Trang chủ Việt Nam Đã có dự thảo nghị định mới liên quan việc bãi bỏ sổ hộ khẩu

Đã có dự thảo nghị định mới liên quan việc bãi bỏ sổ hộ khẩu

qua admin
0 nhận xét

(plo)-nghịnhhunhchượckỳvọngsẽgiúpcáccơquan thngnhhấtcáchhhiểuvàápdụngkhithựchiệncácthtụchànhchínhkh khi

bộcôngan vừagửibộtưphápthẩmunhdựthảohồsơnghịnhsửa cấp dịch vụ công.

Đây là nghị định có vai trò rất quan trọng để tiến tới bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy kể từ ngày 1-1-202.3. nghịchịnhoượckỳvọngsẽgiúpcáccocơquan th nhgngnhấtcáchhiouvàápdụngkhithựchiệncácthchànhchínhsaukhi s

Ảnh: TP

Không cần xuất trình sổ hộ khẩu

theodựtho、cơquanhoặccánbộcượcgiaotráchnhiệmtiếpnhận、giảiquyếcquyếchànhchínhhoặccung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cungダンクー; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trinh giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

cab quan, cánbộChỉChphépyêucầucông dânnộp, xuấttrìnhgiấytờchứngminhthôngtinvềc về dân cư.

Dự thảo cũng quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc 19 nghị định có liên quan đến sổ hộ khẩ tru, sổ t. Nhóm nghị định này quy định các chính sách về giáo dục, trợ giúp xã hội, hỗ trợ tạo việc làm, mua điện, nhà ở, t thuậ, con đậ…

theO、khithựchiệnthủtụctụcthrongcáclĩnhvựctrên、ngườidânkhôngcầnxunxuấttrìnhsổhộkhẩunhhbấylâunaynữa、thayvàoch về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

vídụ、khithựchiệnththetụcliênquanchnhưởngtrợcấpxãhộihàngtháng、aốitượngnhậnh về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

tươngtự、khilàmhồsơmuachiện、bênmuamunuaệnsẽkhôngcầncung cungcoupbảnsaosổhộkhẩuhoặcsổt gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện.

haynhưviệcxácnhsửnhsửdụngtlâudàikhôngcòncòncòncòncòncòncvàothờigiansửngng御ththhi gian sdụng御tht子、hi gians báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

5 cách thức khai thác thông tin cư trú

Nếu được thông qua và ban hành, nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

cácquynhthủtụchànhchínhcóyêucầunộp、xuấttrìnhsổhộkhẩu、sổtạmtrúgiấyyượcquy hiệu lực và được thực hiện bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại nghị định này.

Dự thảo cũng nêu rõ 5 cách thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ dữ liệu quốc gia về dân cư:

Một là sử dụng thẻ CCCD gắn chíp như giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD;

hailàtracứu, khaithácthôngtincánhântrouctuyếntrongcơsởdữliệuquaqugiavềdâncưquacổngdịchcôngchểsửdngkhi thhhiệchnhchnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh hnh

balàsửdụngứngdụngvneidhiểnthịcácthtongtintrêncácthiếtbịthuntửntphụcvụgiảiquy

Bốn là sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú;

Năm là sụng Thông báo số ịnh danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuen Huang

You may also like

Để lại một bình luận