Trang chủ Việt Nam Đấu giá biển số xe tập trung ở Bộ Công an, nộp ngân sách Trung ương 100%

Đấu giá biển số xe tập trung ở Bộ Công an, nộp ngân sách Trung ương 100%

qua admin
0 nhận xét

chiều22/9, ủy bang bangquốchộixemxétchềnghịbổsungdựonghịquyếtcủaquốchộivềthí

trìnhbàytờtrìnhcủachínhphủ、bộtroungbộtưpháplêthànhlong chorằng、việcbanhànhnghịquy Ngănchặnhànhvitrụclợi、tạosựbìnhđẳng、côngkhai、minhbachtrongcấp、sửdụngbiểnsốôtô。 Đồng thờng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá biển số xe.

Dự thảo nghị quyết xây dựng 5 chính sách. Trong đó, quy định rõ, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô to nền màu trắng, số màu đen trong kho biển số chưa được đăng kho biển số chưa được đăng k Giá khởi điểm vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) là 40 triệu đồng;

ngườitrúng鹿ugiá中quyềngiữlạibiểnsốtrúngchugiáchác、nhhưngkhôngcphépchuyểnnhg、cho thong Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá, biển số phải được gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi. Người trúng đấu giá biển được quyền chuyển nhượng, cho tặng , thừa kế xe có gắn biển số.

Tuy nhiên người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác .

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long

thứtroungbộcôngannguyễnvv¨onchobiếtthêm、theodựkiếnbanchu、bộcônganchnhhugiábiểns 、tính thống nhất không cao. Do đó, sau khi tính toán, các điểm đấu giá biển số xe ô to sẽ tập trung ở Bộ Công an.

thứtroungbộcôngan cong cho hay、tạiphiênhọpcủay yyyyyy banphápluật、coun quan sonthảoxinrútlại cho ngân sách địa phương. Thay vào đó, toàn bộ kinh phi này sẽ được nộp lại ngân sách Trung ơng.

thứtroungbộcôngannêur¯, mộtrongnhữngnguynguynnsuthixânsuithixngdựngdựNGnghịquy hiện nay với cơ dữu c cu c cu côl

chínhphủnghghy y ban th ngvụquốchộixemxét, bổsungdựonghịquy ; trinh Quốc hội xét thông qua tại kỳ họp 4 theo quy trình một kỳ họp.

Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ.

2022.

‘bảochảchấtlượng,ủy yy bang vụquốchộinghịchínhphủhoànthiệnhồsơdựdựdựonghịquyết khi trinh Quốc hội tại kỳ họp 4.p th

You may also like

Để lại một bình luận