Trang chủ Việt Nam Đổi mới con người ở vùng đất là mặt tiền quốc gia

Đổi mới con người ở vùng đất là mặt tiền quốc gia

qua admin
0 nhận xét

Counnhìnthngvàosựtthậtlàkhuvực

Nghị quyết số 26-nq/twvềpháttriểnkinhtế -xãhộivàbảoo rất cụ thể cho toàn bộ khu vực là “mặt tiền” của quốc gia.

vùngbắctrungbộvvàduyênhảimiềntrung baogồm14tỉnh、thànhphốvenbiểntrouc trung Quảng Bình、Quảng Trị); vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngai, Bình Định); và vùng Nam Trung Bộ (Phú Yên、Khánh Hoà、Ninh Thuận, Bình Thuận).

Counnhìnthngvàosựtthậtlàkhuvực Tiềm năng, lợi thế của Vùng, nhất là lợi thế về kinh tế biển, chưa được khai thác hợp lý.

Ảnh: VGP

Xin trich dẫn một chỉ số về phát triển doanh nghiệp ở Nghệ An mà chúng toi từng cảnh báo. Năm 2021, Nghệ An có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 1,4% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước ; trung bình chỉ có 3,5 doanh nghiệp/1.000 dân, chưa bằng ½ số bình quân chung cả nước. Tronggiaiạn2017-2020、tốccoộtt壇、doanhnghiệpthànhlậpmới Nghệ An là tỉ dẫn đầu trong khu vực, mà các chỉ số về doanh nghiệp như vậy là điều rất đáng báo động.

Một trong các giải pháp để thúc đẩy phát triển vùng là phát triển con người, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra. Ông nhấn mạnh, cần khơi dậy và phat huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; tính chủ động, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phưng trong Vùng; quyết vượt lên chính minh, khắc phục tưởng tự ty hoặc tự mãn , bằng lòng với những gì đ làm, trung bình ã ngrại; trái lại, pHải có ý Choch ữ q

bộtroungthtong tinvàtruyềngngnguyễnmạnhhùngchorằng、nhiềunhiềuthiêntai、ngườimiềntrungluônkiêncường、con Mà nhân tài là nguồn lực cơ bản của phát triển. Miền Trung đang sở hữu nguồn lực quan trọng nhất của phát triển.

nghịquyếtramộtvấn性rrấtthbbiệt:cầnphảiimớimạnhhơnnữatưduypháttriển、tho osựngthuận、thung nhgnh nhhnh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nhm

rārràng, pháttriểnconngười, nângcaochấtlượngnguồnnhânlựclàchòihỏicấpthiếtchopháttriển

Toujan

You may also like

Để lại một bình luận