Trang chủ Việt Nam Năm vấn đề lớn trong dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Năm vấn đề lớn trong dự án Luật Thanh tra sửa đổi

qua admin
0 nhận xét

giữthanhtrahuyện, thànhlậpthanh tra thngcục, cụcthuộcbộ, thểchếhmóachủtrươngphòngchốngnh nhg…

Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến ​​khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trinh bày Báo cáo giải trinh, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luảt.

Về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chínhcharity biếtbiếthesea seakiếnthànhvớidựoluậtvềviệcduy duytrìhệngthchứccơquan

thanh trahuyệnocóquátrìnhhìnhthànhvàpháttrìnhlâudài、nêntiếptụcduytrìnhằmthammưu、giúpủybannhândâncùgc phương cấp huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, kịp thời phát hiện sai phạm ngay từ ở cơ sở.

theothườngvụquốchội、thanh trahuyệnkhôngchhhhiounnnhiệmvụvềvềthanhtramàcònlàchumốitổchchctrankhainhiềunhiệmvụm Luật Khiếu nại; Tố cáo; phòng、chốngthamnhũng…nhhữngbấtcậptrong thchứcvàhoạt性ngcủa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nếu không duy trì Thanh tra huyện, tuy giảm được số lượng lớn cơ quan, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các địa bàn cấp huyện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao.

Về thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộnhiều đại biểu tán thành nhưng đề nghị quy định rõ trong Luật tiêu chí thành lập.

Ban bangvụquốchộichorằng、theo quy quy chnhcủaluậtthanh trahiệnhhànhththutạicáctổngcục、cụcthuộcbộkhôngthànhlậptổ nhưng鹿のyêucầuquảnlýthìluậttanhtra chopchínhphủxemxét、quyếtghnh giaomộtsốtổngcục、cụcthuộcbộ

Thực tế, tại các cơ quan này đã tổ chức các đơn vị tham mưu về công tác thanh tra (như Thanh tra – pháp chế, Thanh tra – kiểm tra…) Bêncạnh崇拝、ngngngyêucầuquảnlýhoặctheouướuướcquounctếmviệtnamlàthànhviên、trongmộtsốluậluậtchです。 Do đó, dự thảo Luật quy định thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

việcnày vềthựcchhônglàmphátsinhtổchức, biênchếmớidohiệntại chungon. Dự Luật cũng quy định rõ ba nguyên tắc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, gồm: Theo quy định của luật; tạicáctổngcục、cụcthuộcbộcópphạmvivviotượngquảnlýnhànướcv theo yêu cầu của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trinh, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra sửa đổi, sáng 25/10. Hoang Phong

Về xử lý chồng chéo, trùng lặp tronghoạthtanhtravàgiữahoạtthang thanh travớikiểmtoán、thengvụquốchộichobiếtbibiếtbiết với quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; khắc phục tình trạng chồng chéo、trùng lặp trong hoạt động thanh tra、giữa hoạt động thanh tra với kiểm toán. Điều này tránh làm tăng chi phi, gây phiền hà , bức xúc cho đối tượng thanh tra, kiểm toán.

Cụ, khitiếnhànhho ạtThanh tra, kiểmtoan, nếuphátherùNTRùNGLặP, chồngché, chồngché, cơquan thanhtraphợpvớpvớquankiểmtoán bảmtoán bảmto ảm tạt thờhỉ

Về mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thanh tra, hiChngtínhChủng、tựChịUTráchnhiệmcủacơaquan thanh tra、tránhsựcanthiệpcủathng cơquan quan quan quan quanquảnlynhànước、trong thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

quátrìnhlấy・キーイン、cóngườinghghịbổsungthẩmquyềnraquyết糞 phức tạp, liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị. tuynhiên、ủy yy banthườngvụquốchộichorằnglầnsửaanàynhằmtt壇、hiệuqu qu qu qu qu Qurong ho

Do đó, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra để bảo đảm hiệu lực, hiợ. Chỉ thủ trưởng cơ quan thanh tra có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra.

Về việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho các cơ quan thanh tra. dựthảocũng鹿CràSoátkỹ性lượcbỏcácquy quy qucósơhở、mâuthuẫn、chồngchéo、thiếurõ vi tiêu cực.

dựthảococũcượchoànthiệncácquy dhhvềchứcnîng, nhiệmv hiệu quả của công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng.

luậtthanhtrahiệnhành deer cuquốchộikhóaxiithôngquanîm 2010. và khắc pHục nhữn chếc nhữn chếc QUY ịnhháp luật về TRA HIện Nay.

ngày25/10, bộtroungththôngtinvàtruyềNTTHôngnguyễnmnhùngthừ trưởng công công công công nguyngng diênh tìi cội dựi dựi dựi dựi tợi tợi lậi muề

quốchộisethảoluậnởhộitrườngvềm

Song Ha

You may also like

Để lại một bình luận