Trang chủ Việt Nam Thầy giáo tát học sinh, cô giáo thả sách học trò xuống đất tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

Thầy giáo tát học sinh, cô giáo thả sách học trò xuống đất tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

qua admin
0 nhận xét

Thầy giáo tá thọc sinh, cô giáo thả sách vở củ atrò rơi xuống đất tựn hận hình thức kỷ luật cảnh cá

TOI 26-4, ONG NGO Đăng Tan –Chuong Fong GIAO DUC V Ađào Tao huiện Định Izumi, Đồng Nai tỉnh –XA Cnhận Difficult to carry GIAO TAT HOC SINH, CO GIAO THA

Theo DJO, chiềucùngngày, prohibited Giamuhieu TRUONG THCS NGOThờiNhiệm (THI TRANĐịnh Izumi, HuyenDjinh fountain) CObuoi Hoppuhoi đồngSU Pham DJE Kiem điểmVUviệc2 GIAO VIEN CUA TRUONG CO Han VI TAT HOC SINH VA THA sáchcủahọctròxuốngđất.

TAI buổi hop, CAC Tambien BO phiếu quyết định K Luật Difficult to carry PQH, GIAO Bien Nigetsu HOC (9 LOP người TAT NAM SINH) VA co-NTTH, GIAO Bien Nigetsu SU –DJIA Đồng thời, bản kiể mđiểm của 2 giáo viên nà y cũng tựn hận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Cũng theoông Thành, trong buổi họ phội đồng, nhiề ugiáo viên cóý kiến ​​trái choề uliên quan vụ việc. Cụ thể, mộ tsốý kiến ​​chorằng với tư cách giá oviên, hàn hđộng như vậy là không đúng, học sinhsai phạ

Ngượclại, nhiềugiáoviêncóýkiếnkhá “gaygắt”, chorằngtháiđộvàhànhvicủahọctròcũngkhôngđúng, thi Trongkhiđó, nguyênnhânthầyH.táttròcũngchỉmongmuốnhọcsinhhọchànhchămchỉ, chépbàiđầyđủchứkhông

“Nhiề ugiáo viên nói kỷ luật vậy thì giá o viên lơ luôn, dạy xong về chứ không tâmhu yết gì nữa”-ông Thành bộc

SAU Kawasaki Hui đồngđồngÝTHI Han KYluật2 GIAO Vian, Teokui địnhVE Xu fat VIENchứcSAU 5ngàySE Tanrappuhoi đồngKYluậtBOphiếu, KHA Nan 2 GIAO VIEN SEnhậnhìnhthứcKYluậtCANH CAO VOI MUC độsaiphạmcủamình.

Trước DJO, TREN Mang XA Hui xuất Hien 2 đoạn Clipungan GHI LAI CANH MOT Difficult to carry GIAO TAT VAO mat HOC SINH Nam 2 CAI VA MOT CO GIAO khác Ray SACH VO trong cap HOC SINH ROI

Saukhiđăng tải, 2 đoạn clipđã được chia sẻ với tốc độ “chón g mặt”. Rất nhiề ungười bình luận bức xúc với hành động của 2 giáo viên. Quaxá cminh, sự việc xảy ratại lớp 7/8 và lớp 9/8, Trường THCS Ngô Thời Nhiệm vào chiều 20-4.

Theo TUONG Trin CUA Difficult to carry H., Privilege to do Nam Do sinh Privilege TIEP VO ngực 3-4 CAI Rat Canto Tien, VO LE V Acười NHA O trước Matt Min NEN MOI Goi LEN VA TAT 2 CAI VOI Feces Y “Hu Thôi CHU ..

“Sau KHI TAT TOI CON DAN LAN SAU Khong’s được VO LE VA EM is NHE Jia đình Difficult to carry GaN GUI Difficult to carry MOI LAM VAY Town em PHAN đấu thôi CHU Khong’s ACÝ.” H. GHI.

NOI Feces TUONG Trin CUA Difficult to carry H. Van đang được XAC Min, nhưng trong Video đăng TREN Mang CO THE nghe Difficult to carry tiếng CUA MOT NU sinh Thatch thức: “Đánh DJI Difficult to carry, Đánh DJI

Trongkhiđó, côH.

You may also like

Để lại một bình luận