Trang chủ Việt Nam Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Nam Định bị khiển trách

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Nam Định bị khiển trách

qua admin
0 nhận xét

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa và ong Phạm Đình Nghị, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Nam Định, bị Ủy ban Kiểk trang.

Chiều 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo, tại kỳ họp thứ 23 ngày 29-30/11, cơ quan này đã khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hoa Các NHIệm Kỳ 2016-2021, 2021-2026 Và Các ô ô:: ấ ư ư ư ư ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ cán sự đảng, nguyên Chủ tịch tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban can sự đảng, Phó chủ tịch tỉnh; Phạm Đăng Quyền, nguyên Ủy viên Ban can sự đảng, nguyên Phó chủ tịch tỉnh; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Các ô trịnh hữu hùng, tỉnh ủy viên, bí ư ưng ủ ủ ủ ủ ủ ở ở ế y tếnh thanh hóa; lươngngọctrương, ủYviênbanchấphàngbộsởyt, bííưyng ế ế ế

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xét kỷ luật bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Than Hónh; ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân , nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính;

Ba người nêu trên bị xác định “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhàc.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban can sự đảng UBND tỉnh Nam Dinh Các NHIệm Kỳ 2016-2021, 2021-2026 Và các ONG: Phạm ình NGHị, Phó Bí Thưnh ủy, Bís Ban Cán sự ảng, chủ tịch tỉnh; trần bư í, ủY viên banng van ó cán đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

cùngbịkhiểntráchcòncócácôngnguyễnphùnghoan、phóbítthưchongng chchủchchthngtrựchond thnh、nguyênủviênbancánshongngngngng Ngô Gia Tự, nguyên Phó bí thư Ban can sự đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Ủy viên Ban can sự đảng, Phó chủ tịch tỉnh; Vũ Văn Hưng, Bí Phạm Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Ông Khương Thành Vinh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định, bị cảnh cáo.


Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định. VNUs

Ban can sự đảng UBND tỉnh Binh Duong nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông: Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND t; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch tỉnh;

Bankiểmtra trung bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên、trong lãnh đạo、chỉ đạo、Ban cán sự đảng UBND các tỉnh trên đã vi phạm quy chế lam việc; ThiếuTráchNhiệm、buônglỏnglãnhhu、chỉỉo o ubndtỉnhvàmộtsốtổchức、cánhânviphphạquycyịnhcủang、 phục vụ công tác phòng, chống dịch.

bêncạnho, bancánsựchảngubndtỉnhnam’nhcònchểubndtỉnhvvàmộtsố, ngànhviphphymquy cunhcủa trong quản lý, sử dụng đụt đối với mỻt.

nhữngviphạm, khuyếtchiểmnêutrêncónguycơgâythiệthạilớnngâchnhachnhnhc, ảnhhưởng

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nam Địnhình. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉc đảng, đảng vien.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉủy các tỉnh Thanh Hóa、Nam Định、Bình Dương kiểm điểm nghiêm túc、rút kinh nghiệs; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ cức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Trung ương.

Viet Tuan

You may also like

Để lại một bình luận