Trang chủ Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Chính trị

qua admin
0 nhận xét

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương CườngỦy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. cácchồngchítíviêntrung Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoai Nam.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân ベトナム: Trung tướng Trịnh Văn Quyết , Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Quang Minh. Dựbuổilàmiệconcóchạibiểulàlãnhhucạcáccơquanchứcn¡

Báo cáo đánh giá khái quát kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 do Thượng tướng Đỗ Căn trình bày tại buổi làm việc khẳng định: Năm 2022, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ơng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; tậptrunglãnhcho , chỉnotrunhkhaichặtchẽ, hướngmạnhvềcơsở, hoànhthànhthànhdiệncácnhiệmv

nổibậtlà:chủngthammưu、性xuấtvớibộchínhtrị、banbíthưvàtrựctiếp、thườngxuyênvới về chính trị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin、tuyên truyền、định hướng tư tưởng、dư luận、nhất là những vấn đề mới、phức tạp、nhạy cảm. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào ường lối chính trị, ường lối lối ngoại giao, ường lối lối quân s của ảng; tích cự

chỉchạoquántriout、cụthểhóa、triounkhaithựchiệnnghiêmtúc、hiệuquycnghịquyết、chỉ、kếtluận、quynhcủatrung quốc phòng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, các quy định của Trung ương về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy chếlàm việc, quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và các cấp ủy đảng trong Quân đội. Tăngcườngcôngtáckiểmtra、giámsátvàthihànhkỷluậtĐảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương , kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm.

tậptrung thammưu、chỉcho、hướngdẫnxâydựngngngũcánbộ、từngbước Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

chủngnghiêncứu、thammưuvàtriounkhaithhhiountốtchế、chínhsáchốivớiquânchhi、hậuphphingquânch、chinhsáchbảmhhiểmxm Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, nhất là dịp kỷ niệm 75 nƇm Ngày Th-Lisứệt binh. Hoạt động phong trào của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả;

Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định, nội b đoàn kột, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. phươngpháp、phong cach chh cho、chiềuhànhcủalãnhotổngcụcchínhtrịqundviệtnamvàsựchỉ hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ khó khān , vướng mắc của đơn vị.

TRênCơSởCHNGTìnhVớiBáoCáoCủAtổngCụCChínhtrịqundviệtnam、lekiếncủacáccơquanvàýkiếnphátbiểuchchỉbi bi bib bib bi k bi k bi k bi k bi k bi k bi kbibibibibibibiểngbibibiển Thường vụ Quân ủy Trung ương、Bộ Quốc phòng、 Đại tướng Fan Van Giang GHI NHận VIểu dương nhữNG nhữt quả mà tổng cục chính trị qun ộn ộn ộn dân việt nam đ ạ ược trong năm 2022;

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2023, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chủ động bám sát Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023 và nhiệm vụ của toàn quân; tiếptụcchủchnglàmtốtcôngtácnghiêncứu、dựbáo、thammưu、chuxuấtvớiquânủytrung giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bảo ảm toàn quân thống nhất cao về về chành ộng, chủ ộng khắc khăn, thức hoàn thành thànht mọi nhệm

TriounkhaihiệuQuongtràothioaquyếtthắngnæm2023vớichủ”“ numực、kỷcương、sángtạo、quyếng ; Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam.

chỉchạocáccơquanthôngtấn、báochítrongquânchộitîngcườngcôngphốihợp、nhiệnnhiệmvụquâns về chức năng của Quân đội, nhất là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để 「nhân cái đẹp, dẹp cái xấu」.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rà soát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Chương trinh làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ơng; Chương trình làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương năm 2023 để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

chủngkiệntoàncấpủy, tổchứcảng, biênchếcơquanchínhtrị, cánbộchínhtrịcácvịtheo aềánsắpxếplạidoanhnghiệpquânchộigiai 2021-20255. phốihợpkiệntoàn、nângcaochấtl Tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về cơ cấu, số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và điều chỉnh lực lượng theo Đề án. tòngcongnângcaochấtlượg、hiệuqu qu qungtáckiểmtra、giámsátvàthihànhkỷluật、chútrọngkiểmtragiámsátviệchkh kh sam sa khmat kh kh kh kh khmat khkhắchkhắchkh chủngphốihợpchặtchẽvớicáccơquanbảovệphápluậttrongnắmtìnhhình、pháthiệnsớmdấuhiệuviviviviviviviviviviviviviviviviphphạmcủathechứcngvà vi phạm. Xem xét giải quyết dứt điểm những vục tồn đọng và đơn, thư tố cáo , khiếu nại chặt chẽ, đúng nguyên tắnh, quy dốh. nghiên cứu, đề xuất các chế độ chính sách đặc thù cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt. Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Kim Ahn

You may also like

Để lại một bình luận