Trang chủ Việt Nam Thành lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Thành lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

qua admin
0 nhận xét

Ban ban theng vụquốchộithànhlậpchoàngiámsátvềimớich ch ngtrình, sáchgiáokhoagiáodcphổthônggiaiạ2014-2022 Thônggiaiinous.

chủtịchquốchộivương deer huhuệvừakýbanhànhnghịquyếtcủa chương trinh, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đoàn giám sát gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng đoàn.

Zan Ziam Sat Su The Gia Kato QuạtC, hạnchế, khókhîn, vướngmắc, xácnhnguyênnhân, chỉr rs sa sa sa sa c bi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi g

16 thành viên còn lại gồm có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai; PhóChủnhiệmủyy banvìnhóa、giáodụcnguyễnthmai hoavàphanviếtlượngngngyviênthngtroutloungthngbiviênthngtrựccbanguyễngủyhộhộihộing ng ng ng ng ng ngng nhai nhai hanc nhiをロン…

Ngoài ra đoàn giám sát cón cón cósự tham gia của bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động hãộ.

2014 – 2022 trên phạn ph᡺n

Đối tượng giám sát: Chính phủ và các Bộ, ngành;

giámsátsẽンジャン・ジア・カト・quảt鹿C、hạnchế、khókhîn、vướngmắc、xácnhnguyênnhân、chỉr rráchnhiệm Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội; kiến ​​nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyet số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội và hoàn thiện chính quan sách.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy; xây dựng kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​trước khi ban hành.

Kết quả giám sát sẽ được đoàn báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2023; trinh Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Ban bang vụquốchộicũngvừaban nghnghịquyếtthànhlậpthungiámsátchuyênchềcthựchiệnchínhsách, phápluậtv

Đoàn giám sát có 24 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy làm Phó trưởng đoàn thường trực; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Phó trưởng đoàn.

Ngoài ra、đoàn còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương、lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ơng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021 trên phạm vi cả nước. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2023; 6.

You may also like

Để lại một bình luận