Trang chủ Việt Nam Sửa Luật Thủ đô tạo chính sách đột phá cho Hà Nội

Sửa Luật Thủ đô tạo chính sách đột phá cho Hà Nội

qua admin
0 nhận xét

Luật Thủ đô sẽ được sửa đổi thướng phân quyền và tăng chính sách đặc thù, đột phácho H

Kế hoạch được ban hành ngày 25/7, nhằm triển khai nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị giao “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trong đó lưu ý đến việc chủ động nguồn thu , nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.

Để thự chiện nhiệm vụnày, Đảng đoàn Quốch ội đềng hị Ban Cán sự đảng Chính phủ thự chiệ Thứn hất là chỉ đạo cơ quan có liên quan sơ kết việc thực hiện Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, và thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội.

NộidungsơkếtphảibáocáoQuốchộixemxét、quyếtđịnhtạikỳhọpcuốinăm2022; nội dung tổng kết báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2025. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ chủ trì thẩm tra, báo cáo với Quốc hội và Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụth ứhai, Ban Cán sự đảng Chính phủ phải chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi Luật để có cơ sở xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựn gluật, pháp lện h củ a Quố chội. Thời gianho à n thàn h công việc là trước December 31, 2023. Thường trựcỦy ban Phápluật của Quốch ội sẽ thamgiaý kiến ​​và giám sát việc thự chiện, bảo đảm chảm

Nếu các cơ quan hoàn thành việc rà soát, đánh giá sớm hơn thời hạn yêu cầu thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc trình Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Toàn cảnh Hồ Gươm, Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Jean Hui

ĐảngđoànQuốchộigiaoỦybanPhápluậtchủtrìthẩmtradựánLuậtThủđô(sửađổi)ngaykhiChính ỦybanThườngvụQuốchộichỉđạo、tổchứcnghiêncứu、giảitrình、tiếpthu、chỉnhlýdựthả NộidungsửađổiđảmbảothểchếhóađầyđủyêucầutạiNghịquyếtsố15củaBộChộ

“Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến ​​các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến ​​Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quyđịnh hiện hành “, kếho ạch nêurõ.

Luật Thủ đô được thông qua năm 2012, có hiệu lực từ giữa năm 2013. Sau 9 năm thực hiện, nhiều chính sách, quy định trong luật được cho là không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng được quá trình phát triển của TPHà Nội. Trong đó có các vấn đề quy hoạch; quản lý dân cư, đô thị;

Sơn Hà

You may also like

Để lại một bình luận