Trang chủ Việt Nam Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Việt, khai trừ Đảng ông Nguyễn Chí Hiến

Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Việt, khai trừ Đảng ông Nguyễn Chí Hiến

qua admin
0 nhận xét

Ngày 22-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021; Bancán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên cácn hiệm kỳ 2016-2021 Huỳ nh Tấn Việt、ỦyviênTrungươngĐảng、BíthưĐảnguỷKhốicáccơquanTrungương、nguyênBíthưTỉnhuỷ、nguyênBíthư ôngNguyễnChíHiến、nguyênUỷviênBanThườngvụTỉnhuỷ、nguyênPhóBíthưBancánsựđảng、nguyênPhóChủtịchthư

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáoông Huỳnh Tấn Việt

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT), Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chếlàmviệc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, làm thất tthoátngân sách nhà nước;

ĐảngđoànHĐNDtỉnhPhúYênnhiệmkỳ2016-2021đãviphạmquyđịnhcủaĐảng、Quychếlàmviệccủa buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Thường trực HĐND tỉnh vi phạm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, mua sắm trang thiết bị, vật tưy tếp hục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

BancánsựđảngUBNDtỉnhPhúYênnhiệmkỳ2016-2021、2021-2026đãviphạmnguyêntắctậptrungdânchủ、Quychếlàmviệ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản、đầutư、xâydựng、thituyểncôngchức、đấuthầu、muasắmtrangthiếtbị、vậttưytếlàmthẺ đểxảyramộtsốvụánhìnhsự、mộtsốcánbộ、đảngviêntrongđócólãnhđạochủchốt

Ông Huỳnh Tấn Việt, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ、ThườngtrựcTỉnhuỷnhiệmkỳ2015-2020、ĐảngđoànHĐNDtỉnhnhiệmkỳ2016-2021; chịutráchnhiệmtrựctiếp、tráchnhiệmcánhântrongviệcthựchiệnchứctrách、nhiệmvụđượcgiao。

Ông Nguyễn Chí Hiến, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng Đấu giá đất của tỉnh để xảy ra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà”; chịutráchnhiệmtrựctiếp、tráchnhiệmcánhântrongthựchiệnchứctrách、nhiệmvụđượcgiao , Chỉ đạo v

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026 vàcủaôngHuỳnhTấnViệtđãgâyhậuquảnghiêmtrọng; viphạm、khuyếtđiểmcủaôngNguyễnChíHiếngâyhậuquảrấtnghiêmtrọng; những vi phạm, khuyết điểm trên gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, làm giảm sút uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cá nhân ông Huỳnh Tấn Việt, ông Nguyễn Chí Hiến, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yênnhiệmkỳ2016-2021; Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủtịch HĐND tỉnh Phú Yên.

BanBíthưquyếtđịnhthihànhkỷluậtKhiểntráchBancánsựđảngUBNDtỉnhPhúYênnhiệmkỳ2021-2026; CảnhcáoBancánsựđảngUBNDtỉnhPhúYênnhiệmkỳ2016-2021; KhaitrừĐảngôngNguyễnChíHiến、nguyênUỷviênBanThườngvụTỉnhuỷ、nguyênPhóBíthưBancánsựđảng、nguyên

Đềng hị các cơquan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy địn hđối với tập thể, cán hân đ

Trước đó, UBKT Trungương đã họp kỳ thứ 17 đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Đáng chú ý, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 16 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng các cán bộ: Nguyễn Thị Nở, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính; NgôQuangPhú、PhóBíthưĐảngủy、PhóGiámđốcSởTàinguyênvàMôitrường; MaiHắcLợi、Đảngủyviên、PhóGiámđốcSởTưpháp; NguyễnNgọcDuy , Phó Bí thưĐảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuếtỉnh Phú Yên.

Kỷluậtcảnhcáocácông:TrầnHữuThế、PhóBíthưTỉnhủy、BíthưBancánsựđảng、ChủtịchUBNDtỉ PhạmĐìnhCự、nguyênPhóBíthưTỉnhủy、nguyênBíthưBancánsựđảng、nguyênChủtịchUBNDtỉnh; LêVănTrúc、nguyênỦyviênBanThườngvụTỉnhủy、nguyênPhóBíthưBancánsựđảng、nguyênPhóChủtịchThườngtrờng LêKimAnh、nguyênTỉnhủyviên、nguyênỦyviênBancánsựđảng、nguyênPhóChủtịchUBNDtỉnh; NguyễnThịMộngNgọc、Tỉnhủyviên、BíthưĐảngủy、GiámđốcSởYtế; ĐỗDuyVinh、nguyênTỉnhủyviên、nguyênGiámđốcSởTàichính; NguyễnNhưThức、nguyênTỉnhủyviên、nguyênGiámđốcSởTàinguyênvàMôitrườngtỉnhPhúYên。

Kỷ luật khiển trá chông Nguyễn Quang Thành, nguyên Ủy viên Bancán sự đảng, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhànước.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026 , Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các ông: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủ y viên Ban Thường vụ Tỉn hủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự

You may also like

Để lại một bình luận