Trang chủ Việt Nam Hơn 800 cán bộ, nhân viên y tế Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác

Hơn 800 cán bộ, nhân viên y tế Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác

qua admin
0 nhận xét

Năm 2021, toànngàn hytế Hà Nội có 532người xin hỉ việc, 82ng ười xinchuyển công tác và từ tháng 1-4 / 2022, đãcó

UBND TPHà Nội mới đây đã có báo cá o kết quả thự chiện kết luận của chủ tọ at ỡi phiên chất vấ

Theo báo cáo của UBND TP, từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, ngành y tế Thủ đô vừa phải tập trung mọi nguồn lực đảm bảo tốt công tác phòng chống dị ch bệnh vừa đảm bảo các nhiệ m vụ thường xu yên the ochức năng n hiệm vụ.

UBND TP nêu thực trạng số lượng nhân viên y tế còn thiếu, các nhân viên y tế phải làm việc kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ, phải làm thêm ngoài giờ, không kể ngày, đêm. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ và mức thu nhập cho nhân viên y tế còn hạn chế so với các doanh nghiệp, đơn vị y tến goài công lập hoặc c

Hệ quả, nhiề un hân viêny tế Hà Nội đã xing hỉ việc hoặc xinchu yển công tác vền hững đơn vị có mức thun hập caohơn.

Nhân viêny tếk hám sàng lọc trước tiêm chủng chongười dân tại một điểm tiêm ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Phạm Hải

The obáo cá osơ bộ của cá cđơn vị tron ​​gngành, năm 2021, toànngànhy tế Hà Nội có 532ng ười xin nghỉ việc và 82 ng từ tháng 1/2 022

UBNDTH Hà Nội nhận định nếu dịch bệnh bùng phát trở lại hoặc xuấthiện chủng virus Covid-19 mới có khả Nế có chế độ hỗ trợ cácy, bácsĩ vàn hân viêny tế của T PHà Nội kịp thời, sẽ không bảo đảm nhân lực để phòng chống dịch.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản trình UBND TP, báo cáo Thường trực HĐND TP về việc đề nghị xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế của TP Hà Nội theo trìnhtự, thủ tụ crút gọn.

UBND TP đánh giá, trải qua bốn giai đoạn dịch bệnh với những diễn biến khó lường, lực lượng y tế đã luôn sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, cống hiến, nỗ lực hết mình để TP Hà Nội đã từng bước kiể m soát được tìnhhình dịch bệnh, đảm bảa sinhxã hội, khôi phục phát triển kinhtế. Vìvậy, UBNDTPkhẳng định, chế độ đã ingộ thỏ ađáng kịp thờ ilà rất cần thiếtLà việc cần sớm giải quyết để triân, ghinhận, khích lệ, động viên đối với những đóng góp

UBND TP cho rằng, đây là một giải pháp cơ bản, lâu dài, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân kể cả trong điều kiện không có dịch bệnh, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với lự clượng ytế.

UBND TP cũng nhấn mạnh việc kịp thời giải quyết ngay những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhằm sớm thu hút và duy trì lực lượng cán bộ có chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thủ đô. Từ đó, từ ng bước củng cốnâng caonăng lực củ a các cơs ở khám chữ a bệnh, được xe mlà vấnđ

You may also like

Để lại một bình luận