Trang chủ Việt Nam Cả chục thành viên ‘xin rút’: Bình thường hay khủng hoảng ở Hội Nhà văn Việt Nam?

Cả chục thành viên ‘xin rút’: Bình thường hay khủng hoảng ở Hội Nhà văn Việt Nam?

qua admin
0 nhận xét

Hội Nhà văn VN họp báo về cuộc vận động sáng tá cvăn học về đềtài thiếun hivào đầu năm 2022-

Người đầu tiên rút khỏi vai trò chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, nhà văn Trần Đức Tiến, cũng đồng tình khi có lý do chính đáng, tham gia hay không tham gia một số công việc của hội, kể cả việc rời bỏ cá cloại chức tước, là việc bình thường.

Bất đồng quanh việc xét giải

Tuy nhiên, con số 2 chủ tịch hội đồng (chủ tịch Hội đồng Thơ Inrasara và chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Trần Đức Tiến), 2 phó chủ tịch hội đồng, 4 thành viên hội đồng cùng rút khỏi “chức vụ” trong vòng vài tháng khiến dưluận trong giới không khỏi bănkho ăn về hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam–hội thuhú

Mở đầu choviệ crút luilà chủ tịch Hội đồng Vănhọc thiếun hi–nhà văn Trần Đức Tiến–cùng nhà thơ

Haingười thông báorút khỏi hội đồng vào tháng 1 với lý doý kiến ​​của hội đồng này không được tôn trợ

Tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong quá trình xét giải thưởng văn học thiếu nhi thuộc giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, hội đồng chung khảo đưa thêm một tác phẩm đạt số phiếu quá bán lên xét giải dù tác phẩm này không đượ chội đồng sơ khảo đưalên.

Theoban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, việc trên đúng quy chế, tác phẩm sauđón hận số phiếu caon hất củ

Tuy nhiên, chủ tịch và một số thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi không vui, bởi ban chấp hành Hội Nhà văn (hội đồng chung khảo) không đồng thuận với đề xuất từ​​ Hội đồng Văn học thiếu nhi, có lựa chọn khác n hưng không trao đổi và cũng không thông báo chủ tị ch hội đồng.

“Bỏ quavaitrò củ a Hội đồng Văn học thiế un hi “

Đến cuối tháng 6, thêm 5 thành viên Hội đồng Văn học thiếu nhi tiếp tục có thư gửi chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ban chấp hành hội “xin rút khỏi hội đồng”, gồm nhà thơ Nguyễn Thụy Anh (phó chủ tịch hội đồng) và các nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, PhongĐiệp, Văn Thành Lê, Nguyễn Thị Kim Hòa.

Lý do trình bày trong thư, các thành viên nhận thấy ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã “bỏ qua vai trò của Hội đồng Văn học thiếu nhi trong mọi hoạt động liên quan”, các thành viên hội đồng không được mời tham gia xâi dựng nội dung hoặc không có sựtham vấnchu yên mô n với tư cách “người gúp việc” cho Hội Nhà văn Việt Nam.

Thêm nữa, saukhi 2ông Trần Đức Tiến và Cao Xuân Sơn rút khỏi hội đồng, các thành viên khác vẫn muốnố

Họ chờ đợi một cuộc họp chính thức với ban chấp hành hội để kiện toàn tổ chức Hội đồng Văn học thiếu nhi, thảo luận cách thức hoạt động trong thời gian hiện tại và tương lai gần cũng như định hướng sắp tới.

Nhưng, cuộ chọp đó đến tháng 6 vẫn không diễn rakhiến 5th à nh viên cùng xin rút khỏi hội đồng.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòachi asẻ với Tuoi Che, chị rút khỏi Hội đồng Văn học thiếu nhi cũng là một việc bình thường vì nhận thấy mình ở lại “rất đau đầu” mà khó làm được gì nhiều cho văn học thiếu nhi khi sự hợp tác chưa hiệu quả.

Chị muốn chyu yên tâm vào việc viết, đó mới là cá chđóng góp tốt nhất chovăn học.

You may also like

Để lại một bình luận