Trang chủ Việt Nam Chuyển 7 con hổ giải cứu ở Nghệ An về Vườn quốc gia Phong Nha

Chuyển 7 con hổ giải cứu ở Nghệ An về Vườn quốc gia Phong Nha

qua admin
0 nhận xét

Sáng 21.3. Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) thự chiện các thủ tụ chành chính, pháp lý để tiếp nhận 7 cá thể hổ.

“Dự kiến ​​vào 8 giờ sángmai (22.3), 7 cá thể hổ sẽ được đưalên x evà dự kiến ​​vận chuyển vào đến Vườn quốcgia Phong Nha-Kẻ Bàng trước 18 giờ cùng ngày. KE hoạch trước mat, Kawasaki Heavy Industries VEđến Vườn cock GIA Phong Nha –KE BANG, 7 Cá the HO SE được nuôi Yun, Cham SOC TAI chuồng VA can do those thời jean DJE XEM XET CA C KHA

Dự kiến ​​nhóm 7 cá thể hổ được đưalên xetải loại 3,5 tấn.

7 Cá The HOĐông Yun được GIAI CUU DJA Bat đầu QUA Chimbang chuyển Từ Vườn Cock GIA PU Matt (Gean) VE Cham SOC, nuôi Yun TAI Vườn Cock GIA

Trước DJO, DJE Chuan BI việc đónn hận 7 Cá THE HO No VE VOI vườn, Bansen Lý Vườn Quoc GIA Fong Nha Trang –Keban DJA CU MOTnhóm Can BO DJI Adhok Tapkin nghi Đồng thời, rap CAC K Ehoạch VAN chuyển, giấy to PHAPLý, Huang Tan CAC CO like chuồng TRAI, Kiemu DICH, DJ Eđảm BAO QUA chinban chuyển đàn HOtoàn.

Ban QUAN Lý cũng nghiên CUU, đưa RA KHAU PHAN AN BAO đảm Poo Hop VOI tap tính Theo Tung GIAI đoạn sinh Chuon, PHU HOP VOI điều Kien DJIA Huon VA VE sinh

\ n

Chuyển 7 conhổ giải cứuở Nghệ An về Vườn quốc gia Phong Nha--Kẻ Bàng--ảnh 2

Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi sắp đónn hận nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương từ Nghệ

Trong8thángqua, BanquảnlýVườnquốcgiaPùMátđãtạocácđiềukiệntốtnhấtđểchămsóc, chữatrỌ Cáccáthểhổđượcnuôithànhtừngchuồngxâybằngbêtông, cócửasắt, rộngkhoảng12m2.. Mỗ ingày, hổ được choăn 2 lần vào bữ asáng và chiều. Suất ăn của hổ khoảng 2kg thịt, thay đổi luân phiên cá cloại thịt gà, thỏ, bò để đảm bảo dinh dưỡ

Trước DJO, ngày August 1, 2021, von CANH SAT MOI Chuong, Kong tỉnh Nghe An DJ A PHA AN MOT VU AN Van chu yển động Bat Hoan DיTAI H. Hương SON (Hatin) RAH. Saukhi bắt giữ, Công an tỉ nh Nghệ Anđã bàngiao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Tui nhiên, Chun TAM CUU HOđộng Bat Hoang Dregsvr –Vườn Cock GIA PU Mat Là NOI CUU HOđộng Bat Khan Cap NEN CO Yo Hạ Tang Khong’s CO nhiều điều Kien DJ Enu chỉ đủ số lượng, diện tí ch chuồng để nuôi các cá thể hổ bé. VI THE, Bansen Lý Vườn Quoc GIA PU Mat DJA DJ Exuất XINchu yển 7 Cá THE HO TOI Chun TAM CUU HO, Bao Tong VA PHAT Trien sinh Bat Vườn Quoc GIA Fong Nha Trang

You may also like

Để lại một bình luận