Trang chủ Việt Nam Hàng chục sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM bị đuổi học

Hàng chục sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM bị đuổi học

qua admin
0 nhận xét

Hàng chục sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM bị buộc thôi học với lý do đã cảnh báo học vụ 2 lần. Gần 100 sinh viên khác đang bị cảnh báo học vụ bắt buộc cải thiện điểm số nếu không muốn đuổi học.

37 sinh viên chính quy Trường ĐH Luật TP.HCM bị buộc thôi học vì có kết quảc tập yếu kém học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Họ ều có điểm trung bì THANG 4 dưới 1 điểm liên tiếp 2 họ kỳ (1, 2) năm 2021-2022 và cảnh báo học vụ. Sau 2 lần liên tiếp bịnh báo

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học.

Theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM, sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào các trường hợp sau:

chiểmtrungbìnhchungtíchlũy sex dưới1,2 deer vớisinhviênnîthnhất, dưới1,4 chốivớisinhviênnîmthứhai, dưới1,6 chốivới năm tiếp theo và cuối khoá.

Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiỿ.

Tổng số tín chỉ của các học phị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá đến thời điểm xét vượt quá 24 tín.

Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng cho khoá 46).

Sinh viên bị cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Ngoài 37 sinh viên bị đuổi học, hiện có 89 sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1 vi điểm trung bình theo thang 4 xét học kỳm 2 năm 2021- 2022. Nếu không cải thiện điểm và có thêm 1 học kỳ bị cảnh báo học vụ nữa, họ sẽ bị buộc thôi học.

traochổivớivietnamnet、onglêvînhiển、phótrưởngphòngphụtráchphòng鹿hay、cácemcókếtquhọc1kỳrấtkémnhgngkhkhāngnh kh kh nh kh nh kh nh kh nh kh nh kh kh kh kh kh kh kh khkh khkh kh kh kh kh kh kh kh kh cng lại quy mô sinh viên. Hàng năm, nhà trường luôn có hàng chục Sinh Viên Bị Buộc Thôc ở tất cảc khoáng kt kết quả học tập.

『Trounghhải、quyềnhiệutrưởngcho hay、nhàtrườngngxácynhkhẩuhiệu“sángtrit -vữngcôngminh”-làmnghềphảic従事 Thí sinh phải xác định thi vào trường đã khó nhưng việc duy tri, học tập cũng khó chứ không phải trúng tuyển rồi học kiểu gì cũng ra trườ.

Theo ông Hải, thương hiệu của trường là công sức của thầy cô và sinh viên. Thầy phải dạy tốt, trò cũng phải học tốt. Do vậy, sinh viên phải thường xuyên cố gắng học tập và xét những cảnh báo của nhà trường để có phương hướng khắc phục.

You may also like

Để lại một bình luận