Trang chủ Việt Nam Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

qua admin
0 nhận xét

Trung

nghịquyết27hộinghịtrung

theonghịquyết, ngoàinghiêncứusắpxếptoơnvịhànhchínhcấptỉnh, trung XâydựngcơChế, thểchế, chínhsáchcthùthúcchẩypháttriounvhhhng, linkếtvùnhngm

Trung ương cũng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt quợộ; tổ chức các bộ, cơ quan chuyên môn đa ngành, đa lĩnh vực. 「Giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện”, nghị quyết nêu.

Trách nhiệm của bộ trưởng với tư cách thành viên Chính phủ trong quản lý vĩ mô và xây dựng chính sách sẽ được nâng cao. Nghị quyết nêu rõ、thực hiện nguyên tắc mộc chỉ giao một cơ quan chủ tri、chịu trách nhiệm chính、 các đơn vị có liên quan thối hựp;

Vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội sẽ đy ħợợợ ; Cao caotínhChủng、sángtạo、tậptrungvàoquảnlývĩmô、xâydựngchínhsách、phápluật、chiếnl kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính quốc gia.

Quản trị quốc gia được đổi mới theo hướng hiện đại, tập trung quản lý phat triển; đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trinh và sự tham gia của ngời dân.

Trung ương yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức với ba trụ cột chính: Tổ cứ bứ chính; công vụ、công chức; hành chính điện tử và chuyển đổi số.

Các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh sẽ bị cắt bỏ. Dịch vụ công trực tuyến được ap dụng hiệu quả, gắn với xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số.

ChínhQuyền鹿aphươngphùhợpvới鹿 Một số địa phương sẽ giảm cấp chính quyền phù hợp. Mô hình quản trị chính quyền địa phương được xây dựng phù hợp với từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển vùng, t khu. Vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng địa phương, các bộ được phát huy.

Trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ; giữa các bộ với nhau; giữa Chính phủ, các bộ với địa phương, sẽ được xác định rõ. Tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được khắc phục triệt để; trách nhiệm giữa cá nhân và tể được phân định rõ, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính.

Chất lượng nguồn nhân lực sẽ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nền hành chính quốc gia. Trung sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

nghịquyếtcongnêurā, connhậnthứccung, chầy deer, sâusắcvềvịtrí, quyềnhạn, nhiệmvụcủachủchnướcvớvaitrò lànguyênthủcgia. “tiếptụcnghiêncứulàmrhơnnhiệmvụ、quyềnhạncủachủchnướctrong vaitròthốnglĩnhcácl hệ với Quốc hội, Chính phủ, tòa án nhân dân, viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp”, nghị quyết nêu.

giai deer n 2019-2021, toànquốccosắpxếp21 deer vịhànhchínhcấphuyệnvà1.056chnvịhànhchínhcấpxã, qua deer và561x. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan cấp huyện; Tinh giản 3.595 biên chế cấp xã và 141 biên chế cấp huyện; giảm chi ngân sách giai đoạn 2019-2021 đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Nghiên cứu tăng kỳ họp Quốc hội, bỏ phiếu bầu cử của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài

Trung quốchộithựchiệntốtchứcn¡ ppháp, quyếtghnhvấnch quantrọngcủasátttha caovới hoạtnhgcủanhànước.

Vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội được đề cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được gắn với đơn vị bầu cử và cử tri. Hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức. Cơ chế giám sát của của cử tri và cơ chế, pHương thức, tiêu ch cí đi ại ại bới ượi ượi ượi ược hoàn thiện; ảm bảo điều ki ểi ểi ể ể ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ò trung trung tâm.

Theo nghị quyết, số kỳ họp Quốc hội sẽ được nghiên cứu tăng hợp lý; Xácịnhrāphạmvi、hìnhthứcgiámsáttốicaococủaquốiphHohhợpvớithựctiễn、trongchútroutrourọng thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tin nhiệm của Quốc hội.

Trung ương cũng yêu cầu đổi mới cơ chế bầu cử lựa chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân; nghiên cứu việc bỏ phiếu bầu bầu của công dân Việt Nam đang ở nước ngoai, làm rõ những trường hợp không được bầu cử.

Theo nghị quyết, các cơ quan cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. chchếchựcthiquyềnlựcnhànướcchoànthiện、xáccunh rhơnvaitrò、vịtrí、chứcnîng、nhiệmvụ、 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch.

“Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý”, nghị quyết nêu.

vaitròcủamặttrountổquốcviệtnam、cáctổChínhtrị -xãhhội、nthvàcáccơquanbáochígiámsát、kiểmsoátquyềnl Các cơ quan kiên quyết, kiên tri đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực、phòng、chống tham nhũng , tiêu cực;

「hìnhthànhcơchếphòngngừachặthôngthhôngthamnhũng、tiêucực;pháthioun、xửlýkịpthe、nghiêmminhcáchanhvi tham sáchtiềnlương、nângcaochờisốngcủacánbộ、côngchức、viênchức;xâydngvînhóaliêmchính、tiếtkiệmchhkhôngc

Viet Tuan

You may also like

Để lại một bình luận