Trang chủ Việt Nam Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế

Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2 | Kinh tế

qua admin
0 nhận xét
(Ảnh minh họa. Tuấn Anh/TTXVN)

Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới, trong đó có c chính sách về việc lam, tài chính có hiệu lực.

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

nghịchịnhsố103/2022/nit-cpcủachínhphủngày12/12/2022, cóhhiệulựctừ1/2/2023 quy hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

ngrịchịnhnhnhnhnhnhvynhvềvịvịvịtrípháplý, nhiệmvVVVVVVànhạn, cơcấcấutổchức, hoạtng trị, tổ chức Chính Trị-xã, lực lyrang v Vrang nhân dân (bạ đngn)

nghịnhquycyịnhtrường deer otạo, bồidnglàcơsởgiáodụccủahệngnggiáodụcquốc

trườngcủacơquannhànướclàchnvịsựnghiệpcônglậptrựcthuộccácbộ, cơquan ngangbộ, cout quanthuộcchínhph, tòanhhândântốnnhhn nh nhhn nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh

Trường của tổ c chính trị là cơ quan, đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành Phố trực thuộc trung ương.

Trường của tổ c chức chính trị-xã hội là đơn vị nghiệp công lập trực thuộc cơ quan trung ương của tổc chính trị-i hộhộ.

trườngcủalựclượngvũtrangnhândânlàyơnvị trựcthuộccáccấpququng, bộcôngannằmtrongthechức,

nghịnhnêurācơcấcấutổchứccủatroungng nhnhànước、tổchínhtrị-xãhộiphảiphùhợpv có liên quan, trong đó bao gồm: Hiệu trưởng, giám đốc (hiệu trưởng); phó hiệu trưởng, phó giám đốc (phó hiệu trưởng); Hội đồng trường, hội đồng học viện (hội đồng trường ) thực hiện theo quy định tại Nghị định và của pháp luật cón liê; Hội đồng khoa học và đào tạo; Khoa、phòng chức năng; đơn vị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; các đơn vị, tổ chức khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đào tạo, bồi dưỡng.

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập

nghịchịnhsố111/2022/nit-cpngày30/12/2022vềhợpāngdeervớivớimtsốloạicôngviệctrong

nghịchịnhnêurācáccôngviệcthựchiounhhợpchngbaogồmcáccôngviệchỗtrợ、phụcvụtrongcơquanhànhchínhvàchơnvịnv luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm lái xe, bảo vệ; lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo tri、bảo dưỡng、vận hành trụ sở、trang thiết bị、máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan、tổ chức、đơn vị; comtviệchỗtrợ、phụcvụkhácthuộcdanhmụcvịtríviệclàmhỗtrợ、phcvụtrongcơquanhànhchínhvàyơv

[Những chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/1/2023]

Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và p dụng chế độ, chính sách như conchok、gồm bảo vở các cơ quan、đơn vị Văn phòng Trung ương Đảng、Văn phòng Chủ tịch nước、Văn phòng Quốc hội、Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉi quan; lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc lam chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghệ p chunghi dṁ đơn vị sự nghiệp công lập.

danhmụcvịtríviệclàmcôngchứcnghiệpvụchuyênmôngchung chung quynhtrongthôngtưsố12/2022/tt-bnvcủabộnộiv nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị tri việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dung chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị nghiệp conng lập.

Hỗ trợ người trồng lua không thấp hơn 50% kinh phi

bộtàichín hbanhànhthôngtưsố02/2023/tt-btcsửa deer, bổsungmộtsốcocủathôngtưs phủ về quản lý, sử dụng đất Chun Lua.

thuythuộcvàochiềukiệncụthể、chophusngsẽquyếtnhthựchiệncácviệcviệcviệcviệcviệcviệcnhhỗtrợcho ng thuật, công nghệ mới trong sản xuất lua; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mot so chinh sach moi noi bat se co hieu luc trong thang 2 hinh anh 2(Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

phầnkinhphícònlạithựchioucviệcgồmphântíchchấtlượnghóa、lýtínhcủacácvùngthung hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyết định;

Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân cẉp tỻnh phêt.

Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất Trounglúa Troung, thấp;tòngch bong phungmặtruộng;

duy tubảodưỡngcáccôngtrìnhhạtầngnôngnghiệp, nôngthôngthomtrênchbànxã, trongchóưuưuưuưu titien x ua th.

Khai Hoang, Phục Hóa sử dụng đất trồng lua.

Thong tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023.

Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thông tư số 75/2022/tt-btc của bộtà tài chính quy ịnh mức thu, chếnh mức thu, nộp và n ộ q n ă ă ă ă ă ă ký cư cư cư cư cư cư cư cư cư ệ ệ ả ả ả ả ả ô ừ lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

thôngtưnêur¯, côngdânviệtnam khithựchiounthủthc cungkýcưtrú (a ngkýthngtrú, qukýthmtrú, giahạntạmtrú, táchị trú thì phải nộp lệ phí theo quy Ƒỡi Thongt.

Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

20/2022/tt-nhnncủangângnhnhànướcviệtnamhướngdẫnhoạtchngchuyểntiềnmộtchiềutừvviệtnam ranướcnogavà ,cá nhân có hiệu lực từ ngày/2022/2022

thôngtưquy cuy nh, cáctrườnghợpmua, chuyển, mangngoạitệranướcngoàingochcvụcvụmụcochttrợ, ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phưc voi vớ. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

Mot so chinh sach moi noi bat se co hieu luc trong thang 2 hinh anh 3(Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. nguồntàitrợ、việntrợlànguồntiền性ngonggóptựnguyệntừcáctổchức、cánhhântrongnướcvà/hoặcnguồntiềncủachínhtổ

Mua、chuyểnngoạitệranướcngoàitàitrouthocchch chch chch chch chch chc ququỹ、dựándotổchứctrongnướcvà/hoặctổchứcởcởcởcởnconcởnướcngoàithànhhl : văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tức để phục vụ mục đkhích.

PV (TTXVN/Vietnam+)

You may also like

Để lại một bình luận