Trang chủ Việt Nam Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

qua admin
0 nhận xét
Chủ tị ch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tị ch Quố chội Vương Đình Huệ

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Chú thí chảnh
Chủ tị ch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cácđồng chílãnh đạo Đảng

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cácđồngchíỦyviênBộChínhtrị、ỦyviênBanBíthư、ỦyviênBanChấphànhTrungươngĐảng Các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấpủ y Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổch

Chú thí chảnh
Toàn cảnh hội ghị. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đivàothựctiễnđờisốngkinhtế–xãhội、hoànthànhthắnglợicácmụctiêuđềra。

Chú thí chảnh
Cácđồng chílãnh đạo Đảng, Nhà nước và cácđại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển cóthunhậpcao”; “Nôngnghiệp、nôngdân、nôngthônđếnnăm2030、tầmnhìnđếnnăm2045”; “Tiếptụcđổimới、pháttriểnvànângcaohiệuquảkinhtếtậpthểtronggiaiđoạnmới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X III.

Chú thí chảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chu yên đềtại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN
Chú thí chảnh
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trungương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trungương giới thiệu chương trìnhhộ

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủnghĩa」。

You may also like

Để lại một bình luận