Trang chủ Việt Nam Siết việc lợi dụng danh nghĩa Hội phụ huynh để thu tiền

Siết việc lợi dụng danh nghĩa Hội phụ huynh để thu tiền

qua admin
0 nhận xét

Quảng Trị yêu cầu các trường không được sử dụng kinh phí của Hội phụ huynh để chi bảo vệ, vệ sinh; khen thưởng can bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoặc mua sắm may móc, trang thiết bị..

Ngày 27/8, Sở GD&ĐT tonh Quảng Trị cho biết vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2023.

cụthể、sởgd&chyêucầucácnvị、cơsởgiáodụcthun h hioun thuung、thu chi、sửdụngng ng ngmụcochkho đảm bảo công khai、dân chủ、minh bạch trong quá trinh tổ chức thu、quản lý và sử dụng.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Các trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường; giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh dể thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, khôt huṣṣṣṣṣṣ.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm.

Không được sử dụng kinh phi hoạt động của Hội phụ huynh để chi bảo vệ, vệ sinh; khen thưởng can bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm may móc、trang thiết bị、đồ dùng dạy học cho trường , LớP Hoặc Cho Can BộN Lý, giáo viên; hỗ trợ công quản lý, tổ chức dạy học viạt ộng giáo dục; sửa chữa, nâng cấp

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoai quy định.

Cáccơsởgiáodụcchượcvậnchng、tiếpnhhậncáckhoảntàitroutrouthubổsung sung trangthiếtb tuynhiên、việcvận性ng、tiếpnhận、quảnlývàsửngcáckhoảntàitrợlànhiệmvụcủanhàtroung、cáctrounghọckhāngc giao ch hunh

Cũng hôm nay 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉ Đắk Lắk cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu vàn chấn chỉnhỺnh

THEO, sởáodụcvàchàchàchochootạnhukykyucáccơs thu nhập trên từng ịa bàn. Mứcthucæncứtrencơdựttoánchiphí, nhộidunbảnbằnbủnbủnbảnbảnbảnbảnbảnbảnbảnbảngvìngvìngvìngvì

Bên cạnh đó, tất cả các khoản thu phải thông qua kế toán để hạch toán riêng từng khoản thu và phản ánh vào các tài khoản đúng quyn đúng quyd. Đồng thời, ghi chép vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đối với khoản thu hộ, chi hộ phải hạch toán vào tài khoản phải thu, phi trả. Tuyệt đối không được dùng khoản thu của nội dung này để điều chuyển cho nội dung khoản thu khác hoặc chi cho mục đích khác.

Đặc biệt, ngoài các khoản thu nêu trong văn bản hướng dẫn trên, các cơ sở giáo dục không được tự ý đặt ra thêm những khoản khoản khoản. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định.

Đình Thanh – Chi Kiên

You may also like

Để lại một bình luận