Trang chủ Việt Nam Khắc phục những sở hở trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Khắc phục những sở hở trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

qua admin
0 nhận xét

ngày12/10、ngànkiểmtrasố1củabanchỉchoạngvềphòng、chốngthamnhũng、tiêucự(banchỉỉ)、 Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Quân ủy Trung ương.

Tiếp nhận 123 nguồn tin chuyển giao cho cơ quan điều tra

quakếtquaểmtra choth y、quânủytrung ; CôngTácPhátHioun、Chuyểngiao、tiếpnhận、giảiquyếttốgiác、ティンバオヴァーヴァトイフム、kiếnnghịkhởitốcácvụviệccódấuhiệuhhiệuthivềmvềmvềmnh

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Quân ủy Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quan triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật củ Nhàc nƻt PC; Banhànhnhiềuchươngtrình、kếhoạChchểtổChứcthựchiệncôngtáclãnho、chỉchoạiviệcpháthiện、chuyểngiao、tiếpnhhận、giảtngngền

Do đó, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã có chuycển biận. Nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, kiến ​​nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực những năm gẃn đây cón chu y cóy cón chubi.

ngoàira、côngtácphốihợpgiữacáccơquanchứcnîungtrongviệcpháthiện、chuyểngiao、tiếpnhận、giảiquyếtnguồntinvềtộiph QuanTâmChỉHoxoXửlýcácvụán、vụviệcthamnhũng、kinhtế、tiêucựcnghiêmtrọng、phứctạp、nhhấtlàcácvụánthuộcdi

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 220 nguồn tin, tiếp nhận 123 nguồn tin, chuyển giao cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân giải quyết 177 n; đã giải quyết 166 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, tiêu cực cơ bản đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trong Quâni. Qua đó, đã phát hiện nhiều sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật để kiến ​​nghị bổ sung, sửa đổi.

tuynhiên, côngtácpháthioun, chuyểngiao, tiếpnhận, giảiquyếtnguồntinvềtộiphạmtham nhg, kinhtế, tiêucựccònm

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

phátbiểukếtluậnbuổilàmviệc、along phanthrạcnghịbangbangvụquânủytrung Trong焼、QuanTâmLãnh鹿、ChỉHo、ChoungtáckiểmTra、GiámSát、Thanh TracôngTácPctn、tcnóichungvàcôngtáctáctáchhiện、chuyểngiếngũbiệngiếngiếngiến .

troung bannộichínhtrung phạmkinhtế, thamnhũng, tiêucực, vớiyêucầutấtcảnguồntinvềtộiphphphảiscchuyểngiao, tiếpnhận, xửlýteoquy

Thngthời、tiếptụcquantâmlãnh鹿、chỉochoxxửlýdứtoiểmcácvụán、vụvviệcthamnhũng、tiêucựcnghim troong、phph、dưluậnn qun qun Qun nhất là、các vụ án、vụ c thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN、TC theo dõi、chỉ đạo.

alongtrạcconglưu・来việcquantâmChỉHORàSOAT、KHắCPHụCHOặCKIếNNGHịKHắCPHụCNHGNGSơH quản lý, sử dụng đất quốc phòng; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư ra nước ngoai, đấu thầu, mua sắm tài sản đặc biệt trong quân đội…

phanvìngiang, bộtrưởngbộquốcphòngnhhấttrícaoivớidựtthookếtluậncủakiểmtrakiểmtra Đoàn kiểm tra.

vớitinh thncầuthị、nhìntthngvàosựtht、banthườngvụquânủytrung hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh PCTN, TC.

>>Xem Tin Nóng: Khởi tố vụ án Anna Bắc Giang chiếm đoạt tài sản

You may also like

Để lại một bình luận