Trang chủ Việt Nam Rà soát cán bộ nghỉ hưu làm lãnh đạo doanh nghiệp

Rà soát cán bộ nghỉ hưu làm lãnh đạo doanh nghiệp

qua admin
0 nhận xét

cáccấpủy, tổchứcchngràsoáttoànbộcánbộnghỉhưulàmlãnhoạo, quảnlýdoanhnghiệp, theochỉchạocủatroung bantổchchcchcch

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quy định 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu can bộ ứng cử; kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Theo quy nh 80、cánbộddi dddddd ddiệchínhtrị、banbíthquảnly、sau khithôigiữchchchcvụhoặcnghỉhuphải hội, HĐND các cấp; thành viên lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; người đứng đầu hội và các tổ chức (không bao gồm trưởng ban vận động thành lập hội, tổ chức).

Cán bộ nghỉ hưu cũng phải được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến ​​khi làm thành viên, lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu cư n ố; chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), giám đốc (tổng giám đốc) doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đốn đẰa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai nói mốt số nơi đã vi phạm quy định này, đề nghị cấy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm.


Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ơng. Tạp chí Xây dựng Đảng

mộttrongnhữngtiêuchuẩn, chiềukiệnbổnhiệm, giớithiệucánbộngngchchứcvụcaohơnlàphảicótthờigiangiữch theobàmai, chứcdanhtươngngngkhôngch. Trường hợp ặc biệt do cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấP

VềChủtrươngbốtrícánbộdi d ddiounbộchínhtrị、banbíthquảnlýsaukhibịkỷluật、bàmaichorằngquátrìnhthựchiệnkhótránhkhỏivướngm Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng cần phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất cùng thực hiện.

liênquancôngtácquyhoạchcánbộ、bàmaichobiếtthngày21/9、có48cấp Tuy nhiên, còn 72 đơn vị chưa rà soát quy hoạch can bộ, cần khẩn trương thực hiện. “Phải khắc phục tình trạng cán bộ bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Khắc phục tình trạng làm liều, tùy tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào vị trí lãnh đạo, quản lý”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý.

Viet Tuan

You may also like

Để lại một bình luận