Trang chủ Việt Nam Đề xuất không phát hành biển ô tô có số cuối 49, 53

Đề xuất không phát hành biển ô tô có số cuối 49, 53

qua admin
0 nhận xét

49, 53.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến ​​của các ĐBQH thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá , với đa số ý kiến ​​nhất tri sần thiết ban hành nghị quyết.

nhiều・kiếnnghịnghịnghrộngthíy ymzugiácảbiểnsốxeônềnvàngchữchen(xehoạtchộngkinh doanhvậntải)vàm Có ĐBQH đề nghị làm rõ biển số đẹp, không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53.

Về mức giá khởi điểm, ĐBQH đề nghị ap dụng thống nhất trong cả nước một mức giá khởi điểm như nêu trong báo cáo thẩ ẩ Tuy nhiên, cũng có ĐB đề nghị thống nhất một mức giá khởi điểm la 20 triệu đồng, 50 triệu đồng, 80 triệu đồng và cả 200 triệu đồng với biển số đẹpbắt buộc phải đưa ra đấu giá.

Ảnh minh họa: Đình Hiếu

mộtsốýkiếnnhhấttrínhhưtờtrìnhcủachínhphủquy yonhmứcgiákhởi deerkhkhịnghg ngh nghcgiá40triệuuvớihànộivàtp.hcmgchc

Có b đ ngr QUY ịnhở khởi đi ểm THEO 2 nhóm: nhóm bi ​​ể n sốp ượp ược thừa nhận rội rãi vi ể n ố rongọna chốmbi ể nhạ nhạ nhạ nhạ nhạ nhạ nhạ nhạ nhạu nhạu nhạu nhạu nhạu nhạu nhạu nhạu Nhạu Nhạu Nhạu Nhạu nhạ nhạu) các giá khởi điểm khác nhau.

ĐBQH đề nghị chỉ quy định mức giá tối thiểu và giao cho cấp tỉnh quyết định; quy định mức giá khởi điểm phù hợp với giá trị của xe dưới 2 tỷ đồng và trên 2 tỷ đồng; tham khảo kinh nghiệm quốc tế ở một số nơi có mức giá khởi điểm là 0 đồng.

vềhìnhthứcoấugiá、32êkiến鹿鹿のra、vớinhiềuýkiếnnhấttrívềquyhhìnhtthechugiátrựctuyếnv Một số ý kiến ​​đề nghị bổ sung hình thức đấu giá trực tiếp đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khān; bổ sung hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá cũng nhận được nhiều ý kiến ​​góp ý, 21 ĐBQH đề nghị bổ sung quy định biển số trúng đấu giá là tài sản cá nhân, người trúng đấu giá có quyền tài sản theo Bộ luật Dân yes. 15Zbqhnghịquy đấu giá biển số xe.

Đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ số lần người trúng đấu giá được giữ lại biển số để để đăng ký cho xe khác thuộchuộc thuộc s; và thời hạn phải đăng ký đối với trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe giữ lại biển số trúng ồu giá. ồng thời, chính phủ cũNG pHải làm r giá chển nhượn nhượn nhượNG xe k’ấ ấ ấ ấ ấ ấ ể ể ể ể ể ể ể ị ị ị ị k k ể ể ể ể ể ế ượ.

Tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô cũng là nội dung còn nhiều ý kiến ​​khác nhau. Một số ý kiến ​​đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thực hiện đấu giá. Trong khi ‘, Một SốHibiểuunghịquy

Theo dự thảo nghị quyết, biển số đấu giá nền trắng, chữ, số màu đen và chưa được đăng ký, nằm trong cơ dộliệu của Bệu củ. Việc đấu giá được thực hiện trực tuyến, mức khởi điểm chia làm hai vùng. Vùng HCM 40 triệu đồng; vùng 2 các địa phương còn lại 20 triệu đồng.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết chiều 15/11.

You may also like

Để lại một bình luận