Trang chủ Việt Nam Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống

Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống

qua admin
0 nhận xét
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận quá trinh cống hiến, công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nêu rõ 55 năm đứng trong hàngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, vớhới T; trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chi Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dƇỡng, rèn. nêurā、tổngbíthưnguyễnphuyễnphurọng Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước;

Chú thích ảnh
Đồng chí Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiv¿ vìntthngkhẳngnh:“trêncươngvịtổngbíthư、鳴き声、thốngnhấtýchívàhànhtrongghng、tho c sungnhhấtcaotronghệngchínhtrịvớitinhthần“tiềnhôhôhôhậuủng toànchng、toàndânvàtoànquântavượtquakhókhkh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh khkh母、tháchthức、giànhchnhiềuthànhtựurấtquantrọngtrêncáclĩnhvực、tonhiềunhiềnhiềunhiềcáclĩnhvực、 quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, đồng chí đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; XuyênChỉHo、nhắcnhởtoànthng、toàndânvàtoànquântaphảikiênchịnhvàvậndụng、pháttriểnsángtạochủnghĩam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng ; bảocaonhhấtlợiíchquốcgia – dântộcxâydngvàbảovệvữngchchc chc chcquốcviệxviệxãichchủnghangha đối với chế độ ta, dân tộc ta, 「Không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động」 .

Chiv¿ vìntthnhnhấnmạnh、trencươngvịtổngbíthư、nhghh hioun rrrr vai trohhạtnhânlãnh、 thốngnhấtýchívàhànhtrongtrongchung、tho ch sungnhhấtcaotronghệngchínhtrịvớitinhthần To’ng、toàndânvàtoànquântavượtquakhón、tháchthức、giànhhinhiềuthànhtựurấtquantrọngtrencáclĩnhvực、 tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững.

Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Đồng chí đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã ộộộộộ XuyênChỉHo、nhắcnhởtoànthng、toàndânvàtoànquântaphảikiênchịnhvàvậndụng、pháttriểnsángtạochủnghĩam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảocaonhhấtlợiíchquốcgia – dântộcxâydngvàbảovệvữngchchc chc chcquốcviệxviệxãichchủnghangha đối với chế độ ta, dân tộc ta, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

làtrưởngbanchỉchạoạgng ngvềphòng、chốngthamnhũng、tiêucực、vớiquyếttâmchínhtrịtcao、 có bước đột phá, gắn liền giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của can bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đ ảng, Nhà nước và chế độ ta.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

làngườichiếnsĩcộngsảntronghànhtrình55nîmqua、ch ngchínguyễnphutrọngluônhọctập、làmteotưtưởng、chong binh chnh chnh funh fung tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; Trongcôngvioncluônthểhhiounhtinhthầntráchnhiệmcao、tháinghiêmtúc、phươngpháplàmviệckhoahọc、quyếtoán、giữngngng biy b biy biy biy biy biy biy biy bi ng biy biy bi ngbiyêncngbiyêncngbiyêncngbiyêncngbiyêncngbiyêncbiyêntắc、 và nhân dân; được can bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Bày tỏ vinh dự lớn lao và đối với cá nhân là một kỷ niệm sâu sắc khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng – một phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thưnguyễnphútrọngchiasẻ: “nhhưcácchíchíbiết、tôichckếtnạpvàochungngày19/12/1967、khitôivừatròn23tu nn kh hhhh năh、h、hn fh hn bh hn bh hnc sơtánởxãvạnthọ、huyệnitừ、tỉnhtháinguyên(khicuộckhángchiếnch bungmỹcứunướccủatobeng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều, nhờ đó mà tôi từng bước trưởng thành và phấn đấu làm được một số việc. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bésovớicônglaogiáodục、rènluyệncủac ng;sựkèmcặp、chỉbảobảocủacácngchí , mà trực tiếp là những cơ quan – nơi toi từng học tập, công tác và làm việc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhândịpnày, tôixinbàytỏlòngbiếtơnsâusắcđốivớiĐảng, Nhândịpnày. cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí. Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra lusức tu d; cốgắnghọctậpvàlàmteotưng、choạcáchcủachủtịchhồchíminhhxứngnglàm dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!”. nhânchâytôicũngXinnhắclạimộtvàicâutrongtácphẩmnổitiếng “thépātôithếy”counhànhàvònliênxônikolaialekseevic nhg b nhgốcngốcng con nhg b nhg nh cng b nhg nhg nhg nhg nhg bich sốngcómộtlần。phảisốngsao chokhỏixótxaânhậnvìnhữngnæmthángthánghoài、sốngphí; XuôiTayTaCóthhàorằng:tấtcoung鹿、tấtcảcsứcta、tau hhiếndângchosựnghiệpcaopnhhấttreni -sựnghiệp nhân dân!”; 「thépātôitronglửavànướclạnh、lúcchóthéptrởnênkhônghềbiếtsợ!」 quyết không tôi!.

Nhân dịp đầu Xuân mới Quý Mão – 2023, toi xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!”

Theo VOV, TTXVN

You may also like

Để lại một bình luận