Trang chủ Việt Nam Quyền Chủ tịch nước: Xây dựng huyện Mê Linh sớm trở thành thành phố trực thuộc thủ đô

Quyền Chủ tịch nước: Xây dựng huyện Mê Linh sớm trở thành thành phố trực thuộc thủ đô

qua admin
0 nhận xét

Trước khi phần lễ chính thức bắt đầu, các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội đã dâng hương, dâng hoa và nghe chúc văn tại khu di tích.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, ​​huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, ​​lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc khởi nghĩa Hai Ba Chun.

phátbiểuutạibuổilễ, quyềnchủtịchnướcvõthịánhxuânthaymặtlãnh deer nhang, nhànướcgửicácvịibbikháchnhng nh nh nhmthng

theoquyềnchủchnướcvõthịánhxuân、cuộckhởinghĩahaibàtrưngtuy chch cheemlạinềncl sản tinh thần vô giá. đlàChânLý鹿鹿ChủCchchhíminhhmhhuckết:khimộtdântộc . noc nglàbàihọc “dânlàgốc”、pháthuysứcmạnh鹿島kếttoàndântộc、pháthuybảnh、trítuệ、tinh tinh tinh thenh nh chnh nun nun nun nun nu n bi bi bi bi bi nun n bi bi bi bi n bi bi nm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

pháthuytruyềnthốnglịchsửngànnvîunhiounvànhhùng、trong nh nhungnæmqua、chungbộ、chínhquyềnvànhândânthnthnthnthnthnthủbivànộgn thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

việctổchứctroungthểlễkỷniệm1983nîmkhởinghĩahaibàtrưnglàdịp mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp Hóa, hiện ại hóa ất nước; xây dựng và vệ vệ vệ chắc tổquốc; pHấn ấn giữa thếx xxi

Quyền Chủ tịch nước: Xây dựng huyện Mê Linh sớm trở thành thành phố trực thuộc thủ đô - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mering、tphànộisẽtiếptụcpháthuytruyềnthốngyêunước、nokết、quậtcườngcủahaibàtrưng、chungsứcnglòng、phngngươngngngươưngợngợngợngợng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng nhiệmvụpháttriểntthāyhànội鹿næm2030、tầmnhìn性nn¡ 2045. Xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 là thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước .

Để tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị nữ anh hùng dân tộc, nhân dân Mê Linh đã lập đền thờ; hằngnæm、vàongàymùng6thánggiêng、ngàyhaibàtrưngtếcờkhởingha、chínhquyềnvànhândânmêlinhtổ tướng của Hai Bà, cầu mong Hai Bà phù hộ độ tri cho quốc tái, dân an.

Năm 2013, đền Hai Bà Trưng được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Năm 2018, Lễ hội đền Hai Bà Trưng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật quốc gia; năm 2021, đền Hai Bà Trưng được công nhận đểm đến du lịch quốc gia đặc biệt.

You may also like

Để lại một bình luận