Trang chủ Việt Nam Giáo hội Phật giáo: Không nên quy định quản lý tiền công đức

Giáo hội Phật giáo: Không nên quy định quản lý tiền công đức

qua admin
0 nhận xét

Tiền công đứ clà tài sản hợp pháp, thuộ c sở hữ uriêng củ at ổ chức tôn giáo, không nên quy định

Trong Van prohibited GOPÝDU Taohimo TU CUA BO TAIchínhVE fondant Izumi Lý, tree Kai TAIchínhCHO CONG TAC to chức Ruhoi VA Tien Cong đức, TAI TRO CHO di tíchMOIđây, GIAO Hoifatto GIAO Vietnam DJE nghịBansoạnthảođịnhnghĩavềtiềncôngđức, phânbiệtvớitiềntàitrợchoditíchvàhoạtđộng

VAN BAN NEU, Tien Kong đức, Tien TAI TRO town di tích to do chức ton GIAO so HUU, Tien TAI TRO Luhoian to do chức ton GIAO chức GIAO, được Nhà nước bảo hộ “. Vì vậy, baloại tiền này “không thuộc phạm viđiều chỉ nh củ a Thông tư”.

Dan Luật tin ngưỡng, ton GIAO 2016, GIAO Hoi An Fat GIAO town rang, to NHA Nuok CHI YEU CAU chức ton GIAO TU fountain Lý, SU feces TAI San đúng MUCđích, PHU HOP Kui định. Nhà nước không quản lý, sử dụng tài sản của tổ chức tôn giáo.

GiáohộiPhậtgiáocũngkhôngtánthànhđềxuấttổchứctôngiáo “phảimởsổghichépđầyđủcáckho khilễhộikếtthúc” phảitổngkếtviệcthu, chi “.” Nhànướcchỉnênkhuyếnkhíchchứkhôngbắtbuộctổchứctôngiáomởsổghichépcáckhoảnthu, chicholễh

Về tiền công đức, Giáo hội Phật giáo cho rằng đây không phải là loại tài sản phải đăng ký theo Luật Dân

Người dân lễ phủ Tây Hồ (Hà Nội), tháng 2/2019. Ảnh: Kiều Dương

Cho biết UNG Ho Chi Minh Bach trong Izumi Lý Tree Kai TAIchính VOI CO So Can Tho TU, Tui nhiên GIAO Hoi An PHAT GIAO Town rang việc GHI CHEP VA Bao Cao Cao Kui định CUA NOI BO GIAO. Khicần thiết, Giáo hội sẽ làm việc với cơ quannhà nước the oyêu cầu và qu yđịnh.

Tao LAN BA DU string TU CUA BO TAI chính qui định Cánhân to chức Kawasaki Heavy Industries TIE Penhận Tien Kong đức, TAI TRO CHO ji tích VA HOAT động Luhoi PHAI MO SO GHI CHEP. Tien trong HOM Kong đức, Tien đặt LE, Tien Khan, Tien GIOT DAU … Tiền nhàn rỗi tạm thời gửi và o tài khoản mở tại kho bạc nhà nướ choặc ngân hàng thương mại để

CAC Ji tích CO The MO TAI khoản DJE TIEP nhận, Izumi Lý, SU Feces Tien Kong đức, TAI TRO CHO Ji tích VA HOAT động Luhoiteo hình thức chuyển khoản, Tan toán. Khitiếp nhận giấy tờ có giá trị hoặc kimkhí, đá quý, các cơ sở phải mở sổ ghichép.

Nếuđượcthôngqua, đâylàvănbảnphápluậtđầutiênvềvấnđềquảnlýthu, chitiềncôngđứ Quyđịnhnàyrađờixuấtpháttừviệccónhiềutranhluận, mâuthuẫnvàcảsaiphạmliênquanđếndòng công đức “không được kiểm toán” tại các cơsở tôn giáo, tín ngưỡng.

Viết Tuân

You may also like

Để lại một bình luận