Trang chủ Việt Nam Đề nghị Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 2 nguyên chủ tịch tỉnh

Đề nghị Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 2 nguyên chủ tịch tỉnh

qua admin
0 nhận xét

Ngày 26-6, nguồn tin cho biết ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ gồ mông Lê Tuấn Phong–Chủ tị ch UBND tỉ nh Bình Thuận–và 2 nguyên chủ tị ch tỉnh.

Cụ thể, với ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo (Quyết định số 519 -QĐ / UBKTTW, ngày 28-4-2022).

UBND tỉ nhđềng hị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luậthành chính cảnh cáoông Lê Tuấn Phong. Thời điể mxửlý kỷ luật kể từng à ybanhành quyết định kỷ luật đảng. Thời gianthi hành kỷ luật 12 tháng kể từ ngà y 28-4-2022.

Ông Lê Tuấn Phong-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách (Quyết định số 596- QĐ / TU, ngày 17-6-2022).

UbndỉnhbìnhbuậnhthuNềnềnghủThphủtướnghphủxét, xửLýlýluậthậnhchochnhchchiônhkhiôluểlukỷluTkểtkểtkếybanhquybanhquybanhquytảluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậluậlu. Thời gianthi hành kỷ luật 12 tháng kể từ ngà y 17-6-2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận còn đề nghị kỷ luật đối với 4 cán bộ đã nghỉ hưu, trong đó có ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Ngọc Hai – nguyên Chủ tịch UBND tỉ nh Bình Thuận nhiệ m kỳ 2011-2016 vàn hiệ m kỳ 2016-2021 (từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2021)

UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính ông Lê Tiến Phương bằng hình thức đề nghị xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Thờiđiểmxửlýkỷluậtkểtừngàybanhànhquyếtđịnhkỷluậtđảng(6-5-2022)。

Trướcđó, ông Lê Tiến Phương bị Ban Bí thưđã thihành kỷ luật bằn ghình thức Cách chức tất cảc

UBNDtỉnhcũngđềnghịThủtướngChínhphủxemxét、xửlýkỷluậthànhchínhôngNguyễnNgọcHaibằnghì BanBíthưđãthihànhkỷluậtôngNguyễnNgọcHaibằnghìnhthứckhaitrừrakhỏiĐảng。

Ngoài ra, ông Lương Văn Hải – nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 – bị Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng; UBNDtỉnhđềnghịThủtướngChínhphủxemxét、 xử lý kỷ luậth à nh chínhông Lương Văn Hải bằn ghình

Ông Nguyễn Đức Hòa – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 – đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằn ghình thức Khiể n trách;

You may also like

Để lại một bình luận