Trang chủ Việt Nam Khuyến khích cán bộ, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay

Khuyến khích cán bộ, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay

qua admin
0 nhận xét

(plo)-nghịquyếtyêucầucócChínhsáchưuưu、hỗtrợhhợply、aặcthùchhocácnvịhànhchínhhìnhthànhsaususuắpxếpcũngnhhhưckcccckccccccckcccckccccccccccccccckcccccccccccccccccckcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccbốm

ngày 30-9, ủy bangngvụquốchội (ubtvqh)

Giảm hơn 2.000 tỉ đồng chi phí ngân sách

NGHịQuyếtnêur¯, Trong giaiānn2019-2021, ubtvqhābanhành48nghịTvytvềvvi ệpxắp21 qua đó C ướóc đ giảm ược 8 đvhc cấp huyện và 561 đvhc cấp Xã.

việcsắpxxếpavhccấphuyện, Cấpx smoke xx tintin tintin gọntchứcb biênchế (tínhhếtn ¡2021, ởcấpxãgim3.595 ngi, ởcấPhuyệm141ngườ)

Trong giai đoạn 2019-2021, cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

tuynhiêntheoubtvqh, côngtácbốtrí, sắpxếp, giảiquyếtchế, chínhsáchhiốivớicánbộ, côngchức, viênchdôid còn nhiều.

Vẫn còn nhiều trụ sở làm việc cơa cơ quan, tổ chức ởc đvhc đvhc hiện sắp xếP chưa ược bố tri, sử dụng hiợ; u Việc tổ c Thanh lý xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

trướcthựctiễnnày、ubtvqhyêucầutiếptụckiệntoàntổcchbộmáy、côngtáccánbộ、khẩntrươngtháogỡcácvướngmắc thời、khẩngngràsoátdanhsáchcáctrụsởcủacơquan、tổchứcởcácc vhcocựchhiouns Chivớicáctroussởcókhản¡ chuyểnthicôngn¡

Các tỉnh thành có các trụ sở dôi dư, không sử dụng thì tổ c bán đấu giá để bổ sung kinh phi cho địa phương. ChínhPhủChỉHo、tổChứchướngdẫnviệcthựchhiountthectụcthanh ly、bánchugiátàisản、quyềns tránhgâylãngphí、giảmgiátrịdohưhỏng、tàisảnxuốngcấp。

Không cắt giảm đồng loạt các chính sách ưu tiên ở các ĐVHC sau sắp xếp

Chan chau, ubtvqh sở, sắp xếp can bộ, công chức, viên chức doi dư.

Trong đó không cắt giảm ngay, đồng loạt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đặc thù áp dụng đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC sau khi sắp xếp mà có quy định về lộ trình chuyển tiếp, cắt giảm phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng.

Ngoài ra, UBTVQH cũng đồng ý tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022-2030. トロン・nghiêncứu、banhànhnghịquyếtcủaubtvqhvềvviệcsắpxếpcác

nghịquyếtcongyêucầunghiêncứu、banhànhmớihoặcsửai、bổsungchínhsách、phápluậtkháccóliencocon tri công tác can bộ; có chính sách ưu đãi, khuyến khích phù hợp theo hướng khuyến khích can bộ, công chức, viên chức doi dư nghỉ việc ngay.

việcsắpxxếpavhc trong giaiđn2022-2030Cầnxácnhutượng, lộtrìnhthựchioouhαp, gắnvớiyêUTHECHCHức việc việp xếp đvhc pHội bảm tí ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ộ α α ể ể 、 、

“Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp để mở rộng không gian phát triển, tăng quy mô của ĐVHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động” Nghị quyết nêu.

Ubtvqh giaochínhphủchochocácbộ, ngànhcóliênquanghiêncứu, thummưumưumưUTHOkokhî, vướNGM tp.hcm ể phát huy tiềm năng, lợi tụphểp, tợli nă, tợl.

「ChínhPhủCóTráchNhiệmthngxuyênthônch、kiểmtraviệcbốtrí、sắpxếp、giảiquyếtchế、 Zoạn2019-2021 ‘KịKịpthờichỉch o ghkhókhî、vướngmắc、nhgiákếtquảtthechhiounvàbáocáoubtvqhtrongquýii-2025 “

N.THẢO

You may also like

Để lại một bình luận