Trang chủ Việt Nam Tâm bão số 3 đang ở khu vực phía bắc Biển Đông, từ chiều mai Bắc Bộ mưa to

Tâm bão số 3 đang ở khu vực phía bắc Biển Đông, từ chiều mai Bắc Bộ mưa to

qua admin
0 nhận xét

Dự báo đường đi của bão – Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 16h chiều hôm nay 24-8, vị tri tâm bão trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 630 km về phia Đông Đng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 ( 103-117 km/h), giật cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Ến 4h sáng mai 25-8, vị tri tâm bão cách móng cái (tỉnh queng ninh) khoảng 490 km về đng đng nam. Sức gió mạNH NHất vùNGNH3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3H3 , giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 16h chiều 25-8, vị trí tâm bão trên khu vực phia bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 310 km về phia dong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên biN đng trong 24 giờ tới (gió mạnh từ CấP 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc Vuyến 17, 5 đbến; Đng. Toàn bộtàu thuyền hoạt ng trong vùy hiểm ều cơ nguy cơ nguy cơ chịu tác của gió mạnh, sóng lớn vàlốn và lốxoay.

Trong 24’n48giờtiếptheo、bãodichuyểntheohướngtâytâybắc、mỗigiờcugmvàsuyy yyy yonhápthấpnhiệt Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng ap thấp giảm xuống dưới cấp 6 (速度 39 km/h)。

doảnhhưởngcủabão, vùngbiểnphíacongvíabắckhuvựcbắcbiểngngngngcómưabão, giómạnhcấp7-8, sau ttānglênc sóng biển cao từ 6 – 8m;

KhuVựcPhíabắcvịnhbắcbộ(baogồmhuyệnzobạchlongvĩ、côtô)từkhoảngtrou28、giómạnhdầnlêncấp5、sau thunglêncấp6-7、vîmbbácngg g gmbl cấp 10, sóng biển cao từ 2 – 3m. Biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ chiều tối 25-8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Hai Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7 .

Cảnh báo mưa lớn: The ChiềU25-8’nām26-8, ởkhuvựcbắcbộcómưato, cónơimưarấttovà dôngkèmgiógiậtm Thanh Hóa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

You may also like

Để lại một bình luận