Trang chủ Việt Nam Những ai được tăng lương từ ngày mai 1/7/2022?

Những ai được tăng lương từ ngày mai 1/7/2022?

qua admin
0 nhận xét

1. Tăng lương tối thiể uvùng

Ngày 12-6-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1- 7-2022 (Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng của Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP, gồm:

–Người laođộng làm việc the ohợp đồn glaođộng theoquy định của Bộ luật Lao động.

–Người sử dụn glao động theoquy định củ a Bộ luật Lao động, gồm:

+ Doanhnghiệp theoquy định của Luật Doanhnghiệp.

+ Cơquan, tổchức, hợp tácxã, hộgia đình, cánhân có thuêm ướn, sử dụng người laođộng làm việ

+ Các cơquan, tổ chức, cán hân khác có liên quan đến việc thự chiện mứ clương tối thiểu quy địn htẑ

Mứ clương tối thiể u tháng

Về mứ clương tối thiể utháng, Nghị định quy định cá cmứ clương tối thiể utháng theo 4 vùng:

Vùng Ităng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng / tháng lên 4.680.000 đồng / tháng..

Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng / tháng lên 4.160.000 đồng / tháng.

Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng / tháng lên 3.640.000 đồng / tháng.

Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng / tháng lên 3.250.000 đồng / tháng.

Mứ clương tối thiể unêu trênt ăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng-260.000 đồng) sovới mứ clư

Mứ clương tối thiể ugiờ

Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ ..

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theonơi hoạt động củ angười sử dụn glaođộ

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mứ clao động hoặc công việc đã thỏ a suận không được thấp hơn mứ clư

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mứ clương tối thiể ugiờ.

Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Chính phủ không còn quy định đối với công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì tiền lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, kể từ 1-7-2022, không còn bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề nói chung người tốt ng hiệp đại học, cao đẳng nói rêng (chỉ bắt buộc người sử dụn glao động trả

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vàcácquychế、quyđịnhcủangườisửdụnglaođộngđểđiềuchỉnh、bổsungchophùhợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/ NĐ-CP thì tiếp tục được thự chiện, trừ trường hợ pcác bên có thỏ a suận khác.

2. Mức xử phạth à nhvitrảlương chongười laođộng thấp hơn mứ clương tối thiểu

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Nhữ ngai được tăng lương từ ngà ymai 1-7-2022?  -Ản h3.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ (Nghị định số 12/2022/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiể udo Chính phủ quy định theocá cmức sauđây:

–Từ 40-60 triệu đồng đối với vphạm từ 1 đến 10 người lao động;

–Từ 60-100 triệu đồng đối với vphạm từ 11 đến 50ng ười laođộng;

–Từ 100-150 triệu đồng đối với vphạm từ 51người laođộng trở lên.

Ngoài việc bị phạt tiền nêu trên, buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mạin hà nước công bốt ại thời điể mxử phạt đối với hành vivi phạm quy địn htại điỻ

3. Tăng mứ chưởng trợ cấp thất ng hiệp tối đa

TheoNghịđịnhsố38/2022/NĐ-CPcủaChínhphủ、từngày1-7-2022mứclươngtốithiểuvùngđượcđiề Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng. Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy địn h mứ chưởng trợ cấp thất n ghiệp caon hất

Nhữ ngai được tăng lương từ ngà ymai 1-7-2022?  -Ảnh 4.

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điể mhưởng trợcấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng laođộng quyết định tại thời điểm chấm dứ thợ pđồn glao động hoặchợ pđồng làm việ

Như vậy, khilương tối thiể uvùng tăng thì mứchưởng 05 lần mứ clương tối thiể uvùng khin hận trợc

+ Vùng I: 23.400.000 đồng;

+ Vùng II: 20.800.000 đồng;

+ Vùng III: 18.200.000 đồng;

+ Vùng IV: 16.250.000 đồng.

(Theo Người LaoĐộng)

You may also like

Để lại một bình luận