Trang chủ Việt Nam Cấm cán bộ thanh tra dùng dự thảo kết luận để đe dọa

Cấm cán bộ thanh tra dùng dự thảo kết luận để đe dọa

qua admin
0 nhận xét

Cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ bị nghiêm cấm cất lộ thông tin cuộc thanh tra hoặc dùng dự thảo kết luận thanh tra

29/

theoquyết性nh、có12hànhvibịnghiêmcấmtronghoạtchộngthanh tra、trong性có:chxuất、quyếtchịnhcửngườikhông鹿 tiếtlộthôngtinliênquan性nnộidung、kếtquảlàmviệccủaa ay hhoặcýkiếnchỉchococủacấpcóthẩmquyềnchongườikhôngcótráchnhiệmmiệmtbiết; thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài nội dung; bỏ lọt nội dung trong kế hoạch được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm tham mưu kết luận thanh tra sai sự thật hoặc không đầy đủ để bao che cho đối tợng thanh tra; không kiến ​​nghị xử lý với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý; không kiến ​​nghị chuyển sực có sử dụng dự thảo kết luận để đe dọa đối tượng thanh tra.

Các hành vi bị nghiêm cấm còn bao gồm: biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực của trưởng đoàn hoặc thành viên よりも; tự ý tiếp xúc với người bị thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ; làm mất, tiêu hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, chứng cứ thu thập được; sử dụng trai quy định hoặc biển thủ tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc thanh tra; nhận tiền, quà, tài sản hoặc tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra…


Cuộc công bố quyết định thanh tra về xăng dầu. Thanh tra Chính phủ

Theo quy chế, Thủ trưởng đơn vị chủ tri có trách nhiệm đề xuất số lượng, cấu đoàn thanh tra, dự kiến ​​trưởng đoàn và các thành viên. Đoàn có từ 5 đến 15 người thì bố tri 1-2 công chức, viên chức; từ 16 người trở lên thì có không qua 3 công chức.

Người còn ít nhất 12 tháng công tác là nghỉ chế độ; có hai cuộc thanh tra chậm quá ba tháng hoặc không chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ không được phân công làm trưởng đo. Khi làm việc với trường hợp bị thanh tra, cán bộphảm việc THEO đoàn hoặc nhóm có it nhất nhất từ ​​hai người trởn.

Sau mỗi nhiệm vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được phân công sẽ chủ tri đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành hoặc không với trƑởng よりも Trưởng đoàn phối hợp để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ với pho đoàn và các thành viên

Trưởng đoàn thanh tra có một cuộc thanh tra chậm quá ba tháng sẽ bị nhắc nhở, phê bình; có hai cuộc thanh tra chậm quá ba tháng sẽ không được phân công tham gia cuộc thanh tra mới trong ít nhất một năm; có từ ba cuộc thanh tra trở lên chậm quá ba tháng sẽ bị xem xét về điều chuyển công tác.

fandom

You may also like

Để lại một bình luận