Trang chủ Việt Nam Chiêm ngưỡng pho tượng có một không hai vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Chiêm ngưỡng pho tượng có một không hai vừa được công nhận bảo vật quốc gia

qua admin
0 nhận xét

27 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia:

1- Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại: 800.000 năm cách ngày nay;

2- Trống đồng Tiên Nội I, niên đại: Văn hoá Đông Sơn (khoảng thế kỷ IV – III trước Công nguyên);

3- Trống đồng Kính Hoa II, niên đại: Thế kỷ II – I trước Công nguyên;

4- thạp ồng văn hoá đng sơn, niên ại: cách ngày Nay 2200-2300 năm (thế Kỷ III -II trước công nguyên);

5- Thạp đồng Kính Hoa, niên đại: Thế kỷ III – II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, Hanoi.

6- Sưu tập đàn đá Bình Đa, niên đại: Từ 3000 năm cách ngày nay;

7- Mukhalinga Ba Thê, niên đại: Thế kỷ VI; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

8- Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn, niên đại: Nửa sau thế kỷ XII;

9- Hai chiếc đĩa gốm men ngọc, niên đại: Thời Lý, thế kỷ XI – XII;

10- Đĩa gốm men lam tím; niên đại: Thời Lê sơ, thế kỷ XV;

11- Đầu rồng thời Trần, niên đại: Thế kỷ XIII;

12- Bia chùa Giàu (Ngô gia thị bi), niên đại: Năm Bính Ngọ (1366), niên hiệu Đại Trị thứ 9;

13- BIA đá Chùa tĩnh lự, niên ại: ngày 28 thorng tám năm mậu tý (1648)

14- Chuông chùa Rối, niên đại: Nửa cuối thế kỷ XIV;

15- Lư hương gốm hoa lam, niên đại: Thời Lê sơ, thế kỷ XV;

16- tượng quan thếm chùa cung kiệm, niên ại: năm kỷ tỵ (1449), niên hiệu threwà through 7; hiện ược THời chùa kiệm -Thượn hòn hò ắ ắ ắ ắ ắ ã ã ã……. X

17- sưu tập bát, ĩa gốm hoa lam ngự dụng thời lê, niên ại: thếkỷ xv -ầu thế kỷ xvi; hiện lưu giữ tại trung tâm bản di sản thăng long.

18- Sưu tập vũ khí Trường Giảng Võ, niên đại: Thế kỷ XV – XVIII;

19- Bệ thờ đất nung đền An Xá, niên đại: Khoảng thế kỷ XVI;

20- Hai đài đồng đốt trầm, nắp tượng nghê, niên đại: Thế kỷ XVI – XVII;

21- Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại: Thế kỷ XVII;

22- Bộ tượng trú trú trú lâm tổ chùa pHổ min, niên ại: thếkỷ xvii; hiện ược tại chùa pHổ minh, pHườNG lộc vượng, thành pHố nam ịnh, tỉnh nam ịnh.

23- Súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại: Thế kỷ XVII;

24- Kim sách tấn phong Quốc mẫu Vương Thái phi, niên đại: Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 57 (1796), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử.

25- Tượng An Dương Vương, niên đại: Ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu (1897);

26- Tượng “Chân dung Chủ tịch Hồ Chi Minh”, niên đại: Năm 1946;

27- Xe tăng T59 số hiệu 377, niên đại: Năm 1972; hiện lưu giữ tại UBND huyện Đắk Tô, Kon Tum.

You may also like

Để lại một bình luận