Trang chủ Việt Nam Kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

qua admin
0 nhận xét

Nghị quyết khẳng định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chất lượng độing ũđảng viên chuyển biến tích cực, trình độhọc vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng caohơn. Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật hiết với nhân dân …

Tuynhiên, chất lượng, năng lự clãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơs ở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thứ clãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chếl à m việc

Mộtbộphậnđảngviênnănglực、trìnhđộ、tráchnhiệmchưađápứngyêucầunhiệmvụtrongtìnhhì phainhạtlýtưởngcáchmạng、thiếubảnlĩnhchínhtrị、đấutranhtựphêbìnhvàphêbìnhyếu; tinhthầntráchnhiệm、ýchíphấnđấugiảmsút; chưagươngmẫu、sốngthựcdụng; suythoái、「tựdiễnbiến」、「tựchuyểnhoá」、viphạmnguyêntắc、kỷluậtđảng、viphạmphápluật。

Nhậnthứcvềảảng, ộngcơphấphấphấnấouvào ảngcủakhôngítảngviênchưađng, khôngtrongsá cơUảngviênchưhợpl;

Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu do nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấpủ y chưa đá pứng đượ cyêu cầun hiệm vụ. Một số tổ chức cơ sở đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên…

Từ thực tế đó, Trung ương đặt ra mục tiêu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơs ở trongsạch, vững mạnh, Tăng cường niềm tincủ anhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nângcaochấtlượngpháttriểnđảngviênđápứngyêucầunhiệmvụtronggiaiđoạnmới。

Đến năm 2025: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoà phấn Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng nămtronggia iđoạn 2020-2025 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoà phấn Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng nămtronggia iđoạn 2025-2030 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Trungương đềra 4 nhiệm vụ, giải pháp chính để thự chiện cá cmục tiêu.

Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đổimớinộidung、phươngthứclãnhđạocủatổchứccơsởđảng; nângcaochấtlượngsinhhoạtchibộ。 Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lự clãnh đạo, kỹ năng vàng hiệp vụcông tácđảng chođộingũcấpuỷ

Nângcaochấtlượngđộingũđảngviên:Đổimới、tăngcườngcôngtácgiáodụcchínhtrị、tưtưởng Tăngcườngcôngtácquảnlýđảngviên; kịpthờiràsoát、sànglọcđưarakhỏiĐảngnhữngđảngviênkhôngđủtưcách。 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công táckết nạp đảng viên.

Tuesday 3 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng..

Và nhiệm vụ, giáp pháp cuối là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

XEMTOÀ NVĂNG HỊ QUYẾT: TẠI ĐÂY

Công tác kiểm tracủa Đảng:’Chữ a lành vết thương và trị bệnh, cứ ungười’

Tại nhiề u uộc tiếp xúc cử triở Hà Nội, Tổng Bí thư từ ng lưuý, “baochechocán bộ mới làm mất uy tín cỏ còn xỏ

Trungương thảo luận về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Trungương thảo luận về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tổng Bí thư kỳ vọng, sau Hội nghị Trung ương 5 sẽ có bước chuyển biến, nâng cao chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng theo tư tưởng của Lênin: “Thà ít mà tốt”; 「nhữngđảngviênhữudanhvôthựcthìchokhôngchúngtacũngkhôngcần!」

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hoá không thamnhũng, tiê u cự ctron gcán bộ, đảng viên

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hoá không thamnhũng, tiê u cự ctron gcán bộ, đảng viên

Bộ Chính trị vừ abanhành Kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đủ

You may also like

Để lại một bình luận