Trang chủ Việt Nam Học phí các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM 2022 ra sao?

Học phí các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM 2022 ra sao?

qua admin
0 nhận xét

Trường ĐH Bách khoa:

Từ năm 2021, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã công bố trinh tăng học phi khu thực hiện tự chủ. Theo đó, sinh viên trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy từ năm 2021 đóng học phi trung bình 25 triệu đồng /năm Học 2021-2022; 27,5 Triệu ồng/năm Học 2022-2023) và 30 Triệu ồng/năm Cho 2 NăM 2023-2025. ã điều ch chọnh họ hợ hợphùp với nh hình dịch bệnh.

Đối với học phí năm học 2022, cho chương trình chính quy đại trà từ khoá 2020 về trước khoảng 14,15 triệu đồng/năm học.

Còn từ khoá tuyển sinh 2021 trở đi học phí sẽ theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ và Đề án Định mức Kinh tế-KỺng thuẻ. Cụ thể dự kiến ​​năm 2022-2023 la 27,5 triệu đồng/năm và 2023- 2024 là 30 triệu đồng/năm.

Thisivớichngtrìnhchấtlượngcao, tiêntiếngiảngdạybằngtiếnganh), từkhoátừ2020vềtrước

Thkhoátuyểnsinh 2021trởchisẽthu thu theoánchịnhmứckinhtế-kỹthuậtcủanhàtrường, dựkiếnn¡ nThekiến’2022-2023là72triệu

Chong Chong cao tt theory, caot thungtiếngnhật, họcphísẽthuthu thu theoán sex nhmứckinh thu kin-kỹkỹkỹ thuậtcủan nam.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Theo đó năm 2022 mức học phi dao động từ 16 đến 24 triệu đồng đối với hệ Chuẩn, 60 triệu đồng đối với hụụt:

Nhóm ngành Khoa học xã hội nhân văn

-cácngànhcómứchọcphí16triệu性ng:triếthọc、tôngiáohọc、lịchsử、n gh ly、thôngtin -viện、lưutrữhọc(tron . Hồ Chí Minh hỗ trợ 35% học phí nên sinh viên sẽ đóng học phí là 13.000.000 đồng);

-cácngàngómứchọChọcphí18triourng: giáodụchọc, ngônngữhọc, Vînhc, Vînhóahc, Xãhộihọc, Nhânhọc,, Quản Lý Giáo dục, tâm lý đ ô ô đ đ đ ý ý ý ý ý đ đ đ đ ả ả

– Các ngành có mức học phí 20 triệu đồng: Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện.

Nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch
-cácngànhcómứchọcphí19,2triệung: ngônngữitalia, ngônngữtâyban nha, ngônngữnga (tron ng nga (tron n) % học phí, nên sinh viên sẽ đóng học phíng là 15.600.000)đ;
– Các ngành có mức học phí 21,6 triệu đồng: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức;
– Các ngành có mức học phí 24 triệu đồng: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dàch vዻ du lịh vዋh

cácngànhotạohệchấtlượngcaodothísinhchọnthengkýsẽcómứchọcphí60triouru ng/nîmhọcgồmcácngành:quanhệngng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng , Ngôn ngữ Đức, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên:

Sovớinæm 2021 (11,7triệu/nîm) thìnîm 2022họcphícácngànhhuhhọcchínhquy hhệchuthấpnhhấtlà 21,5triệung/næm nam. Đối với hệ chất lượng cao, mức thu học phí cao nhất là 47 triệu đồng/năm.

mứchọcphínàyápdụngcho sinhviêntuyểnsinh sinhtừkhoá2022.niốivớicáckhoátuyểnsinhnîm20, trởvềtrước, hệchnhquy là 17,1 triệu.

Trường ĐH Kinh tế -Luật:

Học phí Đại học Kinh tế – Luật 2022 cho chương trình đại trà là 21,55 triệu đồng

Chương trình chất lượng cao: là 33, 8 triệu đồng
Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh la 50,93 triệu đồng

Chương trì travelình liên kết quố tế với ại học glaster shire, An: 275 triệu ồng/3,5 năm tại việt nam; với ại học Birmingham city

Trường ĐH Công nghệ Thông tin:

Học phí năm 2022 cho chương trinh chính quy la 30 triệu đồng, đếnăm 2023 là 35 triệu đồng, năm 2024 là 42 triệu đồng, năm 2025 là 45 tri.

Học phí cho Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2022 và 2023 là 40 triệu, năm 2024 là 42 triệu và năm 2025 là 45 triệu.

Học phí cho chương trình tiên tiến năm 2022 và 2023 là 50 triệu; năm 2024 là 55 triệu và năm 2025 là 57 triệu.
Học phí cho chương trình liên kết năm 2022 là 80 triệu; năm 2023 là 138 triệu;

Trường ĐH Quốc tế:

Học phí năm 2022 các chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng là 50 triệu/năm.

Các chương trình liên kết đào tạo với dại học nước ngoài, giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm. Giai đoạn 2 (2 năm cuối) theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác. Học phí này chưa bao gồc phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.

Trường ĐH An Giang:

Học phí Trường ĐH An Giang như sau:

Khoa Y:

You may also like

Để lại một bình luận