Trang chủ Việt Nam ‘Kiểm soát quyền lực chính là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực’

‘Kiểm soát quyền lực chính là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực’

qua admin
0 nhận xét

sáng 5/12, bộchínhtrị, banbíthưtrung

hộinghịddiễnra trong 2ngày, gender ượctổChứctrựctiếpkếthợptrựctuyếntừchiểmcầutrung

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: Nhật Bắc.

TrongPhiênlàmviệc SángNay, CácHibiểungheôngphanthínhtrạc, quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Theo ông Phan Đình Trạc, nghị quyết Trung ương lần này khẳng định 8 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

“Đây là lần đầu tiên, Đảng ta xác định thống nhất, đầy đủ, rõ ràng về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong một nghị quyết của Trung ương trên cơ sở cương lĩnh, Hiến pháp và văn kiện đại Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Ông Trạc cho hay, 8 đặc trưng này vừa phù hợp với những đặc trưng, ​​giá trị phổ quát Nhà nước pháp quyền đã được nhậ gi; Vừa thể hiện được tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền của XHCN Việt Nam. 「Đây là điểm mới, nổi bật của nghị quyết lần này”, ong Trạc nhấn mạnh.

Lạm dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm

mộtchiểmchượcôngphanness nhtrạcnhhấnmạnhtạinghịquyếtnàylàviệcyêucầuhoànthiệnc

“Đây là lần đầu tiên Trung ương đề ra những giải pháp kiểm soát quyền lực Nhà nước”, on Trac nói.

phangchỉrõmộtseiểmtrạcmonglưuý, nghiêmnguyêntắcmọiquyềnlựcbushungbbishcchungơcchung trm chb.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Trung ương – Nhà Quốc hội.

“Quyền lực ến đu trách n Hiệm ến đó, quyền lực càng cao, trách NHIệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng que ềNG pải bị truy cứu truy cứu truy cứu pHạm.

Bản chất của thum NHũng, tiêu cực là lợi dụng quy ềNlực. Cho nên chúng ta kiềm soán lực chính là ngăn chũnhũng, tiêu cực “

trưởngbannộichínhtrung Theo ông, điều này nhằm mục đích kiểm soát quyền lực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề cập đến vấn đề hoàn thiện cơ chế để nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền lực Nhà nước, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền kiến ​​nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, các quyền khác của công dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Ông Phan Đình Trạc cho biết, Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu thành lập các thiết chếmới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham ốnhêc. 「Nghị quyết đặt ra nhưng nghiên cứu rất công phu, phù hợp với thể chế chính trị chúng ta, thực tiễn nước ta”, ong Phan Đình Trạcẻ.

Thực hiện ‘bốn không trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực’

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề cập đến việc thực hiện “bốn không trong phòng, chống tham nhũng”.

Thứ nhất, đó tức là hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng.

Thứ hai, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức để không cần cham nht.oc

“nhiênviệcnàygópphầnquantrọngthôichhôngchấmdứthc, bởinhhữngngườitham nhgngvừarồinhhữngngườigi gia

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, điểm thứ tư là cần xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không muốn tham nhũng, tiêc.

You may also like

Để lại một bình luận