Trang chủ Việt Nam Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa giông

Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa giông

qua admin
0 nhận xét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thỷ văn quốc gia, thời tiết từ hôm nay (21/6), đến 22/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ caon hất phổ biến 36-38 độ, cónơi trên 39 độ. Độẩm tương đối thấp nhấttron gngà y từ 40-60%.

Thời giancón hiệt độ trên 35 độtừ 10-18 giờ.

ỞkhuvựcHòaBình、trungduvàđồngbằngBắcBộcónắngnóng、cónơinắngnónggaygắtvớinhiệtđộca vùngnúicónắngnóngcụcbộ; độẩmtươngđốithấpnhấttrongngàytừ45-65%; thờigiancónhiệtđộtrên35độtừ12-17giờ。

N gười dân đi tắm biển “trốn” nắng nóng. Ảnh: Hoàng Dương

Ngày22/6, nắngnóngcònxcòyraởyraởykhuvựchuvựcbằcbớcbớnnhiTộcaonhất35-37 ộ ờ; ộẩmtươithingấttrongnttrongàyt50-70 %;

Thời tiết khu vực Hà Nội này 21/6, cónắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độca onhất phổ biến 36- N gày 22/6

Ở khuvực Trung Bộnắng nóng và nắng nóng gay gắt có khản ăng kéo dài đến khoảng ngày 23/6, sauđó có khản ăng dợ

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầus ử dụng điện tăng caovà nguy cơ cao cháy rừ ngở khuvực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết cá cvùng trên cản ước ngày 21/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối có mưar à ovà giông rải rác; ngà ynắng, riêng khuvực Hòa Bình cónắng nóng. Gión hẹ. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cónơi dưới 23 độ. Nhiệt độ caon hất 30-33 độ, cónơi trên 33 độ; riêng Hòa Bình 34-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối có mưar à o và giông và inơi, riêng khuvực vùng núi có mưar à o và giông rải rác; Giótâynamđến nam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30độ, vùng núi cónơi dưới 27 độ. Nhiệt độca onhất 35-38 độ.

Thanh Hóa-Thừ a Thiên Huế

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng và nắng nóng gay gắt, cónơi đặc biệt gay gẇ Giót Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ caon hất 35-38 độ, cónơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi; Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độca onhất: Phía Bắc 35-38 độ, cónơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, cónơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưar à ovà giông và inơi; ngà ynắng, tối nay và chiề utối maicó mưar à ovà giông rải rác. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ caon hất 30-33 độ, cónơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưar à ovà giông và inơi; ngà ynắng, tối nay và chiề utối maicó mưar à ovà giông rải rác. Giótâynam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độca onhất 32-35 độ.

Hanoi

Có mây, chiề utối và đê m có mưar à o và giông và inơi, ngà ynắng nóng và nắng nóng gay gắt. Giótâynamđến nam cấp 2-3. Trong mưa gông có khản ăng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độthấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độca onhất 36-38 độ.

Bảo Ngọc

You may also like

Để lại một bình luận