Trang chủ Việt Nam Kỷ luật khai trừ Đảng Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Trợ lý Nguyễn Quang Linh

Kỷ luật khai trừ Đảng Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Trợ lý Nguyễn Quang Linh

qua admin
0 nhận xét

Ngày 27-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ tri họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: To An DungỦy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưìởng Bộ Ngoại giao;

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

sau KHI Xhet, THAM Mưu, ề xuất tổ c Các chuyến bay ưa công dân việt nam về n ại dịch cobid-19; nhận hối lộ, bị quan điều tra tố, bắtm GIA tố, bắtm

Còn ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị tri công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; viphạmquy chnhcủang、phápluậtcủanhànướctrongviệcthammưu、trìnhphêphêduyệtcấphépphépcho doanhnghiệptổch chcchuyếnbay vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư trận xẩu xấu; làm ảnh hưởng xấu đến uy tin của tổ chức Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với cánứ Anguy Tông:

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Trước Deer, Trongcácngày 23v26-9, ủyviênbộ Chínhtrị, bíthưtrung

tạikỳhọpnày、ubkt trung ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, UBKT Trung ương nhận thấy ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạngo đốức ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công û dân Việt Nam về n COVIDịṋṋác khi 9;

UBKT Trung đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.

You may also like

Để lại một bình luận