Trang chủ Việt Nam Cán bộ dôi dư sau sáp nhập được khuyến khích nghỉ việc

Cán bộ dôi dư sau sáp nhập được khuyến khích nghỉ việc

qua admin
0 nhận xét

cáccơ quannghiêncứuchínhsáchkhuyếnkhíchcánbộ, côngchức, viên Chứcdôidưnghỉvviệcsau sau sau sau

Bangvụqu ụchộchộivừavanhnghịquy ếtvềtvềtvềtvềThhhhiounchủtrươpcácv ngriên cứu ban hành nghết vềp ơp ơnh đ2h ch Chính CHíNh Chính CHUYệN

Các cơ quan sẽa ổi chính sách ể tạO thuận lợi cho ịa pHươn kiện toàn bộn bộn bộn bộn bộn bộn bộp xếp

cácchịaphương deer Ckhuyếnkhíchsápnhhậphuyệnxãkhôngthuộcdiou diounbắtbuộcmởrộngkhônggianpháttrioun, tîngquymô, tinhgọnb b binh


Can bộ UBND TP Thủ Đức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tháng 8/2022. Quỳnh Trần

theobáocáogiámsátcủaủy bangvụquốchội、giaiānn2019-2021、toànquốccó700cánbộ、côngchứccấphuyệnvà9.700cáng Trong số này, có 291 can bộ cấp huyện và 6.600 can bộ cấp xã được sắp xếp.

Các địa phương có nhiều giải pháp như cho cán bộ nghỉ hưu theo chế độ; vận động nghỉ tinh giản biên chế; nghỉ hưu trước tuổi nhường cơ hội cho người trẻ. Việc bố tri, sắp xếp can bộdôi dư có thuận lợi do địa phương đang tinh giản biên chế theo nghị quyết của Bộ Chính trị;

Tuy nhiên, số lượng can bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập rất lớn. Khung vị tri việc làm tại xã, phòng ban cấp huyện cơ bản đã bố trí đủ nên khó sắp xếp đội ngũ này. Một số nơi lúng túng khi thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức đôi dư. Có nơi chi trả chế độ cho họ chưa kịp thời. Khi được điều động sang nơi khác、nhiều công chức gặp khó khān về đi lại、sinh hoạt、nhất là miền núi .

mộttrongnhữngnguyênnhân鹿Che ra ra rachcócơChếtàichính、chínhsáchhợplıyểkhuyếnkhíchcánbộ、côngchnghỉh Công tác vận động, thuyết phục can bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu, nghỉ việc trước tuổi chưa được quan tâm đúng mức.

Viet Tuan

You may also like

Để lại một bình luận