Trang chủ Việt Nam Tầm nhìn 2045 và vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tầm nhìn 2045 và vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

qua admin
0 nhận xét

Lãnh đạo và cầm quyền

Lãnh đạo là quá trình các chủ thể (cá nhân, tổ chức) gây ảnh hưởng đến người khác để đạt được mục đíạo là quá trìnhợc mục đíạhnh hệệệnhệchung.

Về bản chất, lãnh đạo là quá trình tạo ra sự thay đổi tích cực hơn so với trạng thái hiện tại. chểchạtoượcsựthayyổich、chủthểlãnhopophảiraphươnghướng、cụthểhóathànhcáctầmnhìnlãnhhuvàcácchiếnl thời、cácChủtthểlãnhchocũngphphảitậphợpượcsựnghộ、truyềncảmhứngcho nhglựclượngủnghộ、gắnkếtv

Trongkhiyó, “cầmquyền” coềcập . Cáchoạt sex ngcầmquyềncụthểnhư: lậpkếhoch, phânbổnguồnlực, bốtrínhânsự, phâncôngnhiệmvụ, angthờisớmhhiệm

Sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay, Đảng đảm nhiệm cả hai vai trò: lãnh đạo và cầm quyền.

nếulãnhchạothiên vềsửdụng “quyềnlựcmềm”, tứclàsứcmạnhdựatrensựthuyếtphụcvàtruyềncảmhứng, thìcầmquyềncbng ep. nếuchíchchếncủalãnholàphphảitha ra ra hoạch đã đề ra.

Như vậy, “cầm quyền” không tách rời “lãnh đạo”, mà là một cấu phần của chức năng và vai trò lãnh đạo. 「Cầm quyền」 thành công sẽ củng cố vai trò lãnh đạo. Ngược lại, nếu cầm quyền kém hiệu quả hoặc thất bất bại sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo.

Từ góc nhìn nêu trên, Đảng Cộng Sản Việt Nam đảm nhiệm vai trò lãnh đạo từ ngày thành lập cho đến trước Cách mạng tháng 8/1945. Sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay, Đảng đảm nhiệm cả hai vai trò: lãnh đạo và cầm quyền.

Vị thế của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhìn suốt chiều dài 93 năm hình thành và phát triển có thể thấy nhờ theo đuổi những giá trị phổ quát, thiết lập được những tầm nhìn lãnh đạo đúng đắn, đáp ứng đúng mong đợi của đông đảo nhân dân trong từng thời kỳ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có thể thhut được sự ủng hộ chính trị của nhiều lực lượng, cả trong nước và quốc tế. Những thành công lãnh đạo gắn với từng giai đoạn lịch sử đã từng bước khẳng định, vun đắp vị thế và vai trò nổi bật, vững chắc của Đảng trong sứ mệnh lãnh đạo tiến trình vận động và phát triển của đất nước.

Ngay tại Hội nghị thành lập Đảng vào năm 1930, Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định phương hướng cho sự thay đổi mà Đảng phát động và lãnh đạo là xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại nền độc lập cho đất nước và tự do cho nhân dân. 「Sáchlượcvắntắt」、「Chánhcoungvắntắt」 Thayvàochó、性ng congsảnviệtnamhướngngngngiànhlạicácquyềnvàovệlợiíchhomọigiaic và cả dân tộc.

Khibốicảnh鹿tnướcthay thythìchungcũngnhanhchóngchuềuchchỉnhvàxácnhcácChechChhínhtrị、thínhtrị、tầmnhhnhnhgnh nh nh nhgnh nhg nhg nhgnh nhgnh nhgnh nh nh nh nh nh nh nh nh nhg nhg nhg nh gng

trướchoàncảnhchấtnướccònbịchiacắtthànhaimiền, ni hhộiy yonglầnthiiivàonîm1960 của cách mạng nước ta.

Năm 1986, trước nguy cơ đất nước rơi vào khủng hoảng toàn diện, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là điểm tựa cho tiến trình đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, hướng đến thịnh vượng . Nhờ đáp ứng đúng mong đợi của mọi tầng lớp nhân dân, Đảng đã lãnh đạo thành công tiến trình thống nhất đất nước và sau hơn 35 năm đổi mới đã đưa Việt Nam trở thành một “câu chuyện thành công” được quốc tế ghi nhận .

c

Sự gắn kết chặt chẽ giữa sứ mệnh chính trị, chủ trương chiến lược, tầm nhìn lãnh đạo của Đảng với khát vọng của số đông người dân đã tạo ra sự khác biệt cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, phân biệt Đảng Cộng Sản Việt Nam với các Đảng chính trị ở các nước phát triển.

Những mục tiêu chính trị mà Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên bố và theo đuổi từ năm 1930 đến nay đã khẳng định Đảng đại diện cho lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc Việt Nam Chng congsảnviệtnamtheoổinhhữnggiátrị, nhhữnglợiíchcủanhândân, củadântộc, chhôngphảicáclợiíchphe, nhómnhhhmnhhnhhng

Hai thách thức lãnh đạo

bàihọctừlịchsửchothấykiênchnh、nhhấtquán、vàchnghànhcùngvớikhátvọngcủanhândân、lợiíchcủadântộcbiynh bi nh b binh bbbb gh gh gh gh gh gh ghnh f ghnH gắnkếtchặtchẽvớilợiíchcủanhândân、củadântộccũngchínhlàyuềukiệnthenchốthchốth

Kỉ luật Đảng để vun đắp niềm tinNhững thông báo kỷ luật Đảng được ban hành vào những ngày cuối năm cho thấy quyết tâm, sự nghiêm túc, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực đẩy lui những biểu hiện lệch chuẩn trong cán bộ, đảng viên.

Bối cảnh trong nước và quốc tế đầu thếu thế kỷ 21 đang đặt ra những thách thức mới cho vai trò lãnh đạo và củm quyền củủủ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra tầm nhìn lãnh đạo: đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành “nước phát triển và có thu nhập cao”. sựthayluthnhiênchrngngkhátvọngcủanhândândânviệtnamnhưngcũngsẽlàmộttháchtthhchcthứclãnhhchorấtlấtlớnvớnvớngng th gian th.i gian the gian th.i gian th.i gian

từgóc deer Lãnh deer vàcầmquyền, cóthấthấyhaitháchtthứnnhhấtchốivớivớingcộngsảnviệtnam trongtiếntrìnhhiệnhhiệntthựch

Thứ nhất, với vai trò lãnh đạo là thu hút và vun đắp sự ủng hộ của quảng đại quần chúng nhân dân cho tầm nhìn lãnh đạo. Điều kiện tiên quyết cho thành công lãnh đạo chính là sự ủng hộ của các lực lượng trong xã hội, điều ã ãc ặc ặc ặc biệt coi trọng và xác ịnht trong ba nhiệm và nko tâm ngay từi từi hội hộ lần thứt vàO năm 1935.

Thứ hai, với vai trò cầm quyền là thực hiện quản trị quốc gia tốt. theoā、性ng cong nhanhtiếntrìnhhiệnziạihóacấutrúcquocuntrịcgianhằmgiatînghiệulực、hiệuquảcủaviệcbanhànhvàthichinh nhữngchínhsáchtốtsẽchứngminhnîonglựccầmquyềncủangvớibằngngnglàsựthaytíchchcựcchhcácnhómxãhộic

TS.Nguyen Van Dung

You may also like

Để lại một bình luận