Trang chủ Việt Nam Ông Phan Đình Trạc: Mọi quyền lực phải ràng buộc bằng trách nhiệm

Ông Phan Đình Trạc: Mọi quyền lực phải ràng buộc bằng trách nhiệm

qua admin
0 nhận xét

bảnchấtthamnhũnglàlợidụngquyềnlực, nênmọiquyềnlựcphải deer

Sáng 5/12, bộ Chính Trị, Bộ ư TứTHưi tứi ngoị toàn Quyc ngriên cứu, học tập, quán triệt các ngriệt hội ngrịn thứ x III. Pham Min ChinThường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và một triệu can bộ, đảng viên tại hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước.

Truyền đạt nghị quyết 27 về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trưởngbannộichínhtrung Đây là lần đầu tiên Trung ương đề ra giải pháp kiểm soát quyền lực nhà nước.

Trung ương yêu cực hiện nghiêm nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, ràng buộchằc bắ. Quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó、quyền lực càng cao、trách nhiệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị lý và truy cứu trách nhiệm. 「Bản chất của tham nhũng, tiêu cực là lợi dụng quyền lực, chúng ta kiểm soát quyền lực là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực」, Trưởng ban Níon.

theoāngtrạc、conxácco nh rhơnvaitrò、quyềnhạncủamỗicơquanvàmốiquanhệgiữacáccơquannhànướctrongthựchhiệncácQuyềnlập Cấp có thẩm quyền phải phân công rành mạch và tăng cường kiểm soát quyền lực trong mỗi cơ quan. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng phải thực hiện đầy đủ, đi cùng với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch.


Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt nghị quyết 27 về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Sung on 5/12th: Hoang Phong

troung bannộichínhtrung để kiểm soát quyền lực’.

cou quanchứcn弁Sẽbanhànhquycyịnhkiểmsoátquyềnlựcongphòngcheng thamnhũngtrong thanh tra、kiểmtra、kiểmtoan、chiềutra、truytố dụng tài chính, tài sản công. Cơ chế, chính sách được xây dựng chặt chẽ để không thể tham nhũng; các hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý văn hóa liêm chính, tiết kiệm được hình thành để can bộ không muốn tham nhũng.

BênCạNHHO、CảiCáchHànhChính、CảiCáchCchanngngsẽchhh hioun、nângcaoi sungcánb Tuy nhiên, theo ong Trạc, việc này góp phần quan trọng chứ không chấm chứt được tham nhũng, vì thực tế.

8 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

theo troung bannộichínhtrung

Cụ thể, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là nhà nước của dân, do dân, vì dân; quyền con người、quyền công dân được công nhận、tôn trọng、bảo đảm , bảo vệ theo hiến pháp và pháp luật;

bêncạnh崇拝、quyềnlựcnhànướclàthốngnhnht、cósựphâncôngrànhmch、phốihợpchẽvàkiểmsoáthiệuququảgiữacácc hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, ổn định, dễ tiếp cận… được thực hiện nghiêm minh vánhận; độc lập của tòa an theo thẩm quyền xét xử , thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tôntrọngvàbảo鹿hhiouncácchiềuướcquốctế、bảocaonhhấtlợiíchquốcgia、dântộctrêncơs ssssssss scácnguyêntắcc

Ong funding truck chobiết, nghịquyếtnêurnhiệmvụ, giảipháptrọngtâmtiếptụcxâydngvàhoho ting nhàn ba trọng tâm mang tinh chiến lược đến năm 2030.

Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế t chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.

Thứ hai là hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăngcườngphâncấp、phânquyền、làmrõchứcnăng、quyềnhạncủacáctổchức、cánhântrongbộmáynhaớcđiđôivựnângcaonăngcaonăngăthl; xây dựng bộ máy nha nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

thứbalàymạnhcảicáchtưpháp, bảomtínhchlậpcủatòaántheothẩmquyềnxétx

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XIII diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12. chiềunayvàngàymai、lãnhchong、nhànướcsẽtiếctụctruyền鹿tcácchuyên鹿:ティếc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa , Hiện ại hóa ất nướt nướnc ến năm 2030, tầm nhìn ến ến ănm 2045; ịnh hướNG que ạ tổchờc gia thời kỳ 2021-2030

Viet Tuan

You may also like

Để lại một bình luận