Trang chủ Việt Nam Nhiều bất cập trong mua sắm trang thiết bị y tế tại Thanh Hóa

Nhiều bất cập trong mua sắm trang thiết bị y tế tại Thanh Hóa

qua admin
0 nhận xét

ngày26/11、thôngtintừytếthanhhóa、thờigiangầntiây、sởnàyytiếpnhậnvàthẩmynhk công lập trong ngành. Nhìn chung, năng lực xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế của cán bộ trong ngành đã được nâng cao.

tuynhiên, theo seo seo ytếthanhhóa, vẫncònmộtsốbấtcập, hạnchếtrongnộidungtrìnhphêduyệtkếhochlự

theo seo ytếthanhhóa, cònmộtsốbấtcập, hạnchếtrongnộidungtrìnhphêduyệtkếhochchlựachọnnhà theuasắmthuốcvàtrangthiếtbịytế (ả:pn:pn).

ho hoch hochlựchọnnhàthuamuamuaốc、sốlượngcácmặthàngtrongkếhochlựachọnnhàthầucaohơnnhiều(cóchơnvịnnhiềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng cbiớnng trinh hợp lý.

Đồng thời, nhiều mặt hàng xây dựng giá kế hoạch cao hơn giá trúng thầu tối đa; Giákếhochchcủathuốctạinhómtiêuchíkỹtthuậpcaohơngiáthuốctạinhómtiêuchíkỹtcaocùnghoạtchất、nong phân nhóm thuốc không đúng với quy định.

Bêncạnh worship, nu, thuốcthuộcdanhmụcthuốccomhphángiáquốcgia, nuthutậptrungquốcgia

thậmchíghitênhoạtchhôngcong theo quy quy cuy cuy y nhtạithôngtưsố30/20/20/20/tt-byt, ghidạngbàochhôngchungvớiquy

Ngoài ra, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa gửi đồng thời cùng tờ trình v danh m…

chốivớicáckếhochchlựchlựchọnnhàthầumua trangthiếtbịytế、thamkhảogiátrúngthầukhôngcòngiátrị(quá12tháng)khixâydngk giá kế hoạch của mặt hàng tại nhóm tiêu chuẩn kỹ thấp cao hơn giá kế hoạch tại nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Bêncạnh worship, Yêucầukỹukutuậtcủam

Yêu cầu việc xây dựng thông số kỹ thuật phải đảm bảo mặt hàng trúng thầu, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh để tiết kiệm chi phí cho người bệnh (không đưa vào những yêu cầu kỹ thuật không cần thiết, có thể gây hạn chế nhà thầu), không đưa những cụmang tính chất giới thiệu sản phẩm.

cáchồsơ, tàiliệuliênquan sex xâyd

kịpthờicócóchủthuốc, trangthiếtbịyyyyyyyyyyyyyyyyi tHCVệnhviCtổCHCHCHACHAI, minhbạch, conh tranh, cầu các ơn trươn trươn trươnc khắnc pHữNG pHữNG bất cập nêu tc êp nêu n êUnu.

Trước charcoal, vàotháng 4/2022, thanh tra thanhthanhhóacóbáocáokếtquảthanh trachuyênchviệcmuas

TRONG 2 Nîm2020, 2021, CáchioOUN461Góầumuasắm, cụthể: næm20thựchi ện67Góithầuvớuvớiátrotrịhơn2, 7tỷ deer ng; năm 2021 thựhệ Tầ g g g g g 6 6 6 6 6 6 ỷ

Kết quả thanh tra tại 8 bệnh viện phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trinh tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm.

Tại bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, bệnh viện Nghi Sơn, bệnh viện ハーチュン… Tại bệnh viện Hà Trung phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ là không đúng với quy định…

Nguyên nhân theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là do theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa chưa đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế.

You may also like

Để lại một bình luận