Trang chủ Việt Nam Tôi đến Đại học Harvard với mối lương duyên, sự kết nối Việt Nam-Mỹ

Tôi đến Đại học Harvard với mối lương duyên, sự kết nối Việt Nam-Mỹ

qua admin
0 nhận xét

Chiều ngày 14/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Washington DC đến thành phố Boston, bang Massachusetts để thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard.

6 Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng từng the ohọc tại Harvard

Giáo sư Thomas J. Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy cho biết, trong số 12 thành viên đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chuyến công tác lần này, có tới 6 Bộ trưởng từng theo học tại Harvard.

Theo Giáo sư Thomas, Harvard đã thực hiện đối thoại chính sách với phía Việt Nam trong 3 thập kỷ vừa qua, chú trọng vào việc góp phần giải quyết những thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong từng giai đoạn.

Hiệu trưởng Trường Chính sách công Kennedy, Đại học Harvard, ông Douglas Elmendorf mong muốn lắng nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về triết lý, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam

Giáo sư cho biết, các cử tọa rất muốn lắng nghe các quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước những thách thức mới mà Việt Nam phải đối mặt trong giai đoạn phát triển mới.

Nhắc lại những kinh nghiệm rất thành công của Thủ tướng trong điều hành tỉnh Quảng Ninh trước khi trở thành lãnh đạo ở Trung ương, ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng trường chính sách công Kennedy, Đại học Harvard bày tỏ mong muốn lắng nghe các phát biểu của Thủ tướng về triết lý, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: “Tôi đến đây với tình cảm kép, tình cảm của Đại học Harvard dành cho đoàn và tình cảm của mối lương duyên, sự kết nối giữa Việt Nam và Mỹ”

Sau đó, Thủ tướng đã dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam, cũng làn hững vấn đề mà cá chọc giả đặtra.

Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Trong đó, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài. Đườnglốiđổimớidựatrên3trụcộtgồmxóaquanliêubaocấp、đasởhữuvàhộinhập。

Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, Việt Nam tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp, đối tác đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc bảo đảm hài hò a lợi ích, chia sẻ rủi rovà tuân thủ phá pluật. Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế và những thách thức toàn cầu vì sự thịnh vượng chung.

Nhờ đường lối đổi mới, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, từ một nền kinh tế kém phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thàn htự u tolớn, cóý nghĩa lịch sử.

Thủ tướng nhắc lại lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tự chủ không cónghĩalàđóng cửa, tự cung, tự cấp

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi các nước phải chú trọng hơn đến xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giảm thiểu tác động trước những cú sốc từ bên ngoài trong quá trình hội nhập; trong đó, khẳng định xu hướng độc lập, tự chủ không có nghĩa là đóng cửa, tự cung, tự cấp mà gắ

Xu hướng chung và mong muốn của hầu hết các nước, nhất là các nước đang phát triển là hướng tới xây dựng nền tảng kinh tế độc lập, tự chủ vững mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với hội nhập quốc tế nhằm vươn lên thoát khỏi “bẫy thun hập trung bình”, trở thàn h nước phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biể utại Đại học Harvard. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng nêu, thực tiễn cho thấy, để thành công, mỗi nước đều cần cách làm, lộ trình, bước đi phù hợp gắn với đặc điểm, điều kiện cụ thể; nhưngcầnđặcbiệtlưuýmộtsốyêucầumangtínhphổquát。

Theođó、độclập、tựchủvềkinhtếgắnliềnvớiđộclập、tựchủvềchínhtrị、đốin Việc tôn trọng sự khác biệt về điều kiện, đặc điểm chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội sẽ góp phần tạo ra sự đa dạng, phong phú của kinh tế toàn cầu và lợi thế quốc gia.

Phân tích thêm về sự cần thiết phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam, Thủ tướng cho hay, đây là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do” gắn liề n với “mở cử a và hợ p tác” quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng là chủ trương nhất quán, kiên định, xuyên suốt của Việt Nam từ khi giành được độc lập dân tộc năm 1945 , Đặc biệt trong 35 năm đổi mới, nhất là từ đầun hững năm 1990 khi Chiến tranhlạnh kết thúc và đã đ

Việt Nam Vừ a hội nhập sâurộng, vừ an ỗ lực vươn lên, nâng caonăng lực nội tại, ứng phólinh hoạt, ứng phólinh hoạt

Thủ tướng cũng phân tích thêm, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng xuất phát từ 3 lý do chủ yếu.

Đólàxâydựngnềnkinhtếđộclập、tựchủđểgópphầngiảiquyếtnhữngvấnđềlớn là một trong những yếu tố then chốt để bảo đảm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, là tất yếu khách quan của việc mở cửa, hội nhập quốc tế. Việc này cũng giúp nâng caothự clực, tiềm lực chohội nhập psâurộng, hiệu quảtron ghệ thống kinhtếto à n cế

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng đã được xác định rõ, là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp.

Thủ tướng cho hay, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam: Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đếnnăm2045trởthànhnướcpháttriển、thunhậpcao。

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng đến tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theotăng trưởng kynhtế đơn thuần “.

Về những tư tưởng chủ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh đến 3 trụ cột: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN. Trongđó、xácđịnhrõconngườilàtrungtâm、làchủthể、vừalàmụctiêu、 vừ a là động lực của sự

Đểđạtđượcnhữngmụctiêuđãđềra、Thủtướngnêumộtsốnhiệmvụ、giảiphápchủ Trước hết là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị – xã hội, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội n hập quốc tế sâu rộng

Cùngvớiiđólàhoànthểkinht ếThịtrườtrườngngxhcnồngbộ, hiệnại, hộ giữvữnổnịnhkinht ếmô, bảoảmcáccânốilớn, hộinhậpsâurộNG, thựcchấ

Bên cạnh đó là tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm tài nguyên, tăng trưởng xanh; huyđộngmọinguồnlựcxãhội、pháthuyvaitròquantrọngcủadoanhnghiệptrongvàngoàinước Phát triển guồn nhân lự cvà quản trị quốc gia hiện đại.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Đại học Fulbright và Chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao (VELP) do Đại học Harvard và các cơ quan Chính phủ Việt Nam phối hợp triển khai, Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam mong muốn nhân rộng môhình này với các trường đại học nổi tiếng khác của Mỹ và thế giới, với cách làm mới hơ

Thu Hằng ((((từ Boston, Mỹ).

Thủ tướng:'Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai về nền kinhtế Việt Nam'

Thủ tướng:’Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai về nền kinhtế Việt Nam’

Thủ tướng nhấn mạnh trước cộng đồng doanh nghiệp Mỹ: Nền kinh tế Việt – Mỹ còn nhiều dư địa phát triển, nhiều việc phải làm để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng: Việt Namkhông chọn bên mà chọn chínhnghĩa, công bằng, lẽ phải

Thủ tướng: Việt Namkhông chọn bên mà chọn chínhnghĩa, công bằng, lẽ phải

“Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng” , Thủ tướng khẳng định.

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Mỹ Joe Bidennhận lời thăm Việt Nam

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Mỹ Joe Bidennhận lời thăm Việt Nam

Tối 12/5, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng.

You may also like

Để lại một bình luận