Trang chủ Việt Nam Sau vụ rau VietGAP dỏm, 12 đơn vị cấp chứng nhận vào ‘tầm ngắm’

Sau vụ rau VietGAP dỏm, 12 đơn vị cấp chứng nhận vào ‘tầm ngắm’

qua admin
0 nhận xét

liênquan 性 vụrau vietgapdỏm vàosiêuthịmớiy phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trả lời câu hỏi về việc việc Lau VietGAP dỏmvàosiêutthịihọpbáothngkỳbộnn-ptnt、chiều3/10、thứtrưởngbộnn-ptntphùngctiếncho bi 、 các doanh nghiệp… về công tác quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản ngay khi báo chí phản ánh sự c sau bẩn vào siêu thị.

cùngvớiyó、bộchnchỉchoccáccơquanchứcnængrsoátlạitấtcảcáctiêuchuẩn、quy chunh、chếtài、xemcònphùhợphaykhông theoāngtiến、tấtcảmọithứilàmminhbạch、làmtửtế、bởikhôngchhỉchcvụtthịtrườngxuấtkhẩu、màlàphụcvụtthnghơn100trong n tron ​​tron ​​tron ​​tron ​​tron ​​nouc。

Bộ NN-PTNT yêu cầu đánh giá lại hoạt động cấp phép chứng nhận VietGAP (ảnh: Tâm An)

bộnn-ptnt congyêucầucụctrồngtrọtkiểmtra、ràsoát、nonhgiálạiquátrìnhhoạtngcấpphépchốivới12chnvịcób Trường hợp phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

ngoàira, bộcũngyêucầucụcquảnlýchấtl Điền, Hóc Môn.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Nafiqad đã thực hiện kiểm tra dượng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại m. 2.5 Kết quả cho thấy, có 40 mẫu vi phạm dư lượng, chiếm 1,6% Kiểm tra vi sinh với 13 mẫu, kết quả không có mẫu nào vi phạm về chỉ tiêu vi sinh.

Trongkhiā, nîm2018, nvịkiểmtra 13.376mẫuth thhhhiện198mẫuviphphạmdưlượnghoáchất, thuốcbảovệtthecvật, kimloạinặng, chiếmtỷl8%.

Đángchúý, sốcơsởtrồngtrọtápdụngcáctiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP vàtươngđươngtăngnhanh. VietGAP of 1.845 ha from 2018, VietGAHP of 20.000 ha, 8.304 ha on 9th of 2022, 480.000 ha.

You may also like

Để lại một bình luận