Trang chủ Việt Nam TP HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù mới để tăng nguồn thu

TP HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù mới để tăng nguồn thu

qua admin
0 nhận xét

thànhphốmuốnthíy yyyyyyy ybấtthngsảnthhai, tựquyếtnhiềuquy

Đây là các đề xuất mới trong Dự thảo nghị quyết chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM (yes Nghị quyết 54/2017 về cơ chế đặc thù), vừa được UBND TP HCM gửi Chính phủ.

Theo đó, để tănguồn thu ngân sáchthành phố xin thí điểm thu thuế với quyền sử dụng đất và sởu tài sản trên đất của bất động sản thứ tr ên thứ hai phươngnàychượcchosẽhạnchếviệcococơbỏhoangnhà、chấttrongdựánbấtchngs TP HCM đề xuất được hưởng trọn nguồn thu thuế nhà đất thứ hai cũng như các phi mới mà thành phố thí điểm.


TP HCM muốn thí điểm nhiều chính sách mới để tăng nguồn thu ngân sách. Quỳnh Trần

Đối với quản lý đầu tưdự thảo đề xuất cơ riêng về quy trình thủ tục đầu tư; giao, cho thuê đất; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư… để thành phố huy động thêm nguồn lực tư nhân. Hiện, TP HCM muốn xã hội hoá đầu tư, nhưng nhiều nội dung trái quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

TP HCM đề nghị được phân cấp nhiều nội dung về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền của Trung ương như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chiết; quyết性nhcácvấn性vềxâydựngnhàởngmại、nhàởxãhội、nhàtáiynhcư、xửlýchungchunccư、nhàtrênvàvenkênhn thầu, Đất đai…

Về tổ chức bộ maylập Sở An toàn thực phẩm;

THE chính quyền tp hcm, viện quyền giềp tăng tăng tănh chủ ủng, ơn gi thorn tụcho doanh ngriệp, cũng nhơm tảNG trung cho tẻ.

Trước baked, N¡ 2017、quốchộibanhànhnghịquyết54vớinhiềucơchơ鹿 Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện thành phố chưa nhận được kết quả như mong đợi do nhiều vướng mắc từ bộ ngành. hầuhếtchínhsách鹿Cthùvềquảnlýtàichínhnhằmtyngnguồnthunhưcổphnhoádoanhnghiệpnhànc、nguồnthu thu thoughgiátàisảncngchng

Tuhan

You may also like

Để lại một bình luận