-khong-can-dien/" title="Thiết bị đuổi muỗi di động không cần điện"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thiet-bi-duoi-muoi-di-dong-khong-can-dien/" title="Thiết bị đuổi muỗi di động không cần điện">Thiết bị đuổi muỗi di động không cần…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:33:17+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/xetangnga-crop-1674979267681.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-no-luc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-cua-phuong-tay/" title="Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng của phương Tây"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-no-luc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-cua-phuong-tay/" title="Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng của phương Tây">Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:06:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2023-01-4917-3360-1674971194.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jPJyYUndqtSsEKVItV5BKQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-hoa-than-thoi-dai-moi-trong-dai-an-tham-o-o-ngan-hang/" title="Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại án tham ô ở ngân hàng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-hoa-than-thoi-dai-moi-trong-dai-an-tham-o-o-ngan-hang/" title="Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại án tham ô ở ngân hàng">Ba ‘Hòa Thân thời đại mới’ trong đại…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:14:12+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/churovh/2023_01_29/ong-trump-5470.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-khoi-dong-cuoc-dua-vao-nha-trang-tuyen-bo-quyet-tam-hon-bao-gio-het/" title="Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng, tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-khoi-dong-cuoc-dua-vao-nha-trang-tuyen-bo-quyet-tam-hon-bao-gio-het/" title="Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng, tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết">Ông Trump khởi động cuộc đua vào Nhà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:48:10+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/columbiauniversity-morningsideheights-manhattan-nyc-poemantelcolumbiau-004large-16749605759001582079066-0-208-800-1008-crop-1674961099962241763800.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nhieu-truong-o-my-tay-chay-bang-xep-hang-giao-duc-dai-hoc-va-cao-dang/" title="Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp hạng giáo dục đại học và cao đẳng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nhieu-truong-o-my-tay-chay-bang-xep-hang-giao-duc-dai-hoc-va-cao-dang/" title="Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp hạng giáo dục đại học và cao đẳng">Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:22:22+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/29/z4068774177635d33bb4ba9f15a679ec8bb4fa654ecfec-1674985450294609131298-186-0-1233-2000-crop-16749858334201518653755.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khach-do-don-ve-tan-son-nhat-kho-dat-xe-cong-nghe/" title="Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó đặt xe công nghệ">Khách đổ dồn về Tân Sơn Nhất, khó…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:12:02+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2023/1/29/photo-huypham-1709-1674901937-16749783122931044108193.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/" title="Học bổng viện toán học Clay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/hoc-bong-vien-toan-hoc-clay/" title="Học bổng viện toán học Clay">Học bổng viện toán học Clay</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:42:04+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/nokavw/2023_01_29/thumbnail-xem-nhanh-20h-291-2173.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/" title="Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xem-nhanh-20h-ngay-29-1-xon-xao-clip-cong-an-xa-danh-dan/" title="Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân">Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:11:56+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/hotnnz/2023_01_29/cong_an.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/" title="Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/mot-so-chinh-sach-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-trong-thang-2-kinh-te/" title="Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế">Một số chính sách mới nổi bật sẽ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:43:02+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/29/cuu-ho-817.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/" title="Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cuoc-dien-thoai-cuu-mang-nam-du-khach-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-deo-hai-van/" title="Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân">Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:07:55+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/zoom/600_315/162123310254002176/2023/1/29/avatar1674975664846-1674975665059828255027.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/muon-giau-phai-giau-1-thu-chap-nhan-1-dieu-va-tranh-ket-giao-voi-nguoi-co-3-tat-xau-nay/" title="Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận 1 điều và tránh kết giao với người có 3 tật xấu này">Muốn giàu phải giấu 1 thứ, chấp nhận…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:57:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/29/aa-1674998096-3325-1674998376.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hoPzHeJjlYyafxFm0SK2sw" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/yeu-cau-hoan-thanh-8-km-vanh-dai-3-tp-hcm-som-hon-nua-nam/" title="Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai 3 TP HCM sớm hơn nửa năm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/yeu-cau-hoan-thanh-8-km-vanh-dai-3-tp-hcm-som-hon-nua-nam/" title="Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai 3 TP HCM sớm hơn nửa năm">Yêu cầu hoàn thành 8 km Vành đai…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:32:00+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/bpikpjik/2021_06_25/thi-truong-chung-khoan-23-9907.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhan-dinh-thi-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-30-1-canh-nhip-dieu-chinh-de-mua/" title="Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1: Canh nhịp điều chỉnh để mua"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/nhan-dinh-thi-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-30-1-canh-nhip-dieu-chinh-de-mua/" title="Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1: Canh nhịp điều chỉnh để mua">Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:05:16+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hgnatm/2022_03_27/honda-scoopy-20224-9251.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/honda-dang-ky-ban-quyen-kieu-dang-scoopy-tai-viet-nam/" title="Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/honda-dang-ky-ban-quyen-kieu-dang-scoopy-tai-viet-nam/" title="Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam">Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng Scoopy…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:39:37+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqcqdh/2021_10_06/drc-999.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-30-1/" title="Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-30-1/" title="Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1">Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/1</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T13:47:14+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1674991039328-16749910403452133288620.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bui-cong-nam-cover-hit-truc-nhan-khien-netizen-tam-tac/" title="Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến netizen tấm tắc">Bùi Công Nam cover hit Trúc Nhân khiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:21:59+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/cqjwqqjwp/2023_01_20/321025639-542594954470496-9122279208175616734-n-7817.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-hang-ngay-xem-tu-vi-vui-12-con-giap-ngay-30-1-2023/" title="Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 30.1.2023">Tử vi hằng ngày – Xem tử vi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:55:53+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1674998121326-1674998121451241764272.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-xem-anh-roi-mua-nha-sau-1-tuan-co-gai-chi-600-trieu-cai-tao-nhung-giao-het-cho-kts-de-di-phap-2-thang-ket-qua-bat-ngo/" title="Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1 tuần, cô gái chi 600 triệu cải tạo nhưng giao hết cho KTS để đi Pháp 2 tháng: Kết quả bất ngờ!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/chi-xem-anh-roi-mua-nha-sau-1-tuan-co-gai-chi-600-trieu-cai-tao-nhung-giao-het-cho-kts-de-di-phap-2-thang-ket-qua-bat-ngo/" title="Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1 tuần, cô gái chi 600 triệu cải tạo nhưng giao hết cho KTS để đi Pháp 2 tháng: Kết quả bất ngờ!">Chỉ xem ảnh rồi mua nhà sau 1…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:29:54+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/29/photo1675029127778-1675029127931836901703.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/hot-mom-5-con-chia-se-bi-quyet-nuoi-day-cac-be-nhan-nha-va-hoa-thuan/" title="Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/hot-mom-5-con-chia-se-bi-quyet-nuoi-day-cac-be-nhan-nha-va-hoa-thuan/" title="Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận">Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:04:07+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/cover-crop-1674988600490.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nguoi-mau-chuyen-gioi-gay-sot-voi-ve-dep-nam-than/" title="Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ đẹp nam thần"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nguoi-mau-chuyen-gioi-gay-sot-voi-ve-dep-nam-than/" title="Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ đẹp nam thần">Người mẫu chuyển giới gây sốt với vẻ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:38:05+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/minhtuan/social-thumb/2023/01/29/truc-tiep-ac-milan-0-0-sassuolo-giroud-bi-tu-choi-ban-thang-244557.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ac-milan-vs-sassuolo-tham-bai-kho-tin/" title="Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại khó tin">Kết quả AC Milan vs Sassuolo: Thảm bại…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T16:08:03+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/29/clbhn-crop-1674994404414.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/danh-bai-hai-phong-clb-ha-noi-gianh-sieu-cup-quoc-gia/" title="Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/danh-bai-hai-phong-clb-ha-noi-gianh-sieu-cup-quoc-gia/" title="Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia">Đánh bại Hải Phòng, CLB Hà Nội giành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:37:59+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="/Images/video-chi-tiet.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/link-xem-brighton-vs-liverpool-truc-tiep-cup-fa-2023-o-dau/" title="Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp FA 2023 ở đâu ?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/link-xem-brighton-vs-liverpool-truc-tiep-cup-fa-2023-o-dau/" title="Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp FA 2023 ở đâu ?">Link xem Brighton vs Liverpool trực tiếp Cúp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T15:08:16+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/29/0W3A9790-1674989360-8229-1674989480.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W34XlGnkH9Kiy_zsbm3NrQ" href="https://bestinvn.vn/the-thao/khanh-hoa-thuong-50-trieu-dong-mot-ban-tai-v-league/" title="Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn tại V-League"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/khanh-hoa-thuong-50-trieu-dong-mot-ban-tai-v-league/" title="Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn tại V-League">Khánh Hoà thưởng 50 triệu đồng một bàn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:36:58+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2023/01/29/77/ten-hag.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/man-united-se-manh-the-nao-neu-hoan-tat-2-vu-chuyen-nhuong-trong-mo/" title="Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong mơ?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/man-united-se-manh-the-nao-neu-hoan-tat-2-vu-chuyen-nhuong-trong-mo/" title="Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng trong mơ?">Man United sẽ mạnh thế nào nếu hoàn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-29T14:05:57+00:00">January 29, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Việt Nam","item":"https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#webpage","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam","inLanguage":"en_US","name":"Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đấu thầu thuốc mất 6-8 tháng nhưng thời gian ký hợp đồng chỉ 1 năm – Tốt nhất của vietname","description":"Bộ trưởng Đào Hồng Lan - Ảnh: PHẠM THẮNG Bộ trưởng Bộ Y tế Dao Hong Lan thừaủyquyềnkýbáocáocủachínhphủdàihơn30tranggửiủybangvụquốchộiliênquanviệctiếpthu Dự án l","datePublished":"2022-12-10T05:26:10+00:00","dateModified":"2022-12-10T05:26:10+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/10/10/ba-dao-hong-lan-16654005370971905210838-crop-16706423540551195090279.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#article","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam","headline":"Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đấu thầu thuốc mất 6-8 tháng nhưng thời gian ký hợp đồng chỉ 1 năm","datePublished":"2022-12-10T05:26:10+00:00","dateModified":"2022-12-10T05:26:10+00:00","wordCount":761,"articleSection":["Việt Nam"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/bo-truong-dao-hong-lan-dau-thau-thuoc-mat-6-8-thang-nhung-thoi-gian-ky-hop-dong-chi-1-nam#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"5339f3e905","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"5339f3e905","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"5339f3e905"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"158566f186"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1675009408' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.173 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-01-29 16:23:28 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>