Trang chủ Việt Nam Thanh tra báo trước thì chuẩn bị hết ‘vở sạch chữ đẹp’ mà đón tiếp

Thanh tra báo trước thì chuẩn bị hết ‘vở sạch chữ đẹp’ mà đón tiếp

qua admin
0 nhận xét

Quốc hội chiều 13/6 thảo luận về Luật Thanh tra (sửa đổi) với hai nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm, đó là có nên thông báo trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho đối tượng được thanh tra và việc giữ lại Thank you tracấp h yyện.

ĐB Phan Đức Hiếu (Thái Bình) cho biết, thực tế thanh, kiểm tra có thể tạo ra những gánh nặng không cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp, khi nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp; có hiện tượng cán bộ lợi dụng công tác để nhũng nhiễu doanh nghiệp hay một số doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra quá mức… Hệ quả, các doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian, bỏ dở công việc kinh doanh chỉ để xoay sởvớinhữngyêucầucủacánbộthanh、kiểmtra。

ĐB Phan Đức Hiếu

Vấn đề thanhtra, kiểm tradoanhng hiệp luôn là chủ đềnón gtron gcá cđối thoại với cơ quan chính quyền.

Tại Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan nhà nước khi tiến hành việc thanh, kiểm tra phải theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơquan. Công khai trước cế hoạch thanhtra, kiểm travà kiểm toán doanhng hiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo;

Ông Hiếu dẫn lại các chỉ đạo của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho các doanh nghiệp.

Năm 2020, số doanh nghiệp cho biết đã tiếp đón đoàn thanh, kiểm tra trong một số lĩnh vực, như: hải quan, công an kinh tế, môi trường giảm khoảng 50% so với năm 2016. Năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp bịc ơquant huế thanh kiểm tralà 35.5%, trongkhinăm 2016 consốn à yở mức 43.6%.

Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra trùng lặp giảm đáng kể từ 25,9% của năm 2015 xuống còn 8,3% của năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra từ 5 cuộc/năm trở lên giảm từ 11.9% củ anăm 2016, xuống còn 3% củ an ăm 2020.

Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết cán bộ lợi dụng công tác thanh kiểm tra để nhũng nhiễu doanh nghiệp đã giảm từ con số 18,9% của năm 2017, xuống còn 14,3% của năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết có chi trảchiphí không chính thức chocán bộ thanh, kiể mtra đã giảm đáng kể từ con số 51.9% năm 2017 xuống còn 20% năm 2021.

ĐBđềng hị Chính phủ bổ sung đánh giá đầy đủ về tìnhhình thanh, kiểm tradoanhng hiệp; từ đó làm cơsở

Tranh luận về thanh tratheo kế hoạch thì báo trước, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) nói, từ thực tếcông táctron glĩnh vực quản lý antoàn thự c phẩmở TP.HCM bàn hận thấy trongthan htrap hả

Bàchorằng:「Trongnhữnglĩnhvựccónhiềuviphạmkéodàihàngnămliềnluônluônbịdưluậnnhìnvào… Chínhlàvìcáchthanhtratheokếhoạch…Thanhtratheokếhoạchmàcònbáotrướcnữathìngườitasẽchuẩnbịhết“

ĐB Phạm Khánh Phong Lan

“Tôi nói thẳng với đội ngũ thanh tra của chúng tôi là phải phát huy tất cả mặt mạnh, đặc biệt là phát hiện sai phạm qua thông tin của quần chúng, báo chí, và khi làm phải bất ngờ thì mới thực sự nắm được thực tếra sao ”, nữ Đ BTP.HCM nhấn mạnh.

「Chúngtasợđộingũthanhtralạmquyền、lợidụngchứcvụtiêucựcchonênvôhìnhchung“tróitaytróichân”thanhtra」 Nếuchỉtrôngđợivàotharatheokếhoạchvàđượcbáotrướcnữathìkhôngthểhoànthànhđượcnhiệmvệ

「việcnàoraviệcđó! tiêucựcthìphảicócơchếgiámsátcủacáccơquanchứcnăng、củathủtrưởng、phảicóđàotạorăn Không phải vì sợ tiêu cực mà chúng ta lựa chọn cách dễ nhất là đến hẹn lại lên mỗi năm có thông báo trước với doanh nghiệp tới ngày đó, giờ đó đến thanh tra”, bà Lan tranh luận.

Cóxu hướng “vũtranghóa” trangphục thanhtra

Choý kiến ​​về hệ thống thanh tra, ĐB Trương Xuân Cừ (Hà Nội) đồng tình với dự thảo luật giữ lại thanh tracấp hui ệnTuynhiênông bănkhoănrằng, cónhất thuyết hyuện nào cũng cần có thanh trakhông.

Ông cho biết, trong 705 đơn vị hành chính cấp huyện thì các quận, huyện ở thành phố, thị xã khác biệt rất xa so với nhiều huyện miền núi, từ quy mô, tính chất trong quản lý nhà nước… Ông dẫn chứng, có một quậnở Hà Nội thunăm 2021 là 12.000 tỉ, trong khi đó mộ thuyện miền núi tutrên địa bàn 15 tỉ,

ĐB Trương Xuân Cừ

Nếu cứ xácđịnh đơn vị hành chính cấp huiện đềup hải có thanht ralà chưan hất quán.

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Thanh tra từ 2010 đến nay, báo cáo của Thanh tra Chính phủ, nhận xét hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra cấp huyện còn hạn chế, nhiều bất cập, tổ chức biên chế không phù hop.

Tranh luận lại với ĐB Cừ, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng việc xác định tiêu chí thu ngân sách cấp huyện để xem có hay không tổ chức thanh tra cấp huyện cần đánh giá thật kỹ.

Thực tế chỗ nào có cơquan quản lý, cấp quản lý chỗ đó có thanhtra, cấp hu yện là cấp quản lý nhà nướ

Ông An cũng khẳng định, thanh tra không chỉ thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra mà còn thực hiện nhiệm vụ khác, ví dụ như tiếp công dân, giải quyết tố cáo, là thường trực của cơ quan phòng chống tham nhũng, giải quyết vấn đề về đất đai,…

Đặc biệt xu hướng gần đây việc tăng giải quyết tố cáo cấp cơsở, cấp xã, cấp huiện rấ

đónếu chúng taxác định tổ chứ clại thracấp h yện theotiêu chí thungânsá chhay không, ĐB Ancho rằng cầnđ

ĐB Trịnh Xuân An

Khi theo dõi lực lượng thanh tra và các lực lượng khác về trang phục, ĐBQH nhận thấy thấy sự lạm dụng trang phục lực lượng vũ trang áp dụng cho cơ quan công quyền, đặc biệt trong ngành thanh tra.

Ông Andẫn ví dụtrang phục của một chánh thant ra cấp bộ thì có quân hà mđeo giống hệt Thiếu tướng côngan. Ông đềng hị rà soát lại trang phục củ a lự clượng thanhtra, kiể mlâm, quản lý thị lường, kiểm toán… khiđ

Trần Thường

Chủ tị ch nước: Ít có vụ việc Thanht rasở là mđược, thường'ngồi chơi, xơinước'

Chủ tị ch nước: Ít có vụ việc Thanht rasở là mđược, thường’ngồi chơi, xơinước’

Với tổ chức thanh tra sở, Chủ tịch nước nhận xét thực tế “ít có vụ việc Thanh tra sở làm được”, thường “ngồi chơi, xơi nước”, không phát huy được nhiều. Ôngđềnghịphảitínhtoánkỹđểtổchứcnàygọnnhẹnhưngcóhiệulực。

Lập than htracấp Tổng cục, Cục hiđang sắp xếp lại bộ mái là lãng phí

Lập than htracấp Tổng cục, Cục hiđang sắp xếp lại bộ mái là lãng phí

Nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ đang thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổng cục, cục mà thành lập thanh tra cấp này sẽ dẫn đến lãng phí và triển khai khó khả thi.

Đoàn giám sát phá thiện dấu hiệu viphạm, Chánh Thanhtratỉ nh bị buộc thôi việc

Đoàn giám sát phá thiện dấu hiệu viphạm, Chánh Thanhtratỉ nh bị buộc thôi việc

Qua giám sát phát hiện Chánh Thanh tra tỉnh có dấu hiệu vi phạm về bổ nhiệm, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy báo cáo và kết quả là nhân sự này bị buộc thôi việc.

You may also like

Để lại một bình luận