Trang chủ Việt Nam Kiểm tra việc một xã xây 8 nhà vệ sinh tốn đến 1,6 tỉ đồng

Kiểm tra việc một xã xây 8 nhà vệ sinh tốn đến 1,6 tỉ đồng

qua admin
0 nhận xét

Ngày 17.7, ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND H. Buôn Đôn (Đắk Lắk), xácn hận trongngàymai (18.7), UBNDhu yện sẽ lậpđo à nkiểmtra, đánh giáxungquanh việc xã Ea Nuôl xâ nhà vệs inh công cộng ở thôn, buôn trên địa bàn.

Theo ông Nhật, huyện đã nắm nhiều thông tin cho rằng việc UBND xã Ea Nuôl xây dựng 8 nhà vệ sinh với tổng giá trị 1,6 tỉ đồng (bình quân mỗi nhà vệ sinh 200 triệu đồng) là khá cao.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Văn Nuôi, Phó chủ tịch UBND H.Buôn Đôn (người được cử làm trưởng đoàn kiểm tra), cho biết dự án 8 nhà vệ sinh công cộng do UBND xã Ea Nuôl làm chủ đầu tư .. Do đó, ngày mai đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND xã Ea Nuôl để kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ chỉ định thầu và làm rõ những vấn đề liên quan khác mới có thông tin cụ thể cho báo blood.

Nhà vệs inhở buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, đang được xây dựng

The ocáchồ sơliên quan, đầu tháng 3.2022, UBND xã Ea Nuôl có tờ trình gửi UBNDH. Buôn Đôn xinkinh phí làm nhà vệs inh cho 8 thôn, buôn trên địa bàn chưa cónh à vệs inh với tổng kinhphí 1, 6 tỉ đồng.

Ngày 23.3.2022, UBNDH. Buôn Đôn đã có quyết định trích 1,6 tỉ đồng từn guồn tiề nủng hộ quỹ an sinhxã hệ

\ n

Ngày 14.4, HĐN Dxã Ea Nuôlranghị quyết về việc sử dụng số tiền trên để xây dựng 8 nhà vệs inh tạin hà vănhóa các buôn: KoĐungA, KoĐungB, Ea M’Dhar 1A, Ea M’Dhar 1B, Niêng1, Niêng2, Niêng 3 và thôn Tân Phú (xã Ea Nuôl).

Dù cùng sử dụng một nguồn vốn nhưng 8 nhà vệs inh tại xã Ea Nuôl được chiathành 2 gói thầu. Cụthể、góithầugồm4nhàvệsinhtạicácbuôn:KoĐungA、KoĐungB、EaM’Dhar1AvàEaM’Dhar1Bcótổngmứcđầut góithầu4nhàvệsinhkháctạicácbuôn:Niêng1、Niêng2、Niêng3vàthônTânPhúcótổngmứcđầutưhơn787triệuđồng

Cả 2 gói thầu nói trên đều được UBND xã Ea Nuôl phê duyệt báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vào ngày 22.4 và được Phòng Kinh tế – hạ tầng H.Buôn Đôn thẩm định cùng ngày 22.4. Theođó、8nhàvệsinhkểtrêncódiệntíchxâydựngtừ16.6m2 -19,2 m2Là công trình dân dụng cấp IV.

Đến ngày 10.5.2022, UBND xã Ea Nuôl banhành 2 quyết định (số 394 và 395) chỉ định Côngtty TNH HĐầu tưxây dự tư vấn quản lý cả8 nhà vệs inn nói trên.

Theo ghi nhận, hiện cả 8 nhà vệ sinh công cộng tại xã Ea Nuôl đã hoàn thiện phần thô, các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại để đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

You may also like

Để lại một bình luận