Trang chủ Việt Nam Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: Còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức

Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: Còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức

qua admin
0 nhận xét

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trinh gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 10 về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2023.

cềcập鹿quátrìnhtrìnhtrìnhtrìnhkhaiánthíthi thituyểnchứcdanhtrưởngphòng、chicụctrưởng、thủtrưởngngngngngnvịsnghiệpcôngl đã tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại mố đơn vị nghiệp công lập tự chủ.

” .

Về kết quả thi tuyển 78 chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, Hà Nội cho biết có tổng cộng 182 ứng viên dự thi. Trong đó, có 50 chức danh đã hoàn thành thi tuyển; 7 chức danh đang thi; 21 chức danh chưa thi.

thànhphốnhậnhnh、quanắmbắtthc thcthriểnkhaitạicácvịtthìviệcthízimthituyểnchứcdanhlãnhhu、quảnly tranh trong việc lựa chọn người có tài, đức vào vị tri lãnh đạo, quản lý.

cbiệt、việcbổnhiệmchứcdanhlãnhlãnhtạoqua quang quahìnhthứcthechchchứcthituyểnbước hình thành môi trường thi tuyển lãnh đạo theo nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Điều này góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, thành phố cho biết quá triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, còn có sự ngần ngại của can bộ, công chức, viên chức trong việc đăng ký dự tuyển; việcthíy oyểmthituyểnchưathuhútnhiềucánbộ、côngchức、viêncómộtsốvịtrí

bêncạnh崇拝、việcchưacócomquy ch thituyểnch danhlãnhchmàphảivậndụngtổchchthituyển hành theo Thông tư số 06 ngày 2/12/2020 của Bội vụ nên quá trinh tổ chức, thực hiện nhiều khi còn lúng túng, bất cập.

ngoàira, việctổchchứcthiviết (vòng1) cũngkhiếnphầnlớncơquan, chnvịtengạivì triounkhaiphứctạp, tốnkémkinhfí

vềkếhochchbiênChếN数2023、TrongtờTrình、KếHOCHBIênChếCơQuan HChínhvBiênChechechứcphườnglà10.545biênChế(giảm15biênsovớminmchm chm ch ch chm chm chm chm chn bin chn chn chn chn chn bin chn hành chính khối sở, ban, hành là 3.314 người…

You may also like

Để lại một bình luận