Trang chủ Việt Nam Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành

Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành

qua admin
0 nhận xét

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ảnh: PHẠM THẮNG

Ngày 21-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật khám bệnh, chữa bệi (sửa ).

Cần làm rõ mối quan hệ thẩm quyền

chủnhiệmy y banxãhộinguyễnthúyanhcho haytiếpthuýkiếnyạibiểuquốchội, dựooluậttuượcchchchchchchchchchchchchchch disease gồm 3 bộ Y tế, Kong AnQuốc phòng và UBND cấp tỉnh.

tại deer u 28, dựtho quycyịnh, bộtroungbộytế, bộtrưởngbộcôngan, bộtrưởngbộquốcphòngcóquy

Bác sĩ; ysĩ; điều dưỡng; ホシン; kỹ thuật y; dinh dưỡng lâm sàng; cấp cứu viên ngoại viện; tâm lý trị liệu cho người lam việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Va nyun nyun ngh, hồigiấyphéphànhnghềtththtrưởngbộytếcóquyềnvớingườihànhnghềlàmviệctạicáccơkhámk trên phạm vi toàn quốc.

bộtrưởngbộquốcphòng, bộtrưởngbộcôngancóquyềnsìnhchỉhànhnghề, thuhồigiấyphéphéphéphéphéphéphéphéphéphéphéphéphéphànhnhhnghềlàmviệ

So với luật hiện hành, một trong những điểm mới là dự thảo luật bổ sung quyền của Bộ Công an trong cấp, đình chỉ và thu hồy.

Với điểm mới này, bà Thúy Anh cho hay một số ý kiến ​​băn khoăn và đề nghị tiếp tục giao bộ trưởng Bộ Y tế như hiện hành. Nếu giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với đối tượng thuộc thẩm quyền thì “cần quy đnh nh lộ trình”.

chủnhiệmy y banphápluậthoàngthhnnghịlàmr¡ imốiquanhệgiữathẩmquyềncủabộtrưởngy th y th y thvớithe theth muquyềnbộtrưởng2bộtrong

<span style="">“Ở đây cần làm rõ mối quan hệ giữa thẩm quyền của bộ trưởng Bộ Y tế vởi thẩm quyềan của 2 bộ trưởng khi x?ử lýử nà </span><span style="">Có phải đầu tiên các bộ Công an, Quốc phòng xử lý, sau đó không xử lý hay xử lý không thỏa đáng thì thẩm quyền của Bộ Y tế cao hơn?</span><span style=""> Phải làm rõ vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân”, ông Tùng noi.</span></p> <p class="">Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đặt vấn đề<span style=""> bác sĩ làm việc ở bệnh viện của lực lượng vũ trang nhưng đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh khác và sai sót xảy ra ởy ra</span></p> <p class="">“trườnghợpnày thẩmquyền sex nhchỉ, thuhồigiấyphépcủaai, củabộtrưởngytếhaybộtrưởngbộ</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/9/21/hoangthanhtung11-1663744750883362952913.jpg" id="img_b0dd1ed0-397d-11ed-8334-29d2c95fe6f6" w="1200" h="897" alt="Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành - Ảnh 2." title="Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="b0dd1ed0-397d-11ed-8334-29d2c95fe6f6" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/9/21/hoangthanhtung11-1663744750883362952913.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ông Hoàng Thanh Tùng – Ảnh: PHẠM THẮNG</p> </div> </div> <p class=""><b>Dừng tự chủ vì hết thời hạn thí điểm </b></p> <p class=""><span style="">Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu việc có bệnh viện công nhưng được thực hiện một số dịch vụí.</span></p> <p class=""><span style="">Dag den ru ki ki kin shun sin thatch bi bi vi vi vi vi chi tu tu vic vic tu tu ko rấtnhiềuthànhcông, thay ni di di dd nmạocủabệnhviệnviệncảdch </span></p> <p class=""><span style="">Nhưng gần đây xuất hiện những sai phạm và ở một số nơi lại đảo ngược, tức trả lại việc tự chủ. </span></p> <p class=""><span style="">Ông nhấn mạnh</span><span style=""> đy là vấn ề ềphải rất tập trung ể giải quy qt t c ở ượ ở ở ở ở luật này. còn chưa giảt hết ược bằng luật thì Cố gắNG bằng NGHị ịnh.</span></p> <p class=""><span style="">Giải trinh sau đó về vấn đề tự chủ </span><span style="">củabệnhviện, quyềnbộtrưởngbộy tha chữa bệnh, đổi mới các bệnh viện. </span></p> <p class="">Vềviệccácbệnhviệnxindừngtựch </p> <p class=""><span style="">Tuy nhiên nghị quyết 33 của Chính phủ chỉ cho thí điểm trong 2 năm và sẽ chuyển đổi khi các pháp luật về tự chủ đã đượh. </span></p> <p class=""><span style="">“thời deer nàyncónghịnh60quy cuy nhvềvấn deer tựchủ、nênvấn’xindừngtựtheonghịquy với các quy định của pháp luật”, b Lan noi thêm. </span></p> </p></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/bac/" rel="tag">bác</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bac-si/" rel="tag">bác sĩ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo/" rel="tag">bó</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bo-y-te/" rel="tag">Bộ Y tế</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bukongan/" rel="tag">Bukongan</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cap/" rel="tag">cấp</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/chi/" rel="tag">chị</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cong/" rel="tag">công</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dao-hong-lan/" rel="tag">Đào Hồng Lan</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/de/" rel="tag">để</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dinh/" rel="tag">đình</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/giao/" rel="tag">giao</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/giay/" rel="tag">giấy</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/giay-phep-hanh-nghe-y-te/" rel="tag">giấy phép hành nghề y tế</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/hanh/" rel="tag">hành</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/hoi/" rel="tag">hối</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/kong-an/" rel="tag">Kong An</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nganh/" rel="tag">ngành</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nghe/" rel="tag">nghệ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nhan-vien-y-te/" rel="tag">nhân viên y tế</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phep/" rel="tag">phép</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quoc-hoi/" rel="tag">quốc hội</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quyen-bo-truong-dao-hong-lan/" rel="tag">quyền bộ trưởng đào hồng lan</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/si/" rel="tag">sĩ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thu/" rel="tag">Thứ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/trong/" rel="tag">trọng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi/" rel="tag">Ủy ban Thường vụ Quốc hội</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/voi/" rel="tag">với</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/xuat/" rel="tag">xuất</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/y-te/" rel="tag">Y te</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="66813" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20giao%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%20c%E1%BA%A5p%2C%20%C4%91%C3%ACnh%20ch%E1%BB%89%2C%20thu%20h%E1%BB%93i%20gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20h%C3%A0nh%20ngh%E1%BB%81%20v%E1%BB%9Bi%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20trong%20ng%C3%A0nh%20-%20https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fde-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh%2F&name=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20giao%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%20c%E1%BA%A5p%2C%20%C4%91%C3%ACnh%20ch%E1%BB%89%2C%20thu%20h%E1%BB%93i%20gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20h%C3%A0nh%20ngh%E1%BB%81%20v%E1%BB%9Bi%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20trong%20ng%C3%A0nh"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20giao%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%20c%E1%BA%A5p%2C%20%C4%91%C3%ACnh%20ch%E1%BB%89%2C%20thu%20h%E1%BB%93i%20gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20h%C3%A0nh%20ngh%E1%BB%81%20v%E1%BB%9Bi%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20trong%20ng%C3%A0nh %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Fde-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Đề%20xuất%20giao%20Bộ%20Công%20an%20cấp,%20đình%20chỉ,%20thu%20hồi%20giấy%20phép%20hành%20nghề%20với%20bác%20sĩ%20trong%20ngành&BODY=https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-ty-gia-sau-quyet-dinh-dem-qua-cua-fed/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá sau quyết định đêm qua của Fed</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nha-vua-dna-thua-dau/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Nhà vua ĐNA’ thua đau</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/z3945631589104c713abc24512600ef6facc4ba02d04d1-1670580993693829120038.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/">Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:19:43+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/settopNTP-1670590247-5052-1670590278.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=20twVemMNYbqPneb-FurTg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/" title="Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/">Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:48:23+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/tran-sy-thanh-1446.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/" title="Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/">Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:48:19+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/dangtuan/112021/04/17/in_social/xsmn-611-xo-so-mien-nam-hom-nay-thu-7-ngay-6112021-xo-so-hom-nay-611.jpg?randTime=1670620554" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/" title="XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022. xổ số hôm nay 10/12/2022"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/">XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022....</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:18:13+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/08/z39448545684597636a0f57535e6787987aeb78448385a-crop-1670513634256.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/" title="Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh chưa yên tâm"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/">Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:47:16+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/20221209-tto-psn-khu-ana-mandara-chi-do-hang-rao-anh-phansongngan-1670588634260483328644-crop-16705890371232099437749.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dan-buc-xuc-vi-doanh-nghiep-khong-tra-bai-bien-nha-trang-tinh-noi-se-cuong-che-thu-hoi/" title="Dân bức xúc vì doanh nghiệp không trả bãi biển Nha Trang, tỉnh nói sẽ cưỡng chế thu hồi"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dan-buc-xuc-vi-doanh-nghiep-khong-tra-bai-bien-nha-trang-tinh-noi-se-cuong-che-thu-hoi/">Dân bức xúc vì doanh nghiệp không trả bãi biển Nha Trang, tỉnh...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:17:33+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='66813' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-3696" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/1-16705891099161742997964.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" rel="bookmark" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền"> Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/QUI-6844_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" rel="bookmark" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con"> Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/12/10/Untitled-2102-1670617089.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PsKIaNwTut74FTTdSaNc8Q" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" rel="bookmark" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022"> [Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022 </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/z3945631589104c713abc24512600ef6facc4ba02d04d1-1670580993693829120038.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" rel="bookmark" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng"> Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/eu-parrrl-87.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" rel="bookmark" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga"> Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-3696 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-3696 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(11,277)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(11,085)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,729)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(9,349)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(21)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(9,364)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/eu-parrrl-87.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga">Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:18:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/8/volcanic-activity-occurring-all-around-the-world-3-16704818241441525152198-crop-16704824337381825369266.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/47-nui-lua-dang-phun-trao-khap-the-gioi/" title="47 núi lửa đang phun trào khắp thế giới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/47-nui-lua-dang-phun-trao-khap-the-gioi/" title="47 núi lửa đang phun trào khắp thế giới">47 núi lửa đang phun trào khắp thế…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:52:15+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670562068491-16705620711801607524530.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khong-phai-dau-tu-hay-tiet-kiem-day-moi-la-con-duong-hieu-qua-nhat-de-thanh-trieu-phu/" title="Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây mới là con đường hiệu quả nhất để thành triệu phú"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khong-phai-dau-tu-hay-tiet-kiem-day-moi-la-con-duong-hieu-qua-nhat-de-thanh-trieu-phu/" title="Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây mới là con đường hiệu quả nhất để thành triệu phú">Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:26:14+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/0gYjdiNY41wQIbPeRYyPvA/files/2022/12/Ukraine/ATACMS.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-loai-vu-khi-ukraine-can-de-chien-thang/" title="Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến thắng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-loai-vu-khi-ukraine-can-de-chien-thang/" title="Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến thắng">Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:34:18+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/12/09/inflation-eu-2-1670559682-4821-1670559712.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zrcW-4S495yt9-hx1bPkjQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cac-lenh-trung-phat-nga-tac-dong-len-kinh-te-chau-au-the-nao/" title="Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên kinh tế châu Âu thế nào"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cac-lenh-trung-phat-nga-tac-dong-len-kinh-te-chau-au-the-nao/" title="Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên kinh tế châu Âu thế nào">Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:08:24+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/z3945631589104c713abc24512600ef6facc4ba02d04d1-1670580993693829120038.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng">Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:19:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/settopNTP-1670590247-5052-1670590278.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=20twVemMNYbqPneb-FurTg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/" title="Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/" title="Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước">Ký ức về Điện Biên Phủ trên không…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:48:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/tran-sy-thanh-1446.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/" title="Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/" title="Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất">Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:48:19+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/dangtuan/112021/04/17/in_social/xsmn-611-xo-so-mien-nam-hom-nay-thu-7-ngay-6112021-xo-so-hom-nay-611.jpg?randTime=1670620554" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/" title="XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022. xổ số hôm nay 10/12/2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/" title="XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022. xổ số hôm nay 10/12/2022">XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:18:13+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/08/z39448545684597636a0f57535e6787987aeb78448385a-crop-1670513634256.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/" title="Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh chưa yên tâm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/" title="Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh chưa yên tâm">Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:47:16+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/1-16705891099161742997964.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền">Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-10T00:00:30+00:00">December 10, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://2sao.vietnamnetjsc.vn/images/2022/12/09/17/21/trang-nemo.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bi-so-gay-cua-hieu-trang-nemo-co-dau-hieu-ban-hang-gia/" title="Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có dấu hiệu bán hàng giả"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bi-so-gay-cua-hieu-trang-nemo-co-dau-hieu-ban-hang-gia/" title="Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có dấu hiệu bán hàng giả">Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:08:18+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/dcxpcwvo/2022_12_09/z3944770308746-bda18ac8ba95b01b06949423b109f016-2647.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:42:15+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/12/9/avatar1670554083454-1670554084605831335417.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dinh-cao-cua-su-toi-gian/" title="Đỉnh cao của sự tối giản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dinh-cao-cua-su-toi-gian/" title="Đỉnh cao của sự tối giản">Đỉnh cao của sự tối giản</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:50:57+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/12/9/avatar1670558817280-16705588175962852111.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/lan-song-sa-thai-tran-sang-dong-nam-a-hang-loat-startup-dinh-dam-thua-nhan-sai-lam/" title="‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam Á, hàng loạt startup đình đám thừa nhận sai lầm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/lan-song-sa-thai-tran-sang-dong-nam-a-hang-loat-startup-dinh-dam-thua-nhan-sai-lam/" title="‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam Á, hàng loạt startup đình đám thừa nhận sai lầm">‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:59:19+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/QUI-6844_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con">Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:26:17+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/meghan-crop-1670552124917.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/he-lo-ve-chu-nhan-ban-hit-dat-xat-ra-mieng-dang-gay-bao-mang-xa-hoi/" title="Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt xắt ra miếng” đang gây bão mạng xã hội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/he-lo-ve-chu-nhan-ban-hit-dat-xat-ra-mieng-dang-gay-bao-mang-xa-hoi/" title="Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt xắt ra miếng” đang gây bão mạng xã hội">Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:00:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/600/179072216278405120/2022/12/9/238-16705685579702093346913-0-0-422-807-crop-16705685794961294300746.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-nhin-thay-thung-do-me-chong-gui-cho-con-gai-ma-toi-nong-mat-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng gửi cho con gái mà tôi nóng mặt » Báo Phụ Nữ Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-nhin-thay-thung-do-me-chong-gui-cho-con-gai-ma-toi-nong-mat-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng gửi cho con gái mà tôi nóng mặt » Báo Phụ Nữ Việt Nam">Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:34:10+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/600/179072216278405120/2022/12/9/avatar1670583639617-1670583640501625687108-35-0-370-640-crop-1670584242371568648265.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/me-chong-cho-ro-bat-me-con-dau-dinh-dem-di-vut-thi-hoa-mat-dem-vang-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu định đem đi vứt thì hoa mắt đếm vàng » Báo Phụ Nữ Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/me-chong-cho-ro-bat-me-con-dau-dinh-dem-di-vut-thi-hoa-mat-dem-vang-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu định đem đi vứt thì hoa mắt đếm vàng » Báo Phụ Nữ Việt Nam">Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:42:22+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/giang-1_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/huong-giang-dien-ao-dai-cach-dieu-catwalk-o-thai-lan/" title="Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk ở Thái Lan"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/huong-giang-dien-ao-dai-cach-dieu-catwalk-o-thai-lan/" title="Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk ở Thái Lan">Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:16:16+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/12/10/Untitled-2102-1670617089.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PsKIaNwTut74FTTdSaNc8Q" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022">[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:20:55+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/32y64y7-preview-1670579350-5638-1670579890.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x-jDtTPQmsuQE0YNSgPYSA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/dau-an-nam-my-trong-doi-tuyen-ha-lan/" title="Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà Lan"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/dau-an-nam-my-trong-doi-tuyen-ha-lan/" title="Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà Lan">Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:49:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/05/25/Pele.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/pele-hap-hoi-brazil-thuan-khiet/" title="Pele hấp hối & Brazil thuần khiết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/pele-hap-hoi-brazil-thuan-khiet/" title="Pele hấp hối & Brazil thuần khiết">Pele hấp hối & Brazil thuần khiết</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:49:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/afp-com-20221129-partners-075-8617-4804-1670575658.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RPDnv7PpkkysnVcovzUUwA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ly-do-tuyen-ha-lan-dung-ao-dau-mau-cam/" title="Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu màu cam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ly-do-tuyen-ha-lan-dung-ao-dau-mau-cam/" title="Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu màu cam">Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:18:17+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2022/12/09/y-150756jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/m-u-lo-dien-tan-binh-thu-7-2-cai-ten-roi-otf-bom-tan-72-trieu-da-no/" title="M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2 cái tên rời OTF; Bom tấn 72 triệu đã nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/m-u-lo-dien-tan-binh-thu-7-2-cai-ten-roi-otf-bom-tan-72-trieu-da-no/" title="M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2 cái tên rời OTF; Bom tấn 72 triệu đã nổ">M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:48:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/eu-parrrl-87.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/bao-anh-he-lo-goi-trung-phat-eu-ap-len-moscow-ukraine-bat-giu-diep-vien-nga/" title="Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU áp lên Moscow, Ukraine bắt giữ ‘điệp viên’ Nga">Báo Anh hé lộ gói trừng phạt EU…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:18:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/8/volcanic-activity-occurring-all-around-the-world-3-16704818241441525152198-crop-16704824337381825369266.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/47-nui-lua-dang-phun-trao-khap-the-gioi/" title="47 núi lửa đang phun trào khắp thế giới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/47-nui-lua-dang-phun-trao-khap-the-gioi/" title="47 núi lửa đang phun trào khắp thế giới">47 núi lửa đang phun trào khắp thế…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:52:15+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670562068491-16705620711801607524530.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khong-phai-dau-tu-hay-tiet-kiem-day-moi-la-con-duong-hieu-qua-nhat-de-thanh-trieu-phu/" title="Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây mới là con đường hiệu quả nhất để thành triệu phú"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khong-phai-dau-tu-hay-tiet-kiem-day-moi-la-con-duong-hieu-qua-nhat-de-thanh-trieu-phu/" title="Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây mới là con đường hiệu quả nhất để thành triệu phú">Không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:26:14+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/0gYjdiNY41wQIbPeRYyPvA/files/2022/12/Ukraine/ATACMS.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-loai-vu-khi-ukraine-can-de-chien-thang/" title="Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến thắng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ba-loai-vu-khi-ukraine-can-de-chien-thang/" title="Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến thắng">Ba loại vũ khí Ukraine cần để chiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:34:18+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/12/09/inflation-eu-2-1670559682-4821-1670559712.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zrcW-4S495yt9-hx1bPkjQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cac-lenh-trung-phat-nga-tac-dong-len-kinh-te-chau-au-the-nao/" title="Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên kinh tế châu Âu thế nào"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/cac-lenh-trung-phat-nga-tac-dong-len-kinh-te-chau-au-the-nao/" title="Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên kinh tế châu Âu thế nào">Các lệnh trừng phạt Nga tác động lên…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:08:24+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/z3945631589104c713abc24512600ef6facc4ba02d04d1-1670580993693829120038.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nguyen-thai-luyen-toi-co-1-600-ti-dong/" title="Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng">Nguyễn Thái Luyện: Tôi có 1.600 tỉ đồng</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:19:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/settopNTP-1670590247-5052-1670590278.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=20twVemMNYbqPneb-FurTg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/" title="Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/ky-uc-ve-dien-bien-phu-tren-khong-50-nam-truoc/" title="Ký ức về Điện Biên Phủ trên không 50 năm trước">Ký ức về Điện Biên Phủ trên không…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:48:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/tran-sy-thanh-1446.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/" title="Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dung-ban-ve-ha-thap-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat/" title="Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công viên Thống Nhất">Dừng bán vé, hạ thấp tường rào Công…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:48:19+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/dangtuan/112021/04/17/in_social/xsmn-611-xo-so-mien-nam-hom-nay-thu-7-ngay-6112021-xo-so-hom-nay-611.jpg?randTime=1670620554" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/" title="XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022. xổ số hôm nay 10/12/2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xsmn-10-12-truc-tiep-ket-qua-xo-so-mien-nam-hom-nay-10-12-2022-xo-so-hom-nay-10-12-2022/" title="XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2022. xổ số hôm nay 10/12/2022">XSMN 10/12, trực tiếp kết quả xổ số…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:18:13+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/08/z39448545684597636a0f57535e6787987aeb78448385a-crop-1670513634256.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/" title="Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh chưa yên tâm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/vu-apax-da-nang-that-hua-shark-thuy-len-tieng-nhung-phu-huynh-chua-yen-tam/" title="Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy lên tiếng nhưng phụ huynh chưa yên tâm">Vụ Apax Đà Nẵng thất hứa: Shark Thủy…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:47:16+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://nld.mediacdn.vn/zoom/600_315/291774122806476800/2022/12/9/1-16705891099161742997964.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien/" title="Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được “lại quả” 60 cọc tiền">Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-10T00:00:30+00:00">December 10, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://2sao.vietnamnetjsc.vn/images/2022/12/09/17/21/trang-nemo.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bi-so-gay-cua-hieu-trang-nemo-co-dau-hieu-ban-hang-gia/" title="Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có dấu hiệu bán hàng giả"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/bi-so-gay-cua-hieu-trang-nemo-co-dau-hieu-ban-hang-gia/" title="Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có dấu hiệu bán hàng giả">Bị sờ gáy, cửa hiệu Trang Nemo có…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:08:18+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/dcxpcwvo/2022_12_09/z3944770308746-bda18ac8ba95b01b06949423b109f016-2647.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:42:15+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/12/9/avatar1670554083454-1670554084605831335417.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dinh-cao-cua-su-toi-gian/" title="Đỉnh cao của sự tối giản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dinh-cao-cua-su-toi-gian/" title="Đỉnh cao của sự tối giản">Đỉnh cao của sự tối giản</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:50:57+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://genk.mediacdn.vn/zoom/600_315/139269124445442048/2022/12/9/avatar1670558817280-16705588175962852111.png" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/lan-song-sa-thai-tran-sang-dong-nam-a-hang-loat-startup-dinh-dam-thua-nhan-sai-lam/" title="‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam Á, hàng loạt startup đình đám thừa nhận sai lầm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/lan-song-sa-thai-tran-sang-dong-nam-a-hang-loat-startup-dinh-dam-thua-nhan-sai-lam/" title="‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam Á, hàng loạt startup đình đám thừa nhận sai lầm">‘Làn sóng sa thải’ tràn sang Đông Nam…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:59:19+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/QUI-6844_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phuong-trinh-jolie-mac-sexy-du-sinh-nhat-con/" title="Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật con">Phương Trinh Jolie mặc sexy dự sinh nhật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:26:17+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/meghan-crop-1670552124917.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/he-lo-ve-chu-nhan-ban-hit-dat-xat-ra-mieng-dang-gay-bao-mang-xa-hoi/" title="Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt xắt ra miếng” đang gây bão mạng xã hội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/he-lo-ve-chu-nhan-ban-hit-dat-xat-ra-mieng-dang-gay-bao-mang-xa-hoi/" title="Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt xắt ra miếng” đang gây bão mạng xã hội">Hé lộ về chủ nhân bản hit “đắt…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:00:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/600/179072216278405120/2022/12/9/238-16705685579702093346913-0-0-422-807-crop-16705685794961294300746.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-nhin-thay-thung-do-me-chong-gui-cho-con-gai-ma-toi-nong-mat-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng gửi cho con gái mà tôi nóng mặt » Báo Phụ Nữ Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/vo-tinh-nhin-thay-thung-do-me-chong-gui-cho-con-gai-ma-toi-nong-mat-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng gửi cho con gái mà tôi nóng mặt » Báo Phụ Nữ Việt Nam">Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:34:10+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/600/179072216278405120/2022/12/9/avatar1670583639617-1670583640501625687108-35-0-370-640-crop-1670584242371568648265.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/me-chong-cho-ro-bat-me-con-dau-dinh-dem-di-vut-thi-hoa-mat-dem-vang-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu định đem đi vứt thì hoa mắt đếm vàng » Báo Phụ Nữ Việt Nam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/me-chong-cho-ro-bat-me-con-dau-dinh-dem-di-vut-thi-hoa-mat-dem-vang-bao-phu-nu-viet-nam/" title="Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu định đem đi vứt thì hoa mắt đếm vàng » Báo Phụ Nữ Việt Nam">Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:42:22+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/giang-1_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/huong-giang-dien-ao-dai-cach-dieu-catwalk-o-thai-lan/" title="Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk ở Thái Lan"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/huong-giang-dien-ao-dai-cach-dieu-catwalk-o-thai-lan/" title="Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk ở Thái Lan">Hương Giang diện áo dài cách điệu catwalk…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:16:16+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/12/10/Untitled-2102-1670617089.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PsKIaNwTut74FTTdSaNc8Q" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-ha-lan-2-2-argentina-luan-luu-3-4-vong-tu-ket-world-cup-2022/" title="[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4)- vòng tứ kết World Cup 2022">[Kết quả] Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T23:20:55+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/32y64y7-preview-1670579350-5638-1670579890.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x-jDtTPQmsuQE0YNSgPYSA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/dau-an-nam-my-trong-doi-tuyen-ha-lan/" title="Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà Lan"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/dau-an-nam-my-trong-doi-tuyen-ha-lan/" title="Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà Lan">Dấu ấn Nam Mỹ trong đội tuyển Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T22:49:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/05/25/Pele.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/pele-hap-hoi-brazil-thuan-khiet/" title="Pele hấp hối & Brazil thuần khiết"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/pele-hap-hoi-brazil-thuan-khiet/" title="Pele hấp hối & Brazil thuần khiết">Pele hấp hối & Brazil thuần khiết</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:49:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/afp-com-20221129-partners-075-8617-4804-1670575658.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RPDnv7PpkkysnVcovzUUwA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ly-do-tuyen-ha-lan-dung-ao-dau-mau-cam/" title="Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu màu cam"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ly-do-tuyen-ha-lan-dung-ao-dau-mau-cam/" title="Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu màu cam">Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T21:18:17+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.tinthethao.com.vn/resize/534x280/files/bongda/2022/12/09/y-150756jpg.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/m-u-lo-dien-tan-binh-thu-7-2-cai-ten-roi-otf-bom-tan-72-trieu-da-no/" title="M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2 cái tên rời OTF; Bom tấn 72 triệu đã nổ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/m-u-lo-dien-tan-binh-thu-7-2-cai-ten-roi-otf-bom-tan-72-trieu-da-no/" title="M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2 cái tên rời OTF; Bom tấn 72 triệu đã nổ">M.U lộ diện tân binh thứ 7, 2…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T20:48:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Việt Nam","item":"https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#webpage","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh","inLanguage":"en_US","name":"Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành – Tốt nhất của vietname","description":"Bà Nguyễn Thúy Anh - Ảnh: PHẠM THẮNG Ngày 21-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật khám bệnh, chữa bệi (sửa )","datePublished":"2022-09-22T22:51:15+00:00","dateModified":"2022-09-22T22:51:15+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/9/21/nguyenthuyanh-1663744509609692152240-crop-1663744540078953150106.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#article","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh","headline":"Đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành","datePublished":"2022-09-22T22:51:15+00:00","dateModified":"2022-09-22T22:51:15+00:00","wordCount":907,"keywords":["bác","bác sĩ","bó","Bộ Y tế","Bukongan","cấp","chị","công","Đào Hồng Lan","để","đình","giao","giấy","giấy phép hành nghề y tế","hành","hối","Kong An","ngành","nghệ","nhân viên y tế","phép","quốc hội","quyền bộ trưởng đào hồng lan","sĩ","Thứ","trọng","Ủy ban Thường vụ Quốc hội","với","xuất","Y te"],"articleSection":["Việt Nam"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/de-xuat-giao-bo-cong-an-cap-dinh-chi-thu-hoi-giay-phep-hanh-nghe-voi-bac-si-trong-nganh#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b0ebf0f799","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b0ebf0f799","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b0ebf0f799"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"f553cccf17"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1670630881' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.379 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-12-10 00:08:02 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>