Trang chủ Việt Nam Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ hoàn toàn lương, phụ cấp trả cho nhân viên

Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ hoàn toàn lương, phụ cấp trả cho nhân viên

qua admin
0 nhận xét

Tự chi trả lương, không sử dụng ngân sách Nhà nước

hiệnnay, chạihọcbáchkhoahànộicó 1.785cánbộ, strongchócó 1.065cánbộgiảngdạycơhữu, 805cánbộcótrìnhhhutiếns, 19%. Năm 2022, Trường có 16 Phó giáo sư và 2 Giáo sư được conng nhận đạt chuẩn.

Ại học bách khoa hà nội có 3 trường trự trự trự trực là trường công thông thông thôn và truyền thông; trườcơ khí; trường điện -điện tử (thành lập năm 2021).

Từng trường trực thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã có quy mô từ 5.000-8.000 Sinh Vieng

(Ảnh: HH)

Môhìnhcủa deer ihhọcbáchkhoahànội deerCnhàtrường deer giálàphùpvớimôhìnhcủacáchọclớntrênthgiới

Trước đây, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 20 đơn vị chuyên môn (17 viện và 3 khoa). Qua quá trình chuyển đổi thành 3 trường trực thuộc và một số khoa, viện như hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã giảm đi Ƒn yv ường trực thuộc và một số khoa

Nói, Caotínhtự Chủnênlương, phụcấpcủacánbộ, giảngviên, nhânviêncáctrườngtrựcthuộcu do do do nh

Ngoài ra, vị trí hiệu trưởng các trường trực thuộc không tương đương với hiệu trưởng một trường đại cọc có tưn cnưn cách pháp

Một điểm quan trọng khác là việc cấu trúc lại các khoa, viện trước đây thành các trường trực thuộc với quy mô lớn hơn sẽ tạo nên tính liên ngành tốt hơn, qua đó giúp phát huy sức mạnh về đào tạo, cũng như nghiên cứu khoa học cong nghệ.

Trả lời Báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, việc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành Đại học Bách khoa Hà Nội không phải chỉ thay đổi cái tên, cũng không phải để có một vị thế trong hệ When.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phân tích: “Quan trọng nhất là bước chuyển này sẽ giúp Đại học Bách khoa Hà Nội có cơ hội đổi mới cấu trúc và hệ thống quản trị bên trong, tăng cường tính phân cấp để thực hiện đúng Tinh thần tự chủ và nâng cao hiệu quả trong quản lý, nâng cao vị thế, trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn và các trường trực thuộc.

Từ đó, tinh gọn bộ may quản lý hành chính, phát huy sức mạnh của đội ngũ giảng viên, của các đơn vị chuyên môn”.

Quan điểm “Một Bách khoa Hà Nội”

Theolãnhho deer ihhọcbáchkhoahànội, sựchuyểninày deer hànội, sex ượcthựchiệnvớitinhthầnquyếtliệt, nhh nhh nh’chiếnlượcpháttriểnchnhànhqunhungtrưgể

họcbáchkhoahànộicómôhìnhtổChchchcvàquảntrịtiêntiến、bộmáytinhgọn、tîngtínhChủng、sángtạo trường đại học thành viên, thống nhất quan điểm “Một Bách khoa Hà Nội”. Quan điểm này thể hiện sự thống nhất về mục tiêu phát triển, giá trị cốt loi, chuẩn mực và chất lượng của toàn đại học.

Môhìnhhotạocửnhân, kỹsư, thạcsĩ, tiếnsĩcápdụngthốngnhhấtvớibộchuẩngthrtrìnhhāotạovàquychech ngườihọckhitốtnghiệpcácbậctrìnhh deer

vớiphươngchâm “nhàtrườnglàmnềntảng -ngườithầylàchủthể、làynglựcpháttriển -ngườihọclàtrungtâm” Tàinæng、thuhútsinhviênưutú、họcgiảxuấtsắctrongnướcvàquốctếhọctập、nghiêncứuvvimc、mộttrungtâmch triển kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ hòa bình đất nước, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về xây dựng hựng hệ sinh thái đổi mới sang tạo, phát triển mô hình đào tạo chia sẻ trên nền tảng chuyển đổi.

Việc chuyển đổi mô hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội để thực hiện tốt sứ mạng, tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển, đưa Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển đột phá, lên tầm cao mới, trở thành đại học NGHIêncứu, ngrimingsángtạo, tựchủtoàndin, cómôitrườnghọcthuậtsángtạo, cởimở, tự toàn ại họ, pHát huy giá trị văn họ, bản của con người bách kho ội.

You may also like

Để lại một bình luận