Trang chủ Việt Nam Phòng chống tham nhũng từ địa phương

Phòng chống tham nhũng từ địa phương

qua admin
0 nhận xét

Sau khi quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 2- 6, nhiều tỉ nh thà nhtronc cản ước đã chính thức thàn hlập cá cban chỉ đạo của mình. Việc banchỉ đạo cấp tỉ nh / thành mới được thàn hlập quả thật là một sự bổ sun glự clượ

Quyếttâm、vàkinhnghiệmchỉđạophòngchốngthamnhũngcủaTrungươnghyvọngsẽđượctiếcnhậnvà Nhờđócôngcuộcphòngchốngthamnhũngởđịaphươngcũngsẽcóđượcnhữngchuyểnbiếnmới。

Việc gì mới cũng khó. Việc chỉ đạo fòng chống thamnhũngở địa phương càng khó. Các mối quan hệ thân hữu ở địa phương thường sâurộn ghơn, cơch ế kiể m soát quyền lự cở đở

Các bí thư tỉnh/thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần phải có không chỉ nhãn quan chính trị, mà còn cả sự hiểu biết về lĩnh vực tư pháp và sự cảm nhận sâu sắc về công lý. Vaitrò củ atrưởng ban vô cùng to lớn. Địn hhướng, sựchính xác, kháchquan và hiệu quảcủa công tác phòng chống thamnhũngở địa phương rõ

Vấn đề là làm bí thư tỉ nh / thà nhủ y với làm trưởng banchỉ đạo fòng chống thamnhũng, tiêu cự clà hai viỌ Làm bíthư Chính vì vậy Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương cần sớm có chương trình tập huấn để nâng cao năng lực cho các ban chỉ đạo cấp tỉnh, mà trước hết là cho các trưởng ban. Ngoàira、đểlàmtrưởngbancấptỉnh、cólẽphẩmchấtquantrọngnhấtphảilàliêmchínhvàtrongsạch。

Việccácbíthưtỉnh/thànhủykiêmnhiệmchứctrưởngbanchỉđạophòngchốngthamnhũng、tiêucựclàmột Ởđịaphương、chắcchắnkhócócơchếkiểmsoátquyềnlựcnàothậtsựcóthểpháthuyhiệuquả ChínhvìvậysựkiểmsoátcủaTrungươnglàvôcùngquantrọng。 Ban chỉ đạo Trungương, đặc biệt là cơquant hường trực, nên đảm nhiệm chứ cnăng kiểm soát này.

Mộttháchthứckhôngnhỏđốivớibanchỉđạođịaphươnglàphânđịnhrạchròigiữachỉđ Chỉ đạo là để định hướng, để thúc đẩy, để cung cấp năng lượng tích cực cho các cơ quan chức năng ở địa phương chứ không phải là để làm thay các cơ quan đó. Kiểmtra、thanh tra、điềutra、côngtốvàxétxửlàcáchoạtđộngđòihỏiphảicónănglựcchuyênmônvàphải

Cuối cùng, thamnhũng là một vấn đề rất lớn. NhưngsựThụụng, sựengại, sựThiếuquyếtliệtliệtvànétránhtráchnhiệmáyque ntrộ vấnềthứnhấtcầnphảlý, thìvấnềthứhaicầnphảháháthátháthátháthátthátthátthátthátthátthátthátthátháth”>. Chính vấn đềthứ haiđangảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước, cũ

Đẩymạnhphòngchốngthamnhũngnhưngphảibảovệđượcnhữngcánbộ、côngchứcdámnghĩ、dámlàmvì Đâyphảilànhiệmvụtrọngtâmcủacácbanchỉđạophòngchốngthamnhũng、tiêucựccấptỉnh/thành。 Màn hư vậy thì phải thấm nhuần tinh thần kết luận 14 củ a Bộ Chính trị về việc “bảo vệc án bộ dám ngh

You may also like

Để lại một bình luận